Dodavatel: ASSORTIS s.r.o.

2 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel ASSORTIS s.r.o.

2023-03-01   Fotovoltaické výrobny Chrudim (Město Chrudim)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zhotovení fotovoltaických výroben tj. dodávka, montáž a instalace na střechy objektů ve vlastnictví města Chrudim, a to včetně funkčního zapojení do energetické soustavy zadavatele v místech realizace, včetně všech souvisejících dodávek, prací a služeb, které jsou pro dokončení veřejné zakázky nezbytné. Podrobně je předmět zakázky popsán v Zadávací dokumentaci a pokynech pro zpracování nabídky I. a II. části, v projektové dokumentaci pro jednotlivé objekty a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ASSORTIS s.r.o.
2022-01-12   Instalace FVE pro společnost WLC Park s.r.o. v Březhradě (WLC Park s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení systému fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 280 kWp (tj. dodávka, montáž a instalace fotovoltaických panelů) vč. systému pro akumulaci elektrické energie - bateriového úložiště s kapacitou 1000 kWh, a to včetně funkčního zapojení do energetické soustavy zadavatele v místě realizace, včetně všech souvisejících dodávek, prací a služeb, které jsou pro dokončení veřejné zakázky nezbytné (vypracování prováděcí projektové dokumentace výstavby FVE aj.) (dále jen … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ASSORTIS s.r.o.