Dodavatel: V-Trade, s.r.o.

13 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel V-Trade, s.r.o.

2023-03-15   Polep interiéru tramvají antigraffiti fólií nebo aplikace nástřiku do interiéru tramvají (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele a uzavření smlouvy na dodávku a polep interiéru tramvají antigraffiti fólií, závazný vzor které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace (dále jen „závazný vzor smlouvy 1“), a dále výběr dodavatele a uzavření smlouvy na provedení antigraffiti nástřiku nebo nátěru tramvají, závazný vzor které tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace (dále jen „závazný vzor smlouvy 2“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Spyron s.r.o. V-Trade, s.r.o.
2022-12-20   Úklid stanic metra III (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajišťování pravidelného úklidu prostor všech stanic metra a dalších funkčně souvisejících prostor, včetně odstraňování graffiti, mimořádného úklidu a zimní údržby. Podrobnosti jsou popsány ve smlouvě a jejích přílohách, zejména v plánu úklidu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: C D V služby, s.r.o. USIR SECURITY s.r.o. V-Trade, s.r.o.
2021-02-03   Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Západ - Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy je provádění čistících a úklidových prací na osobních železničních kolejových vozidlech v rozsahu stanoveným předpisem ČD V71 včetně Opatření ředitele oblastního centra provozu Západ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: V - TRADE, s.r.o. V-Trade, s.r.o. ZENOVA services s.r.o.
2020-09-04   Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy o dílo je čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj v rozsahu předpisu ČD V 71, a to s ohledem na místní okolnosti oblasti OCP Východ v návaznosti na smlouvy uzavřené s objednatelem regionální dopravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: V-Trade, s.r.o.
2020-09-04   Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Střed - Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy je provádění čistících a úklidových prací na osobních železničních kolejových vozidlech v rozsahu stanoveným předpisem ČD V71, včetně Opatření ředitele oblastního centra provozu Střed. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aseta Cleaning CZ a.s. BTN Czech, a.s. V-Trade, s.r.o.
2020-09-04   Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Jihomoravský kraj a kraj Vysočina (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy o poskytování služeb je čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Jihomoravský kraj a kraj Vysočina v rozsahu předpisu ČD V 71, a to s ohledem na místní okolnosti oblasti OCP Východ v návaznosti na smlouvy uzavřené s objednatelem regionální dopravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: V-Trade, s.r.o.
2019-08-14   Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 (Městská část Praha 10)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování správy ploch veřejné zeleně na území městské části Praha 10. Konkrétně se jedná zejména o pravidelnou celoroční údržbu travnatých a zpevněných ploch veřejné zeleně, úklid vymezených ploch, údržbu mobiliáře na plochách a provádění dalších souvisejících činností. Provádění údržby ploch veřejné zeleně bude odpovídat zejména požadavkům ČSN EN 9011 Práce s půdou, ČSN EN 9021 - Rostliny a jejich výsadba, ČSN EN 9031 - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Cebu service, s.r.o. Ironex MB, s.r.o. V-Trade, s.r.o.
2019-07-26   Udržovací práce na nástupištích a nemovitostech v obvodu OŘ Plzeň (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Úklid určených veřejně i neveřejně vybraných prostor, nástupišť, podchodů a kolejiště a vysypání košů v prostoru administrativních budov, železničních stanic, zastávek a jejich okolí Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAU plus, a.s. Konsorcium V-Trade - Bau plus V-Trade, s.r.o.
2019-07-24   Úklidové služby areálů a dopravních prostředků (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv na úklid areálů a dopravních prostředků (autobusů či tramvají). V rámci části „Úklidové služby areálů – trakční vedení - Orionka“, části „Úklidové služby areálů – Švábky“, části „Úklidové služby areálů – depo Kačerov“, části „Úklidové služby areálů – vozovna Střešovice“ a části „Úklidové služby areálů – depo Zličín“ bude s vybraným dodavatelem dané části uzavřena pouze smlouva na úklidu areálů. V rámci všech ostatních částí bude s vybraným dodavatelem uzavřena … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Premio Invest s.r.o. Premio Invest, s.r.o. V-Trade, s.r.o. Zenova services, s.r.o.
2019-01-21   Udržovací práce na nástupištích a nemovitostech v obvodu SŽDC, státní organizace, OŘ Hradec Králové (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Úklid vybraných prostor, nástupišť a kolejiště, vysypání košů a jejich desinfekce, sekání travnatých ploch, odstraňování sněhu a ledu a posyp ledu v prostoru administrativních budov, železničních stanic, zastávek a jejich okolí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAU plus, a.s. Cebu service, s.r.o. Sežev chráněná dílna, s.r.o. Sežev facility, s.r.o. V-Trade, s.r.o.
2017-11-29   Vnitřní úklid prostor železničních stanic a zastávek (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky na služby jsou úklidové služby v oblastech jednotlivých oblastních celků správ osobních nádraží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SEŽEV facility s.r.o. V-Trade, s.r.o.
2016-07-13   Úklid nebytových prostor DKV Česká Třebová (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu nebytových prostor Depa kolejových vozidel Česká Třebová. Zakázka bude rozdělena na 2 části, a to: — část 1) provozní jednotka Česká Třebová a provozní jednotka Hradec Králové, — část 2) provozní jednotka Trutnov a provozní jednotka Liberec. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: V-Trade, s.r.o. VTB Brno a.s. ZENOVA services s.r.o.
2016-07-13   Úklid nebytových prostor DKV Plzeň a DHV Lužná u Rakovníka (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu nebytových prostor Depa kolejových vozidel Plzeň a Depa historických vozidel Lužná u Rakovníka. Zakázka bude rozdělena na 4 části, a to: — část 1) provozní jednotka České Budějovice, — část 2) provozní jednotka Plzeň a provozní jednotka Cheb, — část 3) provozní jednotka Rakovník, — část 4) provozní jednotka Lužná u Rakovníka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: V-Trade, s.r.o. VTB Brno a.s. ZENOVA services s.r.o.