Dodavatel: Spyron s.r.o.

2 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Spyron s.r.o.

2023-03-15   Polep interiéru tramvají antigraffiti fólií nebo aplikace nástřiku do interiéru tramvají (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele a uzavření smlouvy na dodávku a polep interiéru tramvají antigraffiti fólií, závazný vzor které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace (dále jen „závazný vzor smlouvy 1“), a dále výběr dodavatele a uzavření smlouvy na provedení antigraffiti nástřiku nebo nátěru tramvají, závazný vzor které tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace (dále jen „závazný vzor smlouvy 2“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Spyron s.r.o. V-Trade, s.r.o.
2014-11-13   Návrh a realizace expozice ve Stezce v korunách stromů (Správa Krkonošského národního parku)
Předmětem zakázky je tvorba technického scénáře expozice a samotná dodávka včetně instalace expozice pro Stezku v Korunách stromů v Krkonoších. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Spyron s.r.o.