Dodavatel: Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.

17 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.

2023-07-14   Dodávka síťových multifunkčních zařízení včetně servisu na dobu 60 měsíců (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 8 ks multifunkčních zařízení pro barevný tisk k zajištění tiskových služeb v objektech Ministerstva financí a 1 ks multifunkčního zařízení pro černobílý tisk, které bude zajišťovat polygrafické služby v polygrafii Ministerstva financí. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: Část 1 – dodávka a servis 8 ks multifunkčních zařízení pro barevný tisk a Část 2 – dodávka a servis 1 ks multifunkčního zařízení pro černobílý tisk Součástí obou částí veřejné zakázky bude … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
2023-07-14   Rámcová dohoda – Pronájem tiskové techniky a služeb spojených s tiskovým prostředím 2023-2027 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na pronájem tiskových zařízení (dále jen „zařízení“) a poskytování služeb spojených s tiskovým prostředím zadavatele, a to dle požadavků a za podmínek stanovených ve vzoru rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
2023-07-12   Pronájem multifunkčních kopírovacích strojů (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky je pronájem 38 ks multifunkčních kopírovacích strojů (dále „zařízení“) a jejich kompletní servisní zajištění včetně dodávky originálního spotřebního materiálu dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace na dobu neurčitou Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
2023-03-16   Poskytování tiskových služeb (ČEPRO, a.s.)
Předmětem zakázky je pronájem 63 kusů tiskáren a multifunkčních zařízení, včetně dodávek spotřebního materiálu, kompletního servisu, dopravy do místa plnění dále také dodání, instalace a nastavení systému pro zabezpečený tisk, včetně příslušných licencí a zaškolení, dodávek xerografického papíru a dále náklady na případné stěhování/přemístění zařízení do jiného objektu zadavatele a na technické konzultace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
2023-02-14   Rámcová dohoda na komplexní zajištění tiskových služeb a správa tiskových zařízení pro VoZP ČR (Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění tiskových služeb včetně správy zařízení. Vybraný dodavatel bude zajišťovat: • Pronájem 143 kusů tiskových zařízení (dále také „zařízení“) • Opravy tiskových zařízení v pronájmu s pevně definovaným SLA • Doplňování spotřebního materiálu k instalovaným tiskárnám tak, aby byla zajištěna jejich kontinuální činnost. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
2021-11-02   Převod a rozšíření stávajícího tiskového řešení (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost)
Předmětem veřejné zakázky je dodání a implementace centrálního tiskového řešení včetně pronájmu tiskových zařízení a zajištění tiskových a ostatních služeb včetně licenčního a servisního pokrytí celého SW tiskového řešení a tiskových zařízení na celé období trvání smlouvy, spolupráce na správě centrálního tiskového řešení, dodávky originálních tonerů a zajištění supportu/maintenance po celou dobu trvání smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
2021-06-04   Obnova ICT (Fakultní nemocnice Brno)
Nákup ICT techniky: počítačů, notebooků, monitorů, tenkých klientů, tabletů, dataprojektorů, skenerů, tiskáren, čteček čárových kódů, klávesnic a diagnostických monitorů dle Technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. AutoCont a.s. BossCan ComPrint spol. s r.o. C SYSTEM CZ a.s. Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o. Mevra computers s.r.o. Topsoft JKM spol. s r.o.
2021-03-15   Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Triumph Adler (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Triumph Adler, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Pověřující zadavatelé budou odebírat spotřební materiál dle aktuálních potřeb, avšak do výše dle limitů čerpání jednotlivých Pověřujících zadavatelů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
2021-01-19   Poskytování tiskových služeb (Česká republika – Generální ředitelství cel)
Předmětem zakázky je pronájem zcela nových, nepoužitých tiskáren a multifunkčních zařízení dle technické specifikace pro potřeby zadavatele pro objekty specifikované zadavatelem, včetně dodávek originálního spotřebního materiálu, kompletního servisu, dopravy do místa plnění, dále také dodání, instalace a nastavení systému pro zabezpečený tisk s funkcí follow me včetně příslušných licencí, a školení pro zajištění tiskových, kopírovacích, skenovacích a faxových služeb (dále též jen „tiskové služby“). … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
2020-09-04   Dodávka počítačů, komponent do PC, tiskáren, projektorů, tonerů a kamer (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačů, příslušenství k IT technice, komponent do PC, tiskáren, projektorů, tonerů a kamer. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o. B2C, s.r.o. Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
2020-04-20   Dodávka 37 ks kopírovacích zařízení a jejich následný servis (Správa Pražského hradu)
Předmětem této veřejně zakázky je dodávka nových, originálních, dosud nepoužívaných 35 ks kopírovacích zařízení (dále také jen „zboží“) jediného výrobce a typu s různými výstupními podavači (finišery), která splní minimální technické parametry uvedené v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Vedle této dodávky má zadavatel v Zadávací dokumentaci vyhrazené smluvní opční právo k dodání dalších 2 ks zboží. Předmětem plnění je dále také poskytování servisních služeb k dodanému zboží ve stanoveném rozsahu v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
2019-11-14   Tiskové služby pro Národní muzeum (Národní muzeum)
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který bude zadavateli poskytovat služby spočívající v pronájmu tiskáren, realizaci tiskových služeb, dodávkách spotřebního materiálu (včetně tiskového media – kancelářského papíru) a servisním zajištění těchto služeb. Bližší specifikace poptávaných tiskáren je uvedena v příloze č. 8 zadávací dokumentace a bližší specifikace služeb je uvedena v přílohách č. 3 a č. 7 zadávací dokumentace a v závazném návrhu rámcové smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
2019-04-23   Poskytování tiskových služeb (ČEPRO, a.s.)
Pronájem tiskáren a multifunkčních zařízení, včetně dodávek spotřebního materiálu, kompletního servisu, dopravy do místa plnění, dále také dodání, instalace a nastavení systému pro zabezpečený tisk, včetně příslušných licencí atd. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
2019-03-05   Poskytování tiskových služeb (Česká republika - Státní pozemkový úřad)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je poskytování služeb tisku pro potřeby zadavatele. Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména následující plnění: 1. poskytnutí techniky pro zajištění tiskových služeb; 2. dodávky spotřebního materiálu; 3. údržba a opravy zařízení; 4. sledování tiskového provozu, tvorba přehledů. Kancelářský papír není součástí předmětu veřejné zakázky, je standardní kvality určený pro laserový tisk a zajišťuje si jej sám zadavatel. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
2019-02-11   Služba tiskového řešení pro resort ČÚZK (ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální)
Pronájem tiskových zařízení rozdělených do 5 kategorií včetně následujících dodávek spotřebního materiálu, servisu, dopravy do místa plnění a školení pro kompletní zajištění tiskových, kopírovacích a skenovacích služeb pro jednotlivé organizace resortu ČÚZK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
2018-12-19   Dodávky multifunkčních zařízení včetně zajištění kompletního servisu, dodávek náhradních dílů a spotřebního... (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 80 ks multifunkčních zařízení, která budou ve sdíleném režimu zajišťovat barevný a černobílý tisk, kopírování a skenování dokumentů v rozměrech do formátu A3, včetně zajištění kompletního servisu, dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu v rámci tiskového řešení MF. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.