2023-10-23   KS Ústí nad Labem-dodávky dodejkových obálek 2024 (Krajský soud v Ústí nad Labem)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 602000 kusů dodejkových obálek o rozměru C5 Krajskému soudu v Ústí nad Labem a okresním soudům spadajících do jeho působnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o.
2023-08-10   Nákup kancelářských potřeb pro resort statutárního města Ostravy 2023-2024 (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského zboží (dle aktuální potřeby centrálního a pověřujících zadavatelů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o.
2023-06-27   DNS - Kancelářské a hygienické potřeby (Český rozhlas)
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jako „DNS“) v souladu s ustanovením § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 a násl. ZZVZ na pořízení kancelářských a hygienických potřeb dle potřeb Českého rozhlasu: Zadavatel rozdělil dynamický nákupní systém podle § 138 odst. 1 ZZVZ na 2 kategorie: Kategorie 1: Kancelářské potřeby a prostředky běžné hygieny • Předmětem této kategorie DNS jsou kancelářské potřeby a prostředky běžné hygieny • předpokládaná hodnota za 4 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: IF Facility a.s. KORAKOplus, s. r. o. Smero, spol. s r.o. Velkoobchod ŠAS,s.r.o. VENCL, s r.o.
2023-06-06   Nákup kancelářského papíru s náhradním plněním 2023-2024 (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského papíru s poskytnutím náhradního plnění (dle aktuální potřeby centrálního a pověřujících zadavatelů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o.
2023-04-11   Dodávky obálek pro resort ČÚZK v letech 2023 - 2025 (Český úřad zeměměřický a katastrální)
Dodávky obálek pro resortní organizace centrálního zadavatele uvedené v příloze č. 1 ZD na období 2 let. Konkrétně se jedná o dodání obálek C5 s doručenkou o rozměru 229x162 mm. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o.
2023-03-06   Překlenovací dodávka kancelářského papíru 2023 II (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 dle specifikace, která je uvedena v čl. 3.1 Zadávací dokumentace. Poptávané počty jednotlivých položek předmětu Veřejné zakázky jsou ve struktuře podle požadavků Pověřujících zadavatelů uvedeny v tabulce dle čl. 3.2 Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o.
2022-11-14   Dodávky xerografického papíru pro resort dopravy 2023 (Státní fond dopravní infrastruktury)
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky xerografického papíru pro resort dopravy. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu dvou let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o.
2022-11-08   Nákup kancelářského papíru na rok 2023 (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky papíru (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o.
2022-11-04   KS Ústí nad Labem-dodávky dodejkových obálek (Krajský soud v Ústí nad Labem)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 639000 kusů dodejkových obálek o rozměru C5, šířka pruhu 25 mm, barva pruhu - Pantone 382 s potiskem dle §49 a dle §50 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, Krajskému soudu v Ústí nad Labem a okresním soudům spadajících do jeho působnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o.
2022-10-07   Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSV III (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky jsou 3 typy kancelářského papíru formátu A4 (jakost A, B a C) a 1 typu kancelářského papíru formátu A3 (jakost A), a to za cenu reflektující množstevní slevy v důsledku agregace poptávky resortu. Dodávaný kancelářský papír musí být opatřen ekoznačkou EU (Ecolabel), prokazující, že při výrobě kancelářského papíru byla splněna všechna kritéria pro udělení ekoznačky EU (Ecolabel). Dodavatel je oprávněn prokázat splnění kritérií pro udělení ekoznačky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o.
2022-05-31   Nákup kancelářského papíru s náhradním plněním 2022-2023 (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského papíru s poskytnutím náhradního plnění (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o.
2022-04-07   Rámcová dohoda na dodávky obálek C5 s modrým pruhem a poučením dle daňového řádu (Generální ředitelství cel)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky obálek C5 s modrým pruhem a poučením dle daňového řádu. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 ZD - Vzor obálky a v Příloze č. 2 ZD -Závazný vzor rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o.
2022-04-05   Dodávka obálek pro ÚOJ a ústředí ČSSZ (ČR - Česká správa sociálního zabezpečení)
dodávky obálek pro územní organizační jednotky a ústředí zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o.
2022-03-22   Nákup kancelářského papíru pro resort statutárního města Ostravy 2022 II (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky papíru (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o.
2022-01-12   Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb a vybraných položek papírové hygieny (Kraj Vysočina)
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb a vybraných položek papírové hygieny Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o.
2020-12-11   Rámcová dohoda - Nákup kancelářských potřeb a drogistického zboží s náhradním plněním (Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Předmětem zakázky je dodávka kancelářských potřeb a drogistického zboží. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody na období 4 let s více dodavateli. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu se všemi dodavateli, kteří splní kvalifikační předpoklady a jejichž nabídky na uzavření rámcové dohody budou podány ve lhůtě pro podání nabídek a nebudou vyloučeny v rámci posouzení splnění zadávacích podmínek, nejméně však se dvěma dodavateli. Jednotlivé dílčí veřejné zakázky realizované na základě rámcové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MONIT plus, s.r.o. Smero, spol. s r.o.
2020-09-03   Centralizovaný nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a založené... (Zlínský kraj)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění dodávek vybraných druhů kancelářského papíru a kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace na základě průběžných individuálních objednávek těchto subjektů a dle jejich aktuálních potřeb, a to za podmínek dále stanovených a stanovených v obchodních podmínkách. Předmět veřejné zakázky je dále vymezen v přílohách zadávací dokumentace 2a, 2b, 2c a 2d Specifikace zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. Chráněná dílna TiRO Blansko, s.r.o. Frankospol Office s.r.o. Frankospol Office, s.r.o. Smero, spol. s r.o. Smero, spol. s.r.o.
2020-05-11   Nákup kancelářského papíru pro resort statutárního města Ostravy - 2020 - 2022 (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky papíru (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o. Smero, spol. s.r.o.
2019-05-10   Dodávky dodejkových obálek pro resort Ministerstva spravedlnosti ČR (Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky 3 typů dodejkových obálek pro centrálního Zadavatele a jeho organizační složky dle Přílohy č. 1 návrhu Rámcové dohody „Dodávky dodejkových obálek pro resort Ministerstva spravedlnosti, a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SMERO, spol. s r.o Smero, spol. s r.o. Smero, spol. s.r.o.
2016-11-14   Kancelářské potřeby a drogistické zboží (Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky kancelářských potřeb a drogistického zboží. Zadavatel bude na základě uzavřené rámcové dohody po dobu trvání rámcové dohody pořizovat zboží pro zajištění svého provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o. Smero, spol. s.r.o.
2013-02-28   Kancelářské potřeby a drogistické zboží (Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.)
Předmětem VZ je uzavření Rámcové smlouvy na dodávky kancelářských potřeb a drogistického zboží v předpokládané hodnotě 4 400 000 CZK bez DPH za 4 roky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o. Smero, spol. s.r.o.