Dodavatel: AWP s.r.o.

8 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel AWP s.r.o.

2023-09-19   Dodávka kompaktoru s výkupem stroje na protiúčet (Skládka Hraničky, spol. s r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompaktoru na skládku TKO Mutěnice - Hraničky včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AWP s.r.o.
2023-03-09   Pronájem stavební techniky v letech 2023 - 2026 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem 1 ks pásového finišeru a 1 ks tandemového válce, a dále zaškolení pracovníků zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AWP s.r.o.
2023-02-28   Pořízení KOMPAKTORU pro skládku SONO (Sono Plus, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technického vybavení ke zpracování odpadu na skládce SONO. Konkrétně se jedná o 1 ks kompaktoru. Technické údaje dodaného kompaktoru musí odpovídat minimálním technickým požadavkům zadavatele, které jsou uvedeny v příloze č. 5 Technická specifikace této Zadávací dokumentace. ROK výroby dodávaného kompaktoru nesmí být před rokem 2020. Stav ujetých motohodin od 0 do 50 mth je hodnoceno stejnou hodnotou 50 mth. Stav ujetých motohodin musí být nižší než 1000 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AWP s.r.o.
2022-08-08   DODÁVKA KOMPAKTORU KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO PMH HLUBOKÁ NAD VLTAVOU (Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou)
Předmětem plnění je dodávka nového a nepoužitého kompaktoru komunálního odpadu pro PMH Hluboká nad Vltavou dle technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AWP s.r.o.
2021-11-16   Dodávka kompaktoru tuhých komunálních odpadů (ESKO-T s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kompaktoru tuhých komunálních odpadů s nakládací lopatou a výměnnými hlavicemi kompaktorových kol. Kompaktor musí být nový, nepoužitý a plně funkční. Součástí předmětu zakázky je rovněž zejména doprava stroje do místa plnění - areál skládky TKO Petrůvky, sestavení a zprovoznění stroje, zaškolení a zacvičení obsluhy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AWP s.r.o.
2019-07-16   Dodávka dvou kompaktorů (Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace)
Jedná se o dodávku dvou kompaktorů, jednoho nového a jednoho použitého. Každý stroj musí disponovat dostatečným výkonem pro úpravu a hutnění směsných komunálních odpadů, zemin, inertních materiálů a ostatních odpadů v minimálním množství 8 000 tun za rok. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AWP s.r.o.
2017-04-10   Dodávka kompaktoru tuhých komunálních odpadů (Obec Radim)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového kompaktoru tuhých komunálních odpadů dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Tabulka technických parametrů. Splnění minimálních technických parametrů uvedených v tabulce doloží účastník vyplněním údajů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AWP s.r.o.
2015-03-09   Pokladače emulzních nátěrů s nádržemi na emulzi (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 2 pokladačů emulzních nátěrů a 2 cisternové nástavby s nádrží na emulzi, montáž nástaveb na vozidla, dodávka do míst plnění, zaškolení obsluhy a další služby spojené s dodávkou a záručním servisem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AWP s.r.o.