Dodavatel: Zahradní a parková spol. s r.o.

4 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Zahradní a parková spol. s r.o.

2023-08-09   Údržba zeleně na území města Cheb (Chetes s.r.o.)
Cílem této veřejné zakázky je zajištění správy a údržby veřejné zeleně na vymezených plochách v katastrálním území města Cheb . Předmět plnění představuje především: sekání trávy, jarní a podzimní vyhrabání listí na různě svahovitých pozemcích, místy terénně obtížně dostupných (strojně či ručně) a další související nebo předmět plnění rozšiřující služby vztahující se k vytčenému cíli tak, aby byl zabezpečen kulturní vzhled udržovaných ploch a zeleň neohrožovala bezpečnost a zdraví občanů. Poskytovaná … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dosta s.r.o. Jan Srnec Zahradní a parková spol. s r.o.
2023-03-17   MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ 2023-2027 - OBVOD I.A (Město Mariánské Lázně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba prvků ploch městské zeleně obvodu I.A v Mariánských Lázních. Veřejná zakázka zahrnuje zejména tyto činnosti: 1. údržbu parkových trávníků, 2. údržbu letničkových záhonů, 3. údržbu trvalkových rabat, 4. údržbu keřových porostů, 5. údržbu živých plotů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Zahradní a parková spol. s r.o.
2013-11-29   Údržba vybraných ploch zeleně v péči SVSMP (Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba prvků ploch zeleně na vybraných lokalitách v Plzni. Zadavatel rozhodl v souladu s ustanovením § 98 zákona o rozdělení veřejné zakázky z hlediska místa plnění na 19 částí – ucelených lokalit v Plzni. Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku na všechny části veřejné zakázky či na některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Přesný rozsah lokalit a prací je uveden v příloze zadávací dokumentace. Jedná se o pravidelnou údržbu vegetačních prvků, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AB Facility a.s. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ELIOD servis, s.r.o. Ing. Milan Bouzek Oštěp Plzeň s.r.o. Václav Moulis Zahradní a parková spol. s r.o.
2012-10-11   Mariánské Lázně – údržba městské zeleně (Město Mariánské Lázně)
Předmětem veřejné zakázky bude periodická údržba městské zeleně v Mariánských Lázních, která je rozdělena na dvě samostatné části. Smlouva bude uzavřena na 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing. Zbyněk Martínek, Zahrada-Hamrníky Zahradní a parková spol. s r.o.