Veřejné zakázky: Statutární město Ostrava

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Statutární město Ostrava

2023-12-28   Nákup kancelářského papíru na rok 2024 (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského papíru (dle aktuální potřeby centrálního a pověřujících zadavatelů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-06   Rekonstrukce VO ul. Místecká II (Statutární město Ostrava)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je úprava stávajícího zařízení veřejného osvětlení na dotčených komunikací (ul. Místecká v rozsahu mezi ulicí Paskovská - Slovenská) v rámci akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení - Ostrava, ul. Místecká" na území městských obvodů Hrabová, Ostrava - Jih, Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava, v rozsahu dle projektové dokumentace "Inovace veřejného osvětlení Místecká" zpracované společností PTD Muchová, s.r.o., IČO: 27767931, se sídlem: Olešní 313/14, … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-06   Rekonstrukce VO II. etapa (Statutární město Ostrava)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je úprava stávajícího zařízení veřejného osvětlení na dotčených komunikacích v rámci akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení - Ostrava II. etapa" v dotčených oblastech v rámci území městských obvodů Nová Ves, Mariánské Hory a Hulváky, Slezská Ostrava, Poruba, Martinov, Svinov, Ostrava - Jih a Třebovice, obec Ostrava, v rozsahu dle projektové dokumentace "Inovace veřejného osvětlení Ostrava 2023" zpracované společností PTD Muchová, s.r.o., IČO: 27767931, se sídlem: … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-05   Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Ostrava-Kunčičky (Statutární město Ostrava)
dodání 1 kusu cisternové automobilové stříkačky pro velkoobjemové hašení Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-22   Nákup kancelářských potřeb s náhradním plněním 2024 (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského zboží s poskytnutím náhradního plnění (dle aktuální potřeby centrálního a pověřujících zadavatelů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-31   Dodávka hardware – kancelářské výpočetní techniky 2024 (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky výpočetní techniky (dle aktuální potřeby centrálního a pověřujících zadavatelů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-11   Propojení Francouzská – Rudná (PD+IČ+AD) (Statutární město Ostrava)
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Propojení Francouzská – Rudná“, v k.ú. Poruba a Svinov, obec Ostrava. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-07   Zimní údržba místních komunikací (Statutární město Ostrava)
Předmětem rámcové dohody je zajištění zimní údržby komunikací svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vykrut zahradní služby a.s.
2023-08-22   Dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace na rok 2024 – MO a SO (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ve smyslu ust. § 72 zákona č. 458/2000 energetického zákona a vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Veolia Komodity ČR, s.r.o.
2023-08-10   Nákup kancelářských potřeb pro resort statutárního města Ostravy 2023-2024 (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského zboží (dle aktuální potřeby centrálního a pověřujících zadavatelů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o.
2023-08-09   Parkovací systém SMO (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka a instalace parkovacího systému vč. veškerého souvisejícího HW a SW vybavení a komponent zajišťující obslužnost 7 parkovacích domů a povrchových parkovišť na území města Ostravy. Součástí plnění jsou dále servisní služby a vývoj komunikačního standardu parkovišť statutárního města Ostravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cross Zlín, a.s.
2023-07-26   Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek ul. Žerotínova – Mariánskohorská (PD+IČ+AD) (Statutární město Ostrava)
Předmětem této veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v následujícím rozsahu: • vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), • vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), • vypracování plánu BOZP v rámci přípravy stavby, • výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného stavebního povolení, • výkon koordinátora BOZP během přípravy stavby, • výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby, vše pro … Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-18   Dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace na rok 2024 (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku ve smyslu ust. § 50 energetického zákona a vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Veolia Komodity ČR, s.r.o.
2023-06-30   „ITI – Pokročilé metody ve vzdělávání, IT vybavení“ (Statutární město Ostrava)
Předmět této veřejné zakázky tvoří dodávka a kompletace: IT, učebních pomůcek, nábytku do učeben jednotlivých základních škol za účelem jejich modernizace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-06-27   Centrální pojištění majetku a odpovědnosti za škodu statutárního města Ostravy (Statutární město Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, a to pro centrálního zadavatele a pověřující zadavatele tak, aby byla pokryta majetková i odpovědnostní rizika vyplývající z jejich činností, a to za ekonomicky nejvýhodnějších podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Allianz pojišťovna, a.s. Generali Česká pojišťovna a.s.
2023-06-20   Dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace na rok 2024 (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ve smyslu ust. § 72 zákona č. 458/2000 energetického zákona a vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bonett Gas Investment, a.s.
2023-06-06   Nákup kancelářského papíru s náhradním plněním 2023-2024 (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského papíru s poskytnutím náhradního plnění (dle aktuální potřeby centrálního a pověřujících zadavatelů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o.
2023-05-30   Nákup vodoměrů 2024-2025 (Statutární město Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vodoměrů v technické specifikaci definované v samostatných částech této veřejné zakázky. S ohledem na povahu předmětu veřejné zakázky zadavatel v souladu s ustanovením § 35 zákona veřejnou zakázku rozdělil na 10 samostatných částí. Zobrazit zadávací řízení »
2023-05-26   Zimní údržba a přečišťování komunikací na území SMO-MOb Poruba (Statutární město Ostrava)
Zimní údržba a přečišťování místních komunikací III. třídy, parkovišť, komunikací IV. třídy, chodníků a účelových komunikací na území SMO MOb Poruba v následujícím rozsahu zahrnuje následující činnosti: přečišťování místních komunikací III. a IV. třídy a účelových komunikací v září a říjnu zajištění sjízdnosti místních komunikací III. třídy zajištění schůdnosti místních komunikací III. třídy v lokalitách, kde nejsou vybudovány souběžné chodníky zajištění průjezdu parkovišti a prostranstvími řadových … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vykrut zahradní služby a.s.
2023-05-23   Obnova vozového parku (Statutární město Ostrava)
Předmětem je dodávka nových vozidel pro Městskou policii Ostrava a Magistrát města Ostravy Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Auto GARAGE s.r.o. Autocentrála s.r.o. Embefor s.r.o.
2023-05-16   Mobilní telefonie 2024–2027 (Statutární město Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových mobilních telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora pro centrálního zadavatele a jím založené či zřízené organizace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 Czech republic a.s.
2023-05-11   Rekonstrukce VO ul. Místecká (Statutární město Ostrava)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je úprava stávajícího zařízení veřejného osvětlení na dotčených komunikací (ul. Místecká v rozsahu mezi ulicí Paskovská – Slovenská) v rámci akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Ostrava, ul. Místecká“ v rámci území městských obvodů Hrabová, Ostrava – Jih, Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava, v rozsahu dle projektové dokumentace „Inovace veřejného osvětlení Místecká“ zpracované společností PTD Muchová, s.r.o., IČO: 27767931, se sídlem: Olešní … Zobrazit zadávací řízení »
2023-04-28   KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY – výběr zhotovitele stavby – Fáze 2 (Statutární město Ostrava)
Předmětem Veřejné zakázky je výběr dodavatele stavebních prací (a jeho realizačního týmu) pro fázi 2 stavební části projektu „KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY“ dle standardů FIDIC RED BOOK zahrnující realizaci nové koncertní haly, komplexní rekonstrukci a revitalizaci stávajícího Domu kultury města Ostravy a urbanistické úpravy okolí. Zobrazit zadávací řízení »
2023-04-26   Parkovací systém SMO (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka a instalace parkovacího systému vč. veškerého souvisejícího HW a SW vybavení a komponent a dále vývoj a integrace komunikačního standardu pro parkoviště statutárního města Ostravy do parkovacího sytému zajišťujícího obslužnost 8 parkovacích domů a povrchových parkovišť na území města Ostravy. Součástí plnění jsou dále servisní služby. Zobrazit zadávací řízení »
2023-04-19   Rekonstrukce Sokolské třídy (PD+AD+IČ) (Statutární město Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Rekonstrukce Sokolské třídy“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Zobrazit zadávací řízení »
2023-03-08   Společné datové prostředí pro správu dokumentů - CDE (Statutární město Ostrava)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je zajištění funkčního společného datového prostředí Common Data Environment (dále též „CDE“, systém „CDE“), kde budou umístěny veškeré informace o vybraných stavebních projektech objednatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CONSTRUSOFT s.r.o.
2023-02-08   Domov IRIS - rekonstrukce stravovacího provozu (vybavení) (Statutární město Ostrava)
Poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k vybavení stravovacího provozu (kuchyně) ve stávajícím objektu Domova Iris na ul. Rybářská 1223/13, Mariánské Hory, Ostrava v rámci stavby "Domov Iris - rekonstrukce stravovacího provozu" v k.ú.Mariánské Hory, obec Ostrava. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MAVA spol. s r.o.
2023-02-08   Obnova vozového parku MPO (Statutární město Ostrava)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 5 kusů nových vozidel pro Městskou policii Ostrava splňující uvedené požadované parametry. Zobrazit zadávací řízení »
2023-02-02   Parkovací dům u KÚ (TDS+BOZP) (Statutární město Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je výkon odborného technického dozoru stavebníka, výkon funkcí koordinátora BIM a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a při realizaci stavby „Parkovací dům u Krajského úřadu“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Zobrazit zadávací řízení »
2023-02-02   Parkovací dům u KÚ (Statutární město Ostrava)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v realizací stavby Parkovacího domu u Krajského úřadu, sestávající z(e): - realizace stavby „Parkovací dům u Krajského úřadu“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“) ve věcném a technickém rozsahu podle specifikace předmětu veřejné zakázky; - vyhotovení navazujících stupňů projektové dokumentace, jak je definováno v zadávacích podmínkách (dále také „navazující stupeň dokumentace“); - zastoupení zadavatele v … Zobrazit zadávací řízení »
2022-12-14   Vodohospodářské stavby (TD 2022) (Statutární město Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je výkon dozoru v oblasti projektové přípravy vodohospodářských staveb na území města Ostravy a výkon odborného technického dozoru stavebníka při jejich realizaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
2022-11-08   Nákup kancelářského papíru na rok 2023 (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky papíru (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Smero, spol. s r.o.
2022-11-02   Generel nakládání se srážkovými vodami (Statutární město Ostrava)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování Generelu nakládání se srážkovými vodami na území města Ostravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DHI a.s. KONEKO, spol. s r.o. Sweco a.s.
2022-09-21   Rekonstrukce Sokolské třídy (PD+AD+IČ) (Statutární město Ostrava)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby "Rekonstrukce Sokolské třídy", v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Rozsah plnění: - vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, - výkon inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, - vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení, - výkon inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění … Zobrazit zadávací řízení »
2022-09-14   Dodávka CAS (Statutární město Ostrava)
Předmětem je dodávka dvou cisternových automobilových stříkaček (dále také „CAS“) pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) Hošťálkovice a Radvanice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o. WISS CZECH, s.r.o.
2022-09-13   Nákup kancelářských potřeb s náhradním plněním 2022-2023 (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského zboží (dle aktuální potřeby centrálního a pověřujících zadavatelů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Astra kancelářské potřeby s.r.o. Eagle Eyes a.s.
2022-09-13   Drogerie a čisticí prostředky s náhradním plněním 2022-2023 (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky drogerie a čisticích prostředků (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Karfo velkoobchod s.r.o.
2022-08-31   MNO - Výstavba objektu pro urgentní příjem - PD+IČ+AD (Statutární město Ostrava)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby "MNO - Výstavba objektu pro urgentní příjem" v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Předmět veřejné zakázky konkrétně zahrnuje: - vypracování studie architektonického a dispozičního řešení, - vypracování dokumentace pro vydání společného povolení, - výkon inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného společného povolení, - vypracování dokumentace … Zobrazit zadávací řízení »
2022-08-24   Most Na Karolině - PD+AD+IČ (Statutární město Ostrava)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Most Na Karolině“, v k.ú. Moravská Ostrava a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. Rozsah plnění: vypracování dokumentace pro vydání společného povolení; výkon inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění vydání pravomocného společného povolení; vypracování dokumentace pro provádění stavby; vypracování dokumentace skutečného provedení stavby; zřízení a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
2022-08-23   Drogerie a čisticí prostředky 2022-2023 (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky drogerie a čisticích prostředků (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Karfo velkoobchod s.r.o.
2022-08-10   Most na ul. Závodní přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě - Vítkovicích - správce stavby II (Statutární město Ostrava)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění výkonu činností správce stavby "Most na ul. Závodní přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě - Vítkovicích" v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SHB, akciová společnost
2022-08-10   Zvýšení spolehlivosti a zabezpečení síťové infrastruktury (Statutární město Ostrava)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka souboru technologických částí a prvků pro efektivní správu IP adresního prostoru a pokročilé řízení bezpečnosti přístupů v síti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DATASYS s.r.o.
2022-07-27   Most Na Karolině - správce stavby (Statutární město Ostrava)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je zajištění výkonu činností správce stavby „Most Na Karolině“ v k.ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v souladu s Investičním záměrem zpracovaným společností koucky-arch. cz s.r.o., IČO: 25702271, se sídlem: Plzeňská 2298/170, Smíchov, 150 06 Praha 5 a společností Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., IČO: 25962914, se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Ostrava a.s. SAFETY PRO s.r.o.
2022-07-27   Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD (Statutární město Ostrava)
Předmětem je výměna trolejbusových a autobusových 24 přístřešků zastávek MHD v městských obvodech Moravská Ostrava, Slezská Ostrava, Ostrava Jih a Poruba, obec Ostrava. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
2022-07-15   KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY - výběr zhotovitele stavby - Fáze 1 (Statutární město Ostrava)
Předmětem Veřejné zakázky je výběr dodavatele stavebních prací (a jeho realizačního týmu) pro fázi 1 stavební části projektu „KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY“ zahrnující demoliční práce a práce stavební připravenosti, a to dle standardů FIDIC RED BOOK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: IMOS Brno, a.s. IPS Třinec, a.s.
2022-06-22   Most na ul. Závodní přes železniční a tramvajovou trať - PD+IČ+AD (Statutární město Ostrava)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby "Most na ul. Závodní přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě-Vítkovicích", obec Ostrava. Rozsah plnění: - vypracování dokumentace pro vydání společného povolení, - výkon inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění vydání pravomocného společného povolení, - vypracování dokumentace pro provádění stavby, - vypracování dokumentace skutečného provedení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Ostrava a.s.
2022-06-15   Proměna ulic Bohumínská, Frýdecká - studie + IZ (Statutární město Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování urbanistické studie části Slezské Ostravy podél řeky Ostravice a investičních záměrů proměny komunikací Bohumínská, Frýdecká v městskou třídu. Urbanistická studie bude obsahovat urbanistický návrh řešeného území „M“ a bude dále sloužit jako podklad pro zpracování investičních záměrů řešeného území „S“, ty jsou rozděleny do tří samostatných úseků a budou realizovány postupně v pořadí: II. I. III. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AFRY CZ s.r.o.
2022-06-15   Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Přemyslovců (Statutární město Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Přemyslovců v k.ú. Mariánského Hory, obec Ostrava. Součástí rekonstrukce je přepojení všech stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek na rekonstruovanou kanalizaci a vodovodní řad a je žádoucí realizovat v ul. Přemyslovců rekonstrukci kanalizace v koordinaci s rekonstrukcí vodovodu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Staspo, spol. s r.o.
2022-06-08   Smíšené trvalkové výsadby - II. etapa (Statutární město Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je realizace smíšených trvalkových výsadeb s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou, včetně následné 3-leté rozvojové péče (bez následné dlouhodobé údržby) na 7 výsadbových lokalitách na celkové ploše 5.122,9 m2. Všechny zadané lokality se nacházejí podél frekventovaných komunikací a tramvajových tratí a nahradí obtížně udržovatelné travnaté segmenty a plochy v rámci křižovatek, dělících pásů, podél chodníků pro pěší, u přechodů pro chodce a zastávek veřejné dopravy ve … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arbor Moravia s.r.o. Vykrut zahradní služby a.s.
2022-06-07   Nákup kancelářských potřeb pro resort statutárního města Ostravy 2022-2023 (Statutární město Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského zboží (dle aktuální potřeby centrálního a pověřujících zadavatelů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Astra kancelářské potřeby s.r.o.