2024-01-26   Nákup 10 ks 12m vodíkových autobusů (MARTIN UHER bus, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks (deseti kusů) autobusů kategorie 12m s vodíkovým pohonem, určených pro příměstskou hromadnou dopravu, kterou zadavatel jako dopravce provozuje v rámci Středočeského kraje, resp. v systému Pražské integrované dopravy. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Dodávka 2 ks vozidel kategorie N3 pro odtahovou službu (Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks vozidel kategorie N3 pro odtahovou službu příslušné technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Nákup 4 ks sanitních vozidel pro Nemocnice PK (2. vyhlášení) (Domažlická nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 4 ks (Domažlická nemocnice - 2ks, Stodská nemocnice - 2ks) nových, plně funkčních a provozuschopných sanitních vozidel dle specifikace uvedené zadavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Dodávka vozidel pro svoz odpadu (Pražské služby, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 13 kusů vozidel pro svoz odpadu s nástavbami. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Nákup svozové techniky (Město Český Brod)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks svozového vozidla sestávajícího z podvozku, nástavby, vyklapěče, obchodního vážení nástavby a hydraulického jeřábu pro vyprazdňování podzemních a polopodzemních kontejnerů umístěného mezi kabinou podvozku a nástavbou. Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí fungovat jako samostatný celek. To znamená, že nástavba musí fungovat s podvozkem jako celek. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Komunální pracovní stroj (TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka komunálního pracovního stroje dle technické specifikace, která je součástí zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Vozidlo – multifunkční komunální stroj pro letní a zimní údržbu komunikací (Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového víceúčelového komunálního vozidla pro provoz na pozemních komunikacích s možností využití jak pro úklid a zametání komunikací, tak pro zimní údržbu. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Rámcová dohoda na dodávky užitkových elektromobilů - část B (Ministerstvo vnitra)
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody pro část B budou průběžné dodávky lehkých užitkových vozidel s elektrickým pohonem – elektromobilů kategorie N1 nebo M1 – kompaktní elektrické dodávky (dále jen „vozidla“ či „automobily“) pro běžné uživatele v resortu Ministerstva vnitra sloužící pro přepravu různých druhů nákladů, pro část B lehké užitkové vozidlo střední velikosti , včetně možnosti nákupu nadstandardní (volitelné) výbavy dle technické specifikace uvedené v Příloze … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Rámcová dohoda na dodávky užitkových elektromobilů - část A (Ministerstvo vnitra)
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody pro část A budou průběžné dodávky lehkých užitkových vozidel s elektrickým pohonem – elektromobilů kategorie N1 nebo M1 – kompaktní elektrické dodávky (dále jen „vozidla“ či „automobily“) pro běžné uživatele v resortu Ministerstva vnitra sloužící pro přepravu různých druhů nákladů, pro část A lehké užitkové vozidlo malé velikosti , včetně možnosti nákupu nadstandardní (volitelné) výbavy dle technické specifikace uvedené v Příloze č. … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Svozové vozidlo 2024 (SmP - Odpady a.s.)
Jedná se o dodávku nového svozového vozidla na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním o celkové hmotnosti 18.000 kg s univerzálním vyklápěčem a s úpravou pro svoz bioodpadu. Svozové vozidlo je určeno pro každodenní využití v podmínkách společnosti SmP - Odpady a.s. Vozidlo se mimo jiné bude pohybovat po nezpevněných komunikacích, komunikacích ve výstavbě a skládkách komunálního odpadu. Zadavatel požaduje univerzální použitelnost na všechny druhy odpadu včetně bio-odpadů s vysokým podílem … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Dodávka 4 ks nákladních automobilů pro údržbu komunikací (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nákladních automobilů 4x4 a 1 ks nákladního automobilu 6x6 jako nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací, 3 ks sypacích nástaveb, 1 ks zametací nástavby, 4 ks sněhových radlic a 2 ks trojstranných sklápěcích koreb, vše nové, nepoužívané, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Nákup 1 ks osobního vozidla typu Plug-in Hybrid (Jihočeský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 1 kusu nového osobního vozidla typu plug-in hybrid v provedení MPV (dále též „zboží“), v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Dovybavení JSDH Lipence – nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 20 (Městská část Praha-Lipence)
Účelem zadávacího řízení je dodávka 1 ks (slovy: jeden kus) požární cisternové automobilové stříkačky. Dodávaný automobil musí splňovat veškeré technické požadavky zadavatele, a musí být dodán zejména s příslušenstvím výslovně požadovaným zadavatelem Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Speciální vozidla silniční údržby FM, Ka a NJ (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem dodávky jsou 3 ks speciálních vozidel silniční údržby dle specifikací uvedených zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Manipulátory Br a FM (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem dodávky jsou dva čelní kolové teleskopické nakladače (manipulátory) vč. příslušenství pro střediska SSMSK Bruntál a Frýdek-Místek Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Nákup nosičů kontejnerů (Sako Brno, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nových vozidel - hákových nosičů kontejnerů, z nichž jeden je dle pravidel ADR pro převoz nebezpečných věcí. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Nákup komunálních vozidel (Pražské služby, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tří kusů víceúčelových komunálních vozidel pro celoroční silniční údržbu s výměnným systémem nástaveb a komunální výbavou pro zimní údržbu komunikací (pluh, sypací nástavba) a dále dodávka dvou kusů speciálních zametacích vozidel pro silniční údržbu, včetně nástavby oboustranného silničního zametacího stroje pro letní údržbu komunikací. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Pořízení 6 ks nízkoemisních bezbariérových vozidel CNG pro DPKV pro rok 2024 (Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 kusů městského nízkopodlažního autobusu max. do délky 12,5 m, na pohon CNG, ve třídveřové variantě pro provoz městské hromadné dopravy (MHD) v Karlových Varech. Bližší specifikace v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Pořízení 4 ks nízkoemisních bezbariérových vozidel CNG pro DPKV pro rok 2024 (Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů městského nízkopodlažního autobusu max. do délky 12,5 m, na pohon CNG, ve třídveřové variantě pro provoz městské hromadné dopravy (MHD) v Karlových Varech. Bližší specifikace v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Cisternový automobil na vodu CITRA - nákup (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternových automobilů na vodu typu CITRA, na podvozku TATRA PHOENIX se znakem náprav 6x6, podle schválených technických podmínek s účelovou cisternovou nástavbou, schopnými přepravy, distribuce a skladování vody. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ PRO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHARITY ÚSTÍ NAD LABEM (Charita Ústí nad Labem)
Předmět plnění veřejné zakázky jsou dodávky osobních vozidel pro Charitu Ústí nad Labem, dle jednotlivých částí: 1. Část - Nákup 3 kusů elektrických osobních automobilů 2. Část – Nákup 1 kusu elektrického vícemístného osobního automobilu Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Nákup kolového nakladače a teleskopického manipulátoru (Sako Brno, a.s.)
Nákup jednoho nového kolového nakladače a teleskopického manipulátoru. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Dodání sanitních vozidel (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 13 kusů sanitních vozidel ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Pořízení svozového vozidla – obec Zaječov (Obec Zaječov)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks svozového vozidla, sestávajícího z podvozku, nástavby s lineárním stlačením, hákovým nosičem kontejnerů a hydraulického nakládacího jeřábu včetně čtečky na RFID čipy a dynamických vah, dále jsou předmětem pořízení sběrné nádoby (zvony) na sklo barevné 4 ks, na sklo bílé 4 ks, plastové nádoby 240 l na bioodpad 650 ks, 650 ks RFID čipů k nádobám. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-03   „Dodávka 4 ks automobilů pro terénní služby Světlo Kadaň z.s.“ (Světlo Kadaň z.s.)
Světlo Kadaň z.s., jakožto Zadavatel, vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávka 4 ks osobních automobilů pro osobní terénní asistenční službu“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“. Předmětem plnění Veřejné zakázky je pořízení 4 kusů osobních nízkoemisních vozidel na plug-in hybridní pohon kategorie M1 splňující emisní limit do 50 g CO2/km. Předmět veřejné zakázky bude … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-03   Dodávka teleskopického nakladače (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks teleskopického nakladače, dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů sestavy, uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   VLRZ – užitková vozidla s elektropohonem – nákup III (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů užitkového vozidla kategorie N1 s elektropohonem s uzavřenou karoserií. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Dodávka souboru dílů pro sestavení dvou nákladních vozidel kategorie N3 (Správa a údržba silnic Pardubického kraje)
Dodávka souboru dílů pro sestavení dvou nákladních vozidel kategorie N3 dle zpracované zadávací dokumentace a přílohy č. 2 - Vymezení základních technických podmínek Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-27   Sanitní vozidla RZP (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 25 kusů sanitních vozidel rychlé zdravotnické pomoci. Vozidla RZP budou zadavateli (kupujícímu) dodávány za podmínek uvedených v Rámcové kupní smlouvě, a to na základě jednotlivých objednávek zadavatele. Rámcová kupní smlouva bude uzavřena s jedním dodavatelem na 1 rok ode dne nabytí její účinnosti. Požadovaná technická specifikace dodávaných vozidel RZP je vymezena v Příloze č. 4 této ZD. Příloha č. 5 ZD … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Vozidlo technické pohotovosti 4x4 (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks silničního motorového vozidla N2 pro technickou podporu výjezdových skupin s pevně odděleným dílenským a skladovacím prostorem pro technickou podporu provozu ZZS HMP dle požadované technické specifikace uvedené v Příloze č. 4 ZD (dále také „zboží“) na základě kupní smlouvy. Vozidlo bude konstruováno jako pojízdná dílna s možností distribuce aditiv a uložením dostatečného množství automobilových kol na operativní řešení defektů. Součástí předmětu plnění je i … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Referentská vozidla nižší střední třídy 2x (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka celkem 2 kusů silničních motorových vozidel nižší střední třídy pro potřeby technicko-administrativní podpory provozu poskytování přednemocniční neodkladné péče (dále také „PNP“) na základě kupní smlouvy. Požadovaná technická specifikace dodávaných vozidel je vymezena v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Zároveň zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel následně zajišťoval servis vozidel po dobu záruky v autorizovaném servisu, a to včetně oprav, na … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   SMV S03 SPEC-5001/2023 (Generální ředitelství cel)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového vozidla. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 této ZD - Specifikace předmětu veřejné zakázky a v Příloze č. 2 této ZD - Závazný vzor smlouvy (dále jen „Závazný vzor smlouvy“). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Vozidlo pro transport OOPP (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je na základě kupní smlouvy dodat 1 kus elektromobilu - vozidla pro zaměstnance zadavatele zajišťující svoz znečistěného OOPP do prádelny. Jedná se o vozidlo N1 s odděleným nákladovým prostorem od obsluhy. Vozidlo bude se základním magnetickým výstražným systémem, bez CarPC a Matra a základním popisem a znaky zadavatele. Požadovaná technická specifikace dodaného vozidla je vymezena v Příloze č. 4 této ZD. Dodavatel do této Přílohy č. 4 ZD doplní konkrétní způsob … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Centrální nákup osobních vozidel – kategorie 1C benzin automat (Česká republika - Ministerstvo financí)
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 1C benzin automat a to vždy včetně: • 2 klíčů nebo ovladačů od daného Osobního automobilu; • druhé sady pneumatik včetně disků (letních či zimních podle termínu dodání Osobního automobilu); a je-li to na základě platné a účinné právní úpravy relevantní též vždy včetně: • listinné a/nebo elektronické podoby manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky (dále jen … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Vozidlo rychlé dostupnosti 4x4 SUV (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu silničního motorového vozidla (dále také „vozidla“ nebo „zboží“) kategorie M1, plnohodnotného SUV. Požadovaná specifikace vozidla je vymezena v „Technické specifikaci vozidla (Zboží)“ (Příloze č. 4 ZD). Zároveň zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel následně zajišťoval servis dodaných vozidel po dobu záruky v autorizovaném servisu, a to včetně oprav, na které se nevztahuje záruka. Kupní smlouva bude uzavřena s jedním vybraným dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Vozidla technického zajištění provozu PNP 3x (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 3 kusů nových silničních motorových vozidel kategorie M1, střední SUV (dále také „Zboží“). Jedná se o obměnu vozidel pro technické zajištění provozu a budou zařazena do složek IZS. Požadovaná specifikace vozidel je vymezena v „Technické specifikaci vozidel (Zboží)“ (Příloze č. 4 ZD). Dodavatel do této Přílohy č. 4 ZD doplní konkrétní způsob naplnění požadavku zadavatele. Zadavatel dále požaduje, aby vybraný dodavatel následně zajišťoval servis dodaných … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Zametací stroj – Technická správa města Loun s.r.o (Technická správa města Loun s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kompaktního komunálního zametače. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Referentská vozidla 2 ks (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka celkem 2 kusů silničních motorových vozidel (dále také „vozidel“ nebo „zboží“) kategorie M1 - plnohodnotného SUV. Požadovaná specifikace vozidel je vymezena v „Technické specifikaci vozidel (zboží)“ (Příloze č. 4 ZD). Zároveň zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel následně zajišťoval servis dodaných vozidel po dobu záruky v autorizovaném servisu, a to včetně oprav, na které se nevztahuje záruka. Kupní smlouva bude uzavřena s jedním vybraným dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Svozové vozidlo press-hák (RESPONO, a.s.)
Předmětem plnění/dodání veřejné zakázky je pořízení 1 ks speciálního vozidla v provedení press-hák pro manipulaci se zvony, podzemní a polo podzemími kontejnery v rozsahu a podle: - SMLOUVY, - tabulky číslo 2 s názvem „Technické parametry nabízeného vozidla“. Vozidlo se skládá z tříosého podvozku, nástavby s lineárním lisováním se zadní odklopnou násypkou a vyklápěčem nádob a hydraulického nakládacího jeřábu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Speciální čistící a odvodňovací vůz (Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového speciálního čistícího a odvodňovacího vozidla, které je podrobně popsáno v technické specifikaci, která je součástí zadávací dokumentace. Předmět zahrnuje provedení, dokončení a předání předmětu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Veterinární vozidla 2024 (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je nákup 4 kusů automobilů veterinárních pro zásahové týmy a převoz vzorků, 9 kusů automobilů veterinárních pro převoz psů (velké) a 10 kusů automobilů veterinárních pro převoz psů (malé) pro Agenturu vojenského zdravotnictví a Centrum vojenské kynologie. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Letní údržba Borek - dodávková vozidla a mikrobusy (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je nákup 5 ks dodávkových vozidel a 3 ks mikrobusů. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Pořízení nízkoemisních bezbariérových vozidel CNG – střední velikosti pro DPKV pro rok 2024 - 220 kW (Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů městského nízkopodlažního autobusu max. do délky 12,5 m, na pohon CNG, ve třídveřové variantě pro provoz městské hromadné dopravy (MHD) v Karlových Varech. Bližší specifikace v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Nákladní automobily nad 12 tun (Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 ks nákladních automobilů s hydraulickým čelem, dle technických podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Horka nad Moravou – Cisternová automobilová stříkačka (Obec Horka nad Moravou)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Pořízení nízkoemisních bezbariérových vozidel CNG pro DPKV pro rok 2024 – 240 kW (Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 kusů městského nízkopodlažního autobusu max. do délky 12,5 m, na pohon CNG, ve třídveřové variantě pro provoz městské hromadné dopravy (MHD) v Karlových Varech. Bližší specifikace v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Dodávka sanitních vozidel RZP 2023 (Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 nových sanitních vozů typu „C“ - mobilní jednotka intenzivní péče splňujících normu ČSN EN 1789 s možností nabídnout rovnocenné řešení, s povinnou výbavou podle vyhlášky č. 296/2012 Sb. a splňující požadavky vyhlášky č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s požadavky zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 12 Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Dodávka vozidel RLP/RZP 2024 (Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka celkem 7 ks vozidel rychlé zdravotnické pomoci s globální homologací 2. stupně v provedení s nosností nosítek do 300 kg, vč. prodlouženého záručního servisu, vybavených kompletní ambulantní zástavbou, komunikační a informační technologií a transportní technikou. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   „Drahonice – cisternová automobilová stříkačka“ CZ.06.05.01/00/22_061/0003584 (Obec Drahonice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks (slovy: jeden kus) požární cisternové automobilové stříkačky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-13   Centrální nákup osobních vozidel– kategorie 2A benzin automat (Česká republika - Ministerstvo financí)
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 2A benzin automat a to vždy včetně: • 2 klíčů nebo ovladačů od daného Osobního automobilu; • druhé sady pneumatik včetně disků (letních či zimních podle termínu dodání Osobního automobilu); a je-li to na základě platné a účinné právní úpravy relevantní též vždy včetně: • listinné a/nebo elektronické podoby manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky (dále jen … Zobrazit zadávací řízení »