Dodavatel: MERIT GROUP a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel MERIT GROUP a.s.

2023-08-08   Náhrada patrových switchů (Olomoucký kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka – náhrada 13 ks patrových switchů (přepínačů) staré generace novými přepínači s rozšířenou funkčností a POE (Power Over Ethernet) k zajištění provozu koncových stanic na jednotlivých patrech a dodávka 9 ks záložních zdrojů (UPS) pro záložní napájení těchto switchů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2023-06-15   Dodávka síťových přepínačů do diskových polí (Olomoucký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů síťových přepínačů SAN switchů dle technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2023-04-26   Dodávka serverů, rozšíření kapacit a dodávka expanzí diskových polí pro informační systémy (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového hardware (HW) a software (SW) pro informační systémy (IS) FNOL a pro integrační server v rámci napojení na aplikace využívané zdravotnickými příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje v rámci interoperability. Jedná se o radiologický IS dodavatele OR-CZ spol. s r.o. a databázový IS Microsoft SQL server, které jsou nyní provozovány ve zdvojeném (redundantním) režimu, a to ve dvou lokalitách (datových centrech), které jsou totožné, co se týče diskové kapacity a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2023-03-06   CVT/UPOL/NPO - Agregační směrovací sady (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks agregačních směrovacích sad pro Univerzitu Palackého v Olomouci. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na obě části veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alfa Nobel s.r.o. MERIT GROUP a.s.
2022-12-07   Pořízení Informačního systému pro projekt Digitální technická mapa Olomouckého kraje (SW a HW) (Olomoucký kraj)
Veřejná zakázka je rozdělena na části. Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka a implementace IS DTM Olomouckého kraje do jeho určeného technického prostředí včetně nedílně souvisejících služeb a poskytování provozní podpory po dobu 5 let. Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodávka hardwarového vybavení pro IS DTM Olomouckého kraje včetně služeb technické podpory po dobu 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOREAL spol. s r.o. GEOVAP, spol. s r.o. ICZ a.s. MERIT GROUP a.s. T-MAPY spol. s r.o.
2022-08-25   IBM - podpora software Spectrum protect (Olomoucký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je podpora a dodávka nových licencí SW Spectrum Protect od IBM. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2022-06-10   Servis koncových zařízení IS - Čechy a Morava (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb komplexního pozáručního servisu PC, tiskáren a periferií za účelem zabezpečení jejich provozuschopnosti na území ČR ve spádových oblastech Čechy a Morava. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s. S&T CZ s.r.o.
2022-05-03   Podpora produktů IBM (Olomoucký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je HW a SW podpora pro zařízení a software výrobce společnosti IBM Česká republika, spol s r.o. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2022-04-29   Modernizace jazykové a ICT učebny a rekonstrukce konektivity v budovách 2. ZŠ Hořovice (Město Hořovice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova jazykové a ICT učebny v budově Jiráskova 617, zajištění konektivity budovy Jiráskova 617 a Vísecké náměstí 318. Jelikož v budově Jiráskova 617 je v nájmu Gymnázium Václava Hraběte, proběhne rekonstrukce datových rozvodů i v jejich prostorách. Prostředky použité na tuto část nejsou součástí tohoto projektu. Bližší informace jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo snížit rozsah plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2022-02-17   Pilotní projekt VDI včetně rozšíření VMWare klastru (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření současného VMWare klastru o hardware (HW) a software (SW) pro informační systémy (IS) a řešení virtualizace desktopů (VDI), který je nyní provozován ve zdvojeném (redundantním) režimu, a to ve dvou lokalitách (datových centrech), které jsou totožné, co se týče diskové kapacity a výpočetního výkonu dedikovaného pro provoz IS. Obě lokality si budou rovnocenné (co se výkonu a kapacit týká) a podporují provoz v režimu Active/Active, jedná se tedy o jeden výpočetní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2022-01-28   Rámcová dohoda na pořizování produktů Cisco (Ministerstvo vnitra)
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody bude poskytování licencí a podpory k softwarovým produktům společnosti Cisco Systems. Pořizování vybraných hardwarových produktů společnosti Cisco Systems, na které lze nasadit pouze proprietární software společnosti Cisco Systems, včetně možnosti implementace, dále pořizování originálního příslušenství společnosti Cisco Systems včetně možnosti implementace a poskytování souvisejících služeb pro Centrálního a Pověřující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Trade, spol. s r.o. ANECT a.s. AutoCont a.s. ICZ a.s. MERIT GROUP a.s. Networksys a.s. Simac Technik ČR, a.s. Soitron s.r.o.
2021-10-25   Rámcová dohoda na pořizování produktů Citrix (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody je poskytování nových licencí a produktů společnosti Citrix, poskytování nových licencí společnosti Citrix formou pronájmu a poskytování podpory k licencím a produktům společnosti Citrix. Blíže je stanoveno v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. K-net Technical International Group, s.r.o. MERIT GROUP a.s. S&T CZ s.r.o. Solutia s.r.o.
2020-09-02   Rámcová dohoda na pořizování produktů VMware (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Předmětem plnění RD je: Poskytování nových licencí ke všem programovým prostředkům VMware, včetně poskytování nových licencí určených pro uživatele z akademické sféry, (s výjimkou produktů Fusion, Workstation a VMplayer). Poskytování podpory a subskripce Support and Subscription (dále jen „SnS“) k novým licencím v režimu 7x24, na období 1 až 4 let, a to včetně SnS určené pro uživatele z akademické sféry. Poskytování následné podpory a subskripce Renewal (dále jen „Renewal“) k existujícím licencím … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Trade, spol. s r.o. ALWIL Trade, spol. s.r.o. AutoCont a.s. AutoCont, a.s. Com-Sys TRADE spol. s r.o. Com-Sys Trade spol. s.r.o. Com-Sys TRADE, spol. s.r.o. Data Protection Delivery Center, s.r.o. MERIT GROUP a.s. Merit Group, a.s.
2019-07-15   Provizorní zajištění funkcionalit modulu CRAB (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
Poskytování služeb funkcionalit modulu Centrální registr administrativních budov – provizorního CRAB - a všech s tím souvisejících činností. Služby provizorního CRAB sestávají z: — poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu CRAB na celou dobu plnění, — poskytování služeb servisu a provozu provizorního CRAB, jeho technické a provozní podpory, vč. odborných konzultací, — zajištění školení uživatelů při nasazení provizorního CRAB do ostrého provozu, — zajištění školení uživatelů na žádost Objednatele, — … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2019-06-13   Aktivní síťové prvky pro PřF UP Olomouc - Holice (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních síťových prvků pro PřF UP Olomouc - Holice. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části dle jednotlivých budov, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na obě části veřejné zakázky. Rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je stanoven v podrobné specifikaci předmětu plnění, která je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách (pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2019-05-31   Dodávka diskového pole pro provádění a ukládání diskových záloh (Olomoucký kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 diskového pole pro provádění a ukládání diskových záloh, vše s příslušenstvím, splňující technické podmínky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2019-02-19   PřF/UPOL - Modernizace laboratoří fyziky 4. NP – aktivní prvky (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, konfigurace a zprovoznění aktivních síťových prvků pro Modernizaci laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopa, dle Soupisu a Technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu, podpory a propojení všech komponent do jednoho integrovaného, plně funkčního celku a propojení se stávající sítí Zadavatele, aktualizace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2018-12-13   Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šternberk (Město Šternberk)
Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je dodávka školních pomůcek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a vzorem kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení včetně zajištění vnitřní konektivity škol v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a vzorem kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.Předmětem plnění 3. části veřejné zakázky je dodávka nábytku pro vybavení učeben základních škol, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s. Mgr. Břetislav Baar
2018-06-19   Aktivní prvky (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, implementace, konfigurace a zprovoznění 2 kusů 32 portových distribučních semi-modulárních (pevný počet portů je možné rozšířit pomocí přídavných modulů) 1U 10 GB přepínačů, včetně optických převodníků, dodávka a konfigurace 3 kusů 48 portových 1U 1GB PoE koncových přepínačů s uplinkem 2x1/10GB, včetně stohovacích modulů dle požadavků uvedených v Krycím listu. Prvky budou sloužit k rozšíření stávající funkční infrastruktury. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2018-04-20   Dodávka diskových polí a koncových zařízení pro Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje (Zlínský kraj)
Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na části. Části veřejné zakázky Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 části. Části veřejné zakázky tvoří: — část A - Dodávka diskových polí, — část B – Dodávka čteček čárových kódů a koncových mobilních zařízení (tabletů). Každý dodavatel může podat nabídku na libovolnou 1 či obě 2 části veřejné zakázky. Rozhodnutí v této věci je zcela na vůli dodavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s. UNIS COMPUTERS, a.s.
2018-04-03   MoVI-FAI – dodávky výukové infrastruktury (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky technického vybavení potřebného pro modernizaci výuky na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jedná se o dodávky vybavení pro použití v jednotlivých laboratořích fakulty a specifických funkčních modulů, které budou sloužit pro praktickou výuku studentů, a to včetně potřebného softwaru ke zjišťování a analýze dat. Předmět plnění jednotlivých částí je detailně popsán v dílčích zadávacích dokumentacích, které tvoří přílohu č. 2 této … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ARGUN s.r.o. Artemis, společnost s ručením omezeným EUROALARM spol. s.r.o. Georadis s.r.o. Humusoft, spol. s.r.o. Intraco Micro, spol. s.r.o. IPSECURITY s.r.o. Jaroslav Charvát Keyence International (Belgium) NV/SA M Computers s.r.o. MERIT GROUP a.s. MICRONIX,spol. s r.o. Nicolet CZ s.r.o. PCS spol. s.r.o. RC společnost s r.o. přístroje pro vědu a vzdělání Rohde & Schwarz - Praha, s.r.o. SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka T-Soft a.s. TECHNISERV, spol. s r.o. Tectra a.s. TR instruments spol. s r.o. WTtech.CZ s.r.o WTtech.CZ s.r.o.
2018-03-06   Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 - Konektivita (Statutární město Přerov)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení ZŠ novými datovými rozvody dle nových požadavků, propojení daných částí optickým kabelem a dodávka vybavení ICT, včetně instalace a uvedení do provozu. Před zahájením prací je potřeba demontovat zastaralé nevyhovující kabelové rozvody a nepotřebné lištování. Demontovaný materiál je nutno likvidovat, předáním k likvidaci specializovaným firmám v souladu s platnými předpisy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2018-03-06   Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 – konektivita (Statutární město Přerov)
Předmětem plnění je vybavení ZŠ novými datovými rozvody dle nových požadavků, propojení daných částí optickým kabelem a dodávka vybavení ICT, včetně jeho instalace a uvedení do provozu. Před zahájením prací je potřeba demontovat zastaralé nevyhovující kabelové rozvody a nepotřebné lištování. Demontovaný materiál je nutno likvidovat, předáním k likvidaci specializovaným firmám v souladu s platnými předpisy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2018-02-12   PF - Terminálový a stream server (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu terminálového serveru a 1 kusu streamovacího serveru. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2018-02-05   Infrastruktura pro připojení strojů do sítě pro FF UP v Olomouci (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, konfigurace a zprovoznění infrastruktury pro připojení strojů do sítě pro Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2018-02-05   Síťová infrastruktura pro terénní výzkum pro FF UP v Olomouci (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka síťové infrastruktury pro terénní výzkum pro Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2017-12-18   UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je: Dodávka, instalace a konfigurace bezdrátové sítě a zajištění pokrytí wifi v objektech Univerzity Palackého v Olomouci, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu a podpory; Dodávka veškerého instalačního materiálu; Instalace a konfigurace aktivních prvků, vč. zajištění základní konfigurace pro napojení do sítě Univerzity Palackého v Olomouci; Zpracování dokumentace skutečného provedení předmětu plnění a její předání … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2017-12-04   UP Olomouc – povýšení rychlosti a kapacity lokálních diskových polí (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka, instalace a konfigurace lokálního diskového pole, a to dle Technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu a podpory; b) dodávka veškerého instalačního materiálu; c) instalace a konfigurace diskového pole tak, aby umožňovala propojení nového systému se stávajícím a integraci stávající technologie s nově dodávanými prvky, vč. zajištění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s. Merit Group, a.s.
2017-10-03   UP Olomouc – upgrade a doplnění aktivních síťových prvků (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka, instalace, konfigurace a zprovoznění aktivních síťových prvků v areálech a objektech Univerzity Palackého v Olomouci a to vše dle technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace; b) optické i metalické propojovací či napájecí kabely, SFP(+) moduly, montážní sady pro instalaci dodávaných prvků dovnitř stávajících datových rozvaděčů a ostatní instalační materiál, instalace a konfigurace všech dodaných síťových prvků; c) úklid a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alfa Nobel s.r.o. MERIT GROUP a.s.
2015-08-21   Servis koncových zařízení IS (Česká republika – Ministerstvo obrany)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního pozáručního servisu PC, tiskáren a periferií za účelem zabezpečení jejich provozuschopnosti ve spádových oblastech Čechy a Morava; tj. poskytování služeb k zajištění komplexního pozáručního servisu, diagnostiky a profylaxe PC, NB, tiskáren, tabletů a periferií včetně velkých síťových a multifunkčních zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s. Microshop, s.r.o.
2014-07-01   „Rozšíření a zvýšeni propustnosti síťové infrastruktury FNOL “ (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem plnění je úprava designu celé sítě, výměna, popřípadě doplnění některých klíčových zařízení v závislosti na analýze síťové infrastruktury ve Fakultní nemocnici Olomouc. Součástí plnění bude i analýza bezdrátového Wi-Fi infrastruktury, která je částečně implementována v areálu nemocnice a následné zajištění vysoké dostupnosti těchto služeb. Všechny zařízení LAN i Wi-Fi budou spravována a monitorována z jednotného prostředí. Součástí implementace bude ověřování síťových zařízení vůči … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2014-03-03   Virtualizace desktopů a modernizace ICT (Město Zábřeh)
Předmětem veřejné zakázky je upgrade stávající serverové, diskové a zálohovací infrastruktury, spočívající v pořízení, montáži a uvedení do provozu prvků IT infrastruktury, příslušného SW a specializovaného vizualizačního SW a integrace s dalšími stávajícími systémy (Technologické centrum) zadavatele a provoz a údržba dodávaného i dříve pořízeného HW a SW – vizualizačního SW pro desktopy a serverové části, kancelářského balíku, zálohovacího zařízení, úložiště dat, rackové skříně, optického přepínače a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2013-12-30   Metropolitní síť Olomouc (Statutární město Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je vybudování komunikační infrastruktury-propojení budov Magistrátu města Olomouce (MMOl). Lokality Hynaisova 10, radnice, Vejdovského 2, Hálkova 20 a Aksamitova 8 budou propojeny prostřednictvím optické sítě. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD”). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.
2012-04-02   Soubor ICT vybavení pro projekt "Česko-polské lexografické centrum" (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka PC sestav, notebooků, monitorů, tiskáren, kopírky a software, a to včetně příslušenství. Zakázka zahrnuje vedle samotné dodávky také dopravu, instalaci, proškolení obsluhy a zajištění záručního servisu (vč. konzultací) a garanci pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MERIT GROUP a.s.