Dodavatel: Adam Rujbr Architects s.r.o.

11 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Adam Rujbr Architects s.r.o.

2023-06-27   Modernizace interních lůžkových stanic v pavilonu F vč. obálky budovy, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice... (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním projektového a inženýrského servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adam Rujbr Architects s.r.o.
2023-02-28   PD demolice a novostavba budovy WA v areálu FNOL (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace, inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru v souvislostí s plánovanou realizací investiční akce v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adam Rujbr Architects s.r.o.
2023-02-02   Modernizace porodnice v 1. NP pavilonu E, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. - projektový a... (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním projektového a inženýrského servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adam Rujbr Architects s.r.o.
2022-12-14   PD Novostavba budovy P4 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace, inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru v souvislostí s plánovanou realizací investiční akce „PD Novostavba budovy P4“ v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Vypracování kompletní projektové dokumentace a poskytnutí dalších výkonů a služeb pro realizaci stavby „PD Novostavba budovy P4“ bude v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adam Rujbr Architects s.r.o.
2022-11-29   Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Obnova S-centra Hodonín, p.o.“ II (Jihomoravský kraj)
Účelem veřejné zakázky je projektová příprava obnovy stavby S-centra Hodonín, p.o., která proběhne v intencích ustanovení § 177 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a tak, aby v ní mohla být poskytována pobytová sociální služba „domov se zvláštním režimem“ ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adam Rujbr Architects s.r.o.
2022-10-31   FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE - PAVILON F - REKONSTRUKCE PROSTOR PRO ONKOLOGICKÉ CENTRUM - VYPRACOVÁNÍ STUDIE... (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění VZ je a) vypracování studie proveditelnosti b) zpracování PD ve všech stupních c) výkon činnosti autorského dozoru Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adam Rujbr Architects s.r.o.
2022-04-14   Modernizace stanic LDN, Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Litoměřice, o.z. projektový a inženýrský servis II (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem modernizace bude z pohledu úprav stávajícího stavebně-dispozičního řešení zejména požadavek na zřízení samostatného bezbariérového hygienického zázemí pro jednotlivé lůžkové pokoje. Zároveň dojde ke komplexní modernizaci na úrovni rozvodů a instalací technického zařízení budovy (rozšíření medicinálních plynů, silnoproudá elektrotechnika, slaboproudá elektrotechnika, zdravotně technické instalace atd.) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adam Rujbr Architects s.r.o.
2021-08-05   PD - novostavba budovy C1 III (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace inženýrské činnosti, výkonu autorského dozoru v souvislosti s realizací akce „Novostavba budovy C1“ v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Součástí je také vypracování dokumentace bouracích prací stávajících objektů WV, WU a YF. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adam Rujbr Architects s.r.o.
2019-07-26   Revitalizace Náprstkova muzea - zpracování projektové dokumentace (Národní muzeum)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve zpracování kompletní projektové dokumentace dle specifikace uvedené v návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, pro akce: 1. novostavbu centrálního depozitáře Náprstkova muzea (dále jen „stavba CD“); 2. komplexní rekonstrukci, včetně nového dispozičního a provozního řešení, historické budovy Náprstkova muzea (dále jen „stavba HB“) a zjištění souvisejících legislativně povolovacích procesů a dalších činností specifikovaných v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adam Rujbr Architects s.r.o. Ing.Arch Radko Květ RadaArchitekti s.r.o.
2017-02-24   Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (III. etapa) (Statutární město Brno)
Projektová dokumentace staveb. úprav a autorský dozor u stavby. Účelem je oddělení ambulance pro děti a ambulance pro dospělé a soustředění ambulantních služeb do objektů polikliniky Zahradníkova. Nové přípojky inž. sítí, úpravy dispozice objektů, nové rozvody ZTI a ÚT, rozvody el. instalací (silno + slaboproud), VZT, EZS a EPS, řešení osvětlení, rekonstrukce fasád vč. okenních výplní, rek. střech včetně klemp. výrobků a zateplení, úpravy prostoru dvora a vstupů do objektů. Studie, dokumentace pro ÚR, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adam Rujbr Architects s.r.o. Adam Rujbr Architects, s.r.o.
2015-11-04   FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatrie (DUR, DSP a DZS) (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavební dokumentace ve všech stupních novostavby 2. Interní kliniky FNOL pro dvě lůžková oddělení, jednotku intenzivní péče a ambulantní pracoviště vyšetřoven endoskopie včetně ERCP 2. Interní kliniky a dvě lůžková oddělení a vyšetřovny oddělení geriatrie a příslušné provozní a technické zázemí. Součástí novostavby jsou i prostory s regulací koncentrace částic ve vznosu s příslušným řízeným prostředím a pracoviště se stínícími barierami proti ionizujícímu záření. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adam Rujbr Architects s.r.o.