Dodavatel: Alfa Nobel s.r.o.

8 archivované veřejné zakázky

Historicky se konkurenční uchazeči MERIT GROUP a.s.Proact Czech Republic, s.r.o..

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Alfa Nobel s.r.o.

2023-03-06   CVT/UPOL/NPO - Agregační směrovací sady (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks agregačních směrovacích sad pro Univerzitu Palackého v Olomouci. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na obě části veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alfa Nobel s.r.o. MERIT GROUP a.s.
2021-11-04   Zabezpečení webových informačních zdrojů pomocí aplikačních bran (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozšíření stávajícího elastického systému pro dodávání aplikací (ADS/ADC) pro vybudování souboru zařízení sloužících jako redundantní fault-tolerant load-balancer/SSL-offloader a webový aplikační firewall s cílem chránit vnitřní perimetr aplikací univerzitního informačního systému Zadavatele proti kybernetickým útokům. Zařízení budou zrcadlena v rámci metropolitního clusteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alfa Nobel s.r.o.
2021-06-09   Síťová infrastruktura pro podporu datových úložišť a externích cloudů (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka do místa plnění, instalace, konfigurace a zprovoznění sady 3 ks přepínačů/ páteřních prvků WAN/LAN sítě Zadavatele dle technické specifikace, která je uvedena v zadávací dokumentaci, včetně zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu, propojení všech komponent do jednoho integrovaného, plně funkčního celku, propojení nových dodávek se stávajícími systémy Zadavatele (dle popisu současného stavu/stávajících systémů Zadavatele) a aktualizace firmware na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alfa Nobel s.r.o.
2021-05-13   Bezpečnostní prvky pro prevenci poruchy a webové informační zdroje (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elastického systému pro dodávání aplikací (ADS/ADC) pro vybudování souboru zařízení sloužících postupně jako redundantní fault-tolerant load-balancer/SSL-offloader a následně webový aplikační firewall s cílem chránit vnitřní perimetr aplikací univerzitního informačního systému Zadavatele proti kybernetickým útokům. Zařízení budou zrcadlena v rámci metropolitního clusteru. To vše v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alfa Nobel s.r.o.
2021-05-13   Vybudování metropolitního datového úložiště se schopností replikace do veřejných cloudů (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwarově definovaného datového diskového úložiště pro vybudování fault-tolerant diskového systému ve variantě metropolitního klastru se schopností zálohovat do externích cloudů na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na tři samostatné části z … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alfa Nobel s.r.o. Proact Czech Republic, s.r.o.
2020-10-06   Vytvoření síťové infrastruktury pro propojení datových a výpočetních clusterů (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka do místa plnění, instalace, konfigurace a zprovoznění sady 4 ks přepínačů dle technické specifikace, která je uvedena v zadávací dokumentaci, včetně zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu, propojení všech komponent do jednoho integrovaného, plně funkčního celku, propojení nových dodávek se stávajícími systémy Zadavatele (dle popisu současného stavu/stávajících systémů) a aktualizace firmware na poslední dostupnou verzi; v rámci projektu „Obnova a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alfa Nobel s.r.o.
2018-02-12   Centrum kinantropologického výzkumu FTK UP v Olomouci – aktivní síťové prvky (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních síťových prvků do Centra kinantropologického výzkumu FTK UP v Olomouci – Neředíně, a to vše dle technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 5 Dokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace a zajištění záručního servisu a podpory. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alfa Nobel s.r.o.
2017-10-03   UP Olomouc – upgrade a doplnění aktivních síťových prvků (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka, instalace, konfigurace a zprovoznění aktivních síťových prvků v areálech a objektech Univerzity Palackého v Olomouci a to vše dle technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace; b) optické i metalické propojovací či napájecí kabely, SFP(+) moduly, montážní sady pro instalaci dodávaných prvků dovnitř stávajících datových rozvaděčů a ostatní instalační materiál, instalace a konfigurace všech dodaných síťových prvků; c) úklid a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alfa Nobel s.r.o. MERIT GROUP a.s.