2023-09-27   Rámcová dohoda na nákup výpočetní techniky pro ČEB a NRB (Česká exportní banka, a.s.)
Předmětem Zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka notebooků a monitorů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o.
2023-09-12   Mobilní pracovní stanice (Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.))
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je dodávka 35 kusů mobilních pracovních stanic dle technické specifikace viz Příloha č. 2 Kupní smlouvy č. 194/2023/IS/130 – Technický popis předmětu koupě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o.
2023-04-17   SŠDŘ Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – vybavení učeben, dílen a laboratoře, konektivita školy a... (Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodání kvalitního vybavení do laboratoří, do šicí dílny, nákup vybavení moderní didaktickou IC technikou, modernizace odloučeného pracoviště Tesárna a truhlárny školy doplněním strojní dílny a zajištění vnitřní konektivy školy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o. Felder Group CZ s.r.o. Labor - Komplet, s.r.o. SITEL, spol. s r.o. STRIMA CZECH s.r.o.
2023-03-08   Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11-IT (Statutární město Děčín)
Zlepšení vybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Modernizace učeben v ZŠ je rozdělena na 3 části (jako 3 samostatná zadávací řízení-stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o.
2023-02-22   Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie, Komenského 77, Nový Bydžov dodávka laboratorních pomůcek (Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky nového laboratorního vybavení do objektu gymnázia v Novém Bydžově v souladu s technickou specifikací jednotlivých částí (příloha č. 3 ZD). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o.
2022-08-12   IT vybavení pro FLD (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka IT techniky, konkrétně notebooků, dokovacích stanic, monitorů, PC stanic, externích disků, tiskáren, sluchátek a klávesnic a myší atd. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 3 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o.
2022-03-29   Základní škola v Letech - interiér (Obec Lety)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je dodávka interiérového vybavení, mobiliáře a technologických prvků v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Zadavatel upozorňuje, že postupuje při zadání jednotlivých částí veřejné zakázky samostatně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o. Interdekor HP s.r.o. ViVA school s.r.o.
2021-10-21   Pořízení videokonferenčních jednotek a notebooků (Český statistický úřad)
Předmětem plnění je dodávka 10 ks video-konferenčních sestav (9 ks 75” sestav a 1 ks 86” sestavy) pro Český statistický úřad a jeho Krajské správy, včetně rozvozu a instalace a 7 ks notebookových sestav. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o.
2021-04-01   Dodávka IT technologií pro ZŠ Zdiměřice (Město Jesenice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání specifikovaného IT vybavení a AVT techniky pro objekt Základní školy Zdiměřice, nacházející se ve městě Jesenice, specifikované v seznamu IT vybavení v rozsahu a způsobem dle Kupní smlouvy a všech jejich příloh vč. kompletní specifikace, která je Přílohou č. 5 Zadávací dokumentace. Objekt nové základní školy je momentálně ve výstavbě s předpokládaným termínem dokončení v srpnu 2021. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v Kupní smlouvě, která je nedílnou součástí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o.
2020-09-04   Dodávka počítačů, komponent do PC, tiskáren, projektorů, tonerů a kamer (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačů, příslušenství k IT technice, komponent do PC, tiskáren, projektorů, tonerů a kamer. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o. B2C, s.r.o. Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
2019-09-12   Dodávka počítačů a notebooků (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je notebooků – přenosných počítačů, PC sestavy ve standardním provedení a PC sestavy ve výkonném provedení. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, jejichž předmětem je: Ad a. Notebooky, Ad b. Sestava PC – standardní, Ad c. Sestava PC – výkonná. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o. EDN, s.r.o.
2019-04-30   Rozšíření ZŠ Rudná – vybavení (Město Rudná)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybavení ZŠ Rudná. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o. FLAME System s.r.o. Interdekor HP s.r.o.
2019-04-26   IT vybavení pro projekty OP VVV FLD ČZU 2 (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka různých položek IT vybavení pro členy týmu projektů OP VVV na FLD ČZU. Dané položky vychází z potřeb jednotlivých projektů. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s 1 účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 3 let. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o.
2019-01-17   Laboratoř technických disciplín – Soubor zařízení pro verifikaci simulačních dějů při lisování zemědělských plodin – II (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení do laboratoře technických disciplín. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o. Elvia - Pro, spol. s.r.o.
2018-05-04   Laboratoř výpočetní techniky - II (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (obou částí) je dodávka výpočetní techniky pro Technickou fakultu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o.
2018-03-12   Laboratoř zabezpečovacích systémů - II (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technického vybavení pro realizaci laboratoře zabezpečovacích systémů. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, jejichž předmětem je: Ad a. Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka 2 ks počítačových sestav. Technická specifikace plnění je přílohou č. 4a této zadávací dokumentace. Ad b. Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka spektrálního analyzátoru bezdrátových přenosů. Technická specifikace plnění je přílohou č. 4b této zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Achelino s.r.o. Af Office, s. r. o. Af Office, s.r.o.
2018-03-05   INFRASTRUKTURA_Výpočetní server pro praktickou část kursu Úvod do biomolekulárního modelování (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetního serveru a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce next-business day, on site v lokalitách VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 a Technická 3, 166 28 Praha 6. Zadavatel požaduje dodání nových nepoužívaných zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o.