2024-01-23   Zajištění servisní činnosti, elektrorevizí a preventivních bezpečnostně technických kontrol u rozvodů medicinálních... (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní činnosti, elektrorevizí a preventivních bezpečnostně technických kontrol u rozvodů medicinálních plynů a zařízení s tím souvisejících u zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Dodávky léků – Léčivá látka kalcium-folinát – ATC V03AF03 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky kalcium-folinát – ATC V03AF03. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Plicní ventilátory pro Pneumologickou kliniku (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5ks plicních ventilátorů pro Pneumologickou kliniku. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Nástroje pro analýzu a monitoring síťového provozu(číslo projektu: CZ.31.1.01/MV/23_55/0000055) (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a kompletní implementace Nástrojů pro analýzu a monitoring síťového provozu - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Systém infuzní techniky pro 6 lůžek (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka infuzní techniky, podle technických požadavků specifikovaných v příloze č. 1 ZD, vše včetně zajištění dopravy do místa určení (areál zadavatele) - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Dodávky ZP – Krevní vaky včetně zápůjčky lisů na zpracování odebrané krve (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky jsou: a)pravidelné dodávky krevních vaků pro FTN na dobu 6 let. b)bezplatné vypůjčení a instalace 3-5 ks dle kapacity automatických lisů pro zpracování / separaci odebrané krve a buffy coatu pro práci s krevními vaky s horní / dolní výpustí/, c)zajištění bezplatných servisních služeb pro vypůjčené přístrojové vybavení Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Dodávky ZP-IVD - Soupravy pro stanovení infekčních markerů – HIV, HBV, HCV a syfilis u dárců krve včetně zapůjčení... (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky jsou: a)dodávky originálních reagencií a provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení infekčních markerů v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 a v rozsahu technických požadavků specifikovaných v příloze č. 2 této zadávací dokumentace b) bezplatné zapůjčení a instalace nového analyzátoru pro stanovení infekčních markerů v rozsahu technických požadavků specifikovaných v příloze č. 3 ZD, c)zajištění bezplatných servisních služeb, bezpečnostně technické kontroly a … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-01   Vybavení bronchoskopického sálu (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických prostředků (ZP) – videomanagement, zákrokové svítidlo, bronchoskopy, elektrokoagulace, endoskopická sušící skříň. Kategorizace předmětu zakázky: Kód CPV: 33168000-5 Endoskopie, endochirurgické přístroje, 31524110-9 Lampy pro operační sály Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-01   Dodávka papírových ručníků a zásobníků na ručníky (role) (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka papírových ručníků (role) a zásobníků na papírové ručníky (role). Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   Vybavení lůžkových oddělení pneumologické kliniky (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických prostředků (ZP) – pacientská lůžka, zákrokový stůl, myčky podložních mís. - blíže viz ZD. Kategorizace předmětu zakázky: Kód CPV: 33190000-8 Různé zdravotnické přístroje a výrobky 33192120-9 Nemocniční lůžka Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-29   Pořízení a implementace NGFW (číslo projektu: CZ.31.1.01/MV/23_55/0000055) (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a kompletní implementace řešení Next Generation Firewall (NGFW), spočívající v lepším řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení (oproti řešení kterým nyní disponuje zadavatel) - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Dodávky ZP-IVD – soupravy pro molekulární multiplex diagnostiku SARS-CoV-2 a Influenzy expresní automatizovanou... (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reagencií k materiálnímu zajištění molekulární multiplex diagnostiky SARS-CoV-2 a Influenzy expresní automatizovanou metodou RT PCR k analytickému zařízení POCT analyzátor – COBAS LIAT SYSTÉM, který má zadavatel ve vlastnictví. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-11-13   FTN - dodávka, montáž a instalace nábytkového vybavení na Pavilonu G1 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka montáž a instalace nábytkového vybavení na Pavilonu G1 - blíže viz ZD. Kategorizace předmětu zakázky: Kód CPV: 39100000-3 - Nábytek 39130000-2 - Kancelářský nábytek 39141000-2 - Kuchyňský nábytek a zařízení Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ARBYD CZ s.r.o.
2023-11-10   Dodávky ZP-IVD - chemie pro vyšetření metodou ARRAY CGH (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálních reagencií a provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění pro vyšetřování na přístroji Scanner Agilent DNA Microarray (přístroj je ve vlastnictví FTN) pro potřeby Oddělení lékařské genetiky FTN. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-11-06   Dodávky léčivých přípravků – Vitamíny pro parenterální podání – ATC B05XC (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků různého složení s obsahem vitamínů určených k parenterálnímu podání – ATC B05XC. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-10-30   Systém řízení bezpečnosti informací a báze znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti včetně souvisejících procesů... (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění jsou následující služby: a) Vytvoření systému bezpečnostní dokumentace a návrhu koncepce kybernetické bezpečnosti pro zadavatele dle aktualizovaných doporučení NÚKIB. b) Předmět plnění zahrnuje revizi stávající bezpečnostní dokumentace zadavatele, aktualizace a případné doplnění ve struktuře dle přílohy číslo 5. k vyhlášce č. 82/2018 Sb., vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-24   Provádění servisu na stacionárních RTG zařízeních (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je provádění (TOP FULL) servisních služeb na stacionárních RTG zařízeních zadavatele (CT - výrobce Siemens, stacionární RTG - výrobce Siemens a stacionární RTG - výrobce Philips) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-10-24   Jednotka vyšetřovací ORL 2ks (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zdravotnického prostředku (vyšetřovací jednotka ORL 2 ks) - blíže viz ZD Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-03   Dodávky léků – Léčivá látka lidský fibrinogen – ATC B02BB01 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky lidský fibrinogen – ATC B02BB01. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-10-02   Denzitometr kostní (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Dodávka nového zdravotnického prostředku (ZP) – Denzitometr kostní 1 ks (blíže viz ZD) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-09-11   Doplnění technologie linky čistírny odpadních vod Fakultní Thomayerovy nemocnice (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření návrhu instalace a montáž nových komponentů technologie pro čistírnu odpadních vod (ČOV) podle technických požadavků specifikovaných v ZD. Projekt „Decentralizované odstraňování mikropolutantů z infekčních nemocničních odpadních vod“ financováno z Norských fondů 2014 – 2021 v rámci výzvy „Trondheim“ programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ s identifikačním číslem výzvy Call-3B. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEGA a.s.
2023-09-08   Dodávky ZP-IVD – Soupravy pro stanovení autoimunitních markerů včetně zapůjčení přístrojového vybavení – opakovaná VZ (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky jsou: a) dodávky originálních reagencií a provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení autoimunitních markerů v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 ZD a v rozsahu technických požadavků specifikovaných v příloze č. 2 ZD, b) bezplatné zapůjčení a instalace nového imunochemického analyzátoru s luminiscenční detekční technologií typu random access pro stanovení autoimunitních markerů v rozsahu technických požadavků specifikovaných v příloze č. 3 ZD, c) zajištění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phadia, s.r.o.
2023-09-08   Dodávky léků – Léčivá látka tenofovir-disoproxil – ATC J05AF07 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky tenofovir-disoproxil – ATC J05AF07 určené pro potřeby veřejné části nemocniční lékárny Zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-09-01   Dodávka ZP – fundus kamera (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zdravotnického prostředku (Fundus kamera 1 ks). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Carl Zeiss spol. s r.o.
2023-08-14   Dodávky spotřebního materiálu k robotickému systému da Vinci Xi (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění VZ jsou průběžné dodávky jedinečného spotřebního zdravotnického materiálu k robotickému systému da Vinci Xi - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
2023-08-14   Dodávky léků – Léčivá látka ofatumumab – ATC L04AA52 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky ofatumumab – ATC L04AA52. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-08-14   Dodávky léků – Léčivá látka molnupiravir – ATC J05AB18 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky molnupiravir – ATC J05AB18 - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-14   Dodávky léků – Léčivá látka faricimab – ATC S01LA09 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky faricimab – ATC S01LA09. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-07-12   Dodávky ZP-IVD – Soupravy pro stanovení autoimunních markerů včetně zapůjčení přístrojového vybavení (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky jsou: a) dodávky originálních reagencií a provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení autoimunitních markerů v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 ZD a v rozsahu technických požadavků specifikovaných v příloze č. 2 ZD, b) bezplatné zapůjčení a instalace nového imunochemického analyzátoru s luminiscenční detekční technologií typu random access pro stanovení autoimunitních markerů v rozsahu technických požadavků specifikovaných v příloze č. 3 ZD, c) zajištění … Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-10   Dodávky léků – Léčivá látka ixekizumab – ATC L04AC13 – opakovaná VZ (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky ixekizumab – ATC L04AC13 - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELI Lilly ČR, s.r.o.
2023-07-10   Dodávky léků – Léčivá látka mesalazin – ATC A07EC02 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky MESALAZIN – ATC A07EC02 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-06-19   Dodávky ZP_IVD – soupravy pro molekulární multiplex diagnostiku SARS-CoV-2, Influenzy a RSV expresní automatizovanou... (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reagencií k materiálnímu zajištění molekulární multiplex diagnostiky SARS-CoV-2, Influenzy a RSV expresní automatizovanou metodou RT PCR k analytickému zařízení GeneXpert 4 L, který má zadavatel ve vlastnictví (pro oddělení klinické mikrobiologie) na dobu 3 let. Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-19   Videogastroskop – opakovaná VZ (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zdravotnického prostředku - Videogastroskopu 1 ks. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-06-01   Nástroje pro operační sály – opakovaná VZ (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Dodávka nových nástrojů pro operační sály (Traumatologické instrumentárium pro KDCHT). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Zimmer Czech, s.r.o.
2023-05-25   Dodávky léků – Léčivá látka ixekizumab – ATC L04AC13 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky ixekizumab – ATC L04AC13. Zobrazit zadávací řízení »
2023-05-25   Dodávky léků – Léčivá látka albumin lidský 20% – ATC B05AA01 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky albumin – ATC B05AA01. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Grifols s.r.o.
2023-05-25   Dodávky léků – Léčivá látka pirfenidon – ATC L04AX05 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky pirfenidon – ATC L04AX05. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-05-25   Dodávky léků – Léčivá látka alirokumab – ATC C10AX14 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky alirokumab – ATC C10AX14. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: sanofi-aventis, s.r.o.
2023-05-11   Videogastroskop (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zdravotnického prostředku - Videogastroskopu 1 ks. Zobrazit zadávací řízení »
2023-04-24   Dodávky ZP-IVD – Dodávky souprav pro molekulární diagnostiku C.difficile, M.tuberculosis, Influenza A-B, HBV, HCV a... (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky jsou: a) dodávky reagencií a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění molekulární diagnostiky C.difficile, M.tuberculosis, Influenza A-B, HBV, HCV a produkce karbapenemáz b) bezplatná zápůjčka přístroje - nového analyzátoru c) bezplatné zapůjčení a instalace analytického systému pro automatické vyhodnocování molekulární diagnostiky se zajištěním jeho případné modernizace za dobu plnění předmětu veřejné zakázky d) poskytování bezplatného servisu po … Zobrazit zadávací řízení »
2023-04-12   Dodávka reagencií a provozních roztoků pro močovou linku včetně zápůjčky zařízení (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reagencií a firemního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění pro analýzu moči chemicky a morfologicky, bezplatné zapůjčení a instalace hlavního analytického systému a bezplatné zapůjčení a instalace záložního poloautomatického močového analyzátoru (readeru) ke stanovení moči chemicky. Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I.T.A.-Intertact s.r.o. Zybio Inc.
2023-03-24   Dodávka léků - LÉČIVÁ LÁTKA - DUPILUMAB - D11AH05 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky DUPILUMAB - D11AH05. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: sanofi-aventis, s.r.o.
2023-03-24   Dodávka léků - LÉČIVÁ LÁTKA - DABRAFENIB - L01EC02 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky DABRAFENIB - L01EC02. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-03-24   FYZIOLOGICKÝ ROZTOK - B05BB01 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky infuzních roztoků s obsahem 0,9% chloridu sodného - FYZIOLOGICKÝ ROZTOK - B05BB01. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-24   Dodávky ZP-IVD - Dodávky reagencií pro stanovení parametrů krevního obrazu, diferenciálního počtu leukocytů a... (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reagencií a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení parametrů krevního obrazu, diferenciálního počtu leukocytů a retikulocytů, bezplatné zapůjčení a instalace analytického systému hematologické linky, poskytování bezplatného servisu po dobu výpůjčky - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-03-06   Dodávka léků - LÉČIVÁ LÁTKA - NIRMATRELVIR A RITONAVIR - J05AE30 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky NIRMATRELVIR A RITONAVIR - J05AE30. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-03-01   Monitorace regionální oxymetrie (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Dodávka monitorace regionální oxymetrie (2ks) - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o.
2023-02-23   Elektrokoagulace - opakovaná VZ (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických prostředků (Radiofrekvenční ablace) - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: S. A. B. Impex, s.r.o.
2023-02-23   Operační stoly a světla - opakovaná VZ (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových operačních stolů pro ORL (2 ks) - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RQL s.r.o.
2023-02-13   Nástroje pro operační sály (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových nástrojů pro operační sály. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ASANUS CZ s.r.o. CMI s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. MGVIVA a.s. ONE Vision s.r.o.