2023-04-17   SŠDŘ Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – vybavení učeben, dílen a laboratoře, konektivita školy a... (Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodání kvalitního vybavení do laboratoří, do šicí dílny, nákup vybavení moderní didaktickou IC technikou, modernizace odloučeného pracoviště Tesárna a truhlárny školy doplněním strojní dílny a zajištění vnitřní konektivy školy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Af Office, s.r.o. Felder Group CZ s.r.o. Labor - Komplet, s.r.o. SITEL, spol. s r.o. STRIMA CZECH s.r.o.
2023-03-20   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 5 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. Senergos, a.s. SITEL, spol. s r.o. Vegacom a.s.
2023-03-20   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 6 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. Michlovský - stavební s.r.o. SITEL, spol. s r.o. SUPTel s.r.o. Vegacom a.s.
2023-03-17   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 3 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. Michlovský - stavební s.r.o. Senergos, a.s. SITEL, spol. s r.o. Temo-Telekomunikace a.s. Vegacom a.s.
2023-03-17   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 4 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. Michlovský - stavební s.r.o. Senergos, a.s. SITEL, spol. s r.o. Vegacom a.s.
2023-03-16   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 2 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Michlovský - stavební s.r.o. SITEL, spol. s r.o. Temo-Telekomunikace a.s.
2023-03-16   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 1 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SITEL, spol. s r.o. SUPTel a.s.
2022-12-20   Obnova řídící infrastruktury v elektrických stanicích (ČEZ Distribuce, a. s.)
Instalační práce a související drobný materiál pro obnovu řídicí infrastruktury v elektrických stanicích zahrnující - obnovu místních kabelových propojů ve stanicích - obnovu nevyhovujících zakončení stávajících optických kabelů - náhradu metalických kabelů za optické kabely - obnovu dožívajících mnohovidových optických kabelů na jednovidové optické kabely - náhradu stávajících jednoúčelových propojů za pevné okruhy strukturované kabeláže pro opakované využití - vypracování DSPS pro stavby optické … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AZ Elektrostav, a.s. COMATEL PLUS s.r.o. Elmoz Czech, s.r.o. EQUANS Services a.s. Signalbau a.s. SITEL, spol. s r.o.
2022-10-17   Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 41 - Vyškov -... (Zlín Net, a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb dle projektové dokumentace projektu: Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 41 - Vyškov - Kroměříž - Holešov. Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny je zejména a) Zajištění vytýčení a ochrany stávajících i nových podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o jejich vytýčení a o neporušitelnosti při jejich … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SITEL, spol. s r.o.
2022-09-21   Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle... (Cetin a.s.)
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SITEL, spol. s r.o. Vegacom a.s.
2022-09-20   Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle... (Cetin a.s.)
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. SITEL, spol. s r.o.
2022-09-19   Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle... (Cetin a.s.)
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Projekting s.r.o. SITEL, spol. s r.o.
2022-09-14   Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle... (Cetin a.s.)
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104 ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bohemiatel, s.r.o. SITEL, spol. s r.o.
2022-01-03   Konverze Tábor - optické rozvody Sever a Východ (C-Energy Planá s.r.o.)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v instalaci mikrooptického kabelu mikro OK o kapacitě 144 vláken a mikrotrubiček v nové úložné trase v ochranných trubkách HDPE 40 mm uložených do zemní trasy nad předizolované potrubí, a to za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo, formou dodávky "na klíč". Výsledkem zhotovení díla bude systém pro: - spolehlivé odečty měřidel; - přenos dat z jednotlivých bodů rozvodné sítě o parametrech dodávek - řízení horkovodní sítě, řízení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SITEL, spol. s r.o.
2021-12-14   Stavební práce - Teplicko (výstavba optické sítě - 1. etapa) (Speednet, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako „Bílá místa Teplicko-Liběšice a Bílá místa Teplicko-Kučlín-Hrobčice-Chouč“, které spočívají v komplexním provedení stavby komunikačního vedení, včetně kompletních optických prací, instalace optických kabelů, kabelových komor, spojek, optických rozvaděčů a dalších součástí a příslušenství v provedení dalších souvisejících činností, a to v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací v rámci Projektu (dále jen „dílo“). Bližší vymezení díla je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SITEL, spol. s r.o.
2021-08-16   ICT Switches TP20_077 (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ICT switchů a dalšího vybavení včetně veškerého příslušenství a související činnosti. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v následujících přílohách zadávací dokumentace: Příloha č. 1: Technická specifikace Příloha č. 2: Rámcová kupní smlouva S jedním vybraným dodavatelem bude na dobu 3 let uzavřena Rámcová kupní smlouva na plnění veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SITEL, spol. s r.o.
2019-03-15   Dodávka optických tras 0005 (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Veřejná zakázka spočívá v dodávce optických tras dle přiložené technické a výkresové specifikace včetně souvisejících prací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SITEL, spol. s r.o.
2019-01-16   Dodávky trubek HDPE vč. příslušenství (ČEZ Distribuce, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění ochranných trubek HDPE, vč. příslušenství pro telekomunikace s vybraným dodavatelem/dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu trubek HDPE zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2020 – 12/2023. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kamat, spol. s.r.o. SITEL, spol. s r.o. Sitel, spol. s.r.o.
2018-11-28   Páteřní areálové optické rozvody k projektu Zvýšení efektivity a bezpečnosti poskytované péče PNvD pomocí ICT podpory (Psychiatrická nemocnice v Dobřanech)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání, pokládka a instalace páteřních areálových optických rozvodů v prostorách areálu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech mezi stanovenými objekty. Předmět veřejné zakázky souvisí s projektem Zadavatele „Zvýšení efektivity a bezpečnosti poskytované péče v PNvD pomocí ICT podpory“, který je spolufinancován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 26. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SITEL, spol. s r.o. Sitel, spol. s.r.o.
2017-06-13   Výstavba optických propojení (Česká republika – Ministerstvo obrany)
Předmětem VZ je zabezpečení komunikační infrastruktury v posádkách Přáslavice, Týniště nad Orlicí, Moravská Třebová a Bechyně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SITEL, spol. s r.o.
2015-11-27   Generální dodavatel optických a metalických sítí (Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.))
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba a dodávka optických a metalických sdělovacích sítí ŘLP ČR, s.p. na území České republiky. Součástí předmětu plnění je rovněž ukončení podzemních sítí v koncových bodech. Jedná se o výstavbu datových sítí, které jsou dle ustanovení § 36 a § 37 zákona č. 49/1997 Sb. leteckou stavbou. Pro tuto veřejnou zakázku bude s vítězným uchazečem uzavřena rámcová smlouva. Příslušná dílčí plnění budou zadavateli poskytovaná vybraným uchazečem na základě této rámcové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SITEL, spol. s r.o. Sitel, spol. s.r.o.
2015-07-10   Opravy a servis metalických a optických kabelových sítí a příslušenství (Česká republika – Ministerstvo obrany)
Opravy a servis metalických a optických kabelových sítí, zahrnující pohotovostní a havarijní službu, pravidelnou preventivní údržbu metalických a optických kabelů, kabelových komor, kabeloven, zařízení pro pneumatickou kontrolu kabelů a jejich opravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SITEL, spol. s r.o.
2015-06-03   Pozáruční servis přenosových zařízení Vanguard – II (Česká pošta, s.p., odštěpný závod ICT služby)
Předmětem této veřejné zakázky, je zajištění smluvního provádění pozáručního servisu přenosových technologií Frame Relay od společnosti Vanguard včetně dalších nezbytných komponentů (např. dohledový server, přenosový rack, UPS, baterie, digitální rozvod). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SITEL, spol. s r.o.
2013-09-03   Superpočítačové centrum IT4Innovations – Stavba III. – Datová přípojka (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba třetího ze tří vzájemně funkčně i místně propojených, avšak dodavatelsky oddělených, stavebních celků, tvořících superpočítačové centrum v rámci projektu IT4Innovations, a to v rozsahu a za podmínek dle této zadávací dokumentace. Celé superpočítačové centrum IT4Innovations bude představovat systémový celek, který bude zahrnovat Stavbu I., Stavbu II., Stavbu III. a ICT technologie (zahrnující také samotný superpočítač a vizualizační centrum) a interiérové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SITEL, spol. s r.o.
2012-02-06   Výstavba podzemních sdělovacích sítí (Řízení letového provozu České republiky, státní podnik)
Předmětem této veřejné zakázky je výstavba podzemních sdělovacích sítí ŘLP ČR, s. p. na území České republiky. Součástí předmětu plnění je rovněž ukončení podzemních sítí v koncových bodech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SITEL, spol. s r.o.