Dodavatel: Dataflex Security, s.r.o.

8 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Dataflex Security, s.r.o.

2023-05-04   Licence Red Hat – Rámcová dohoda (Ministerstvo vnitra)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení časových licencí Red Hat (formou subskripce), dále pořízení konzultačních služeb a služby Red Hat TAM. Dále viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dataflex Security, s.r.o.
2023-03-14   SÚKL VZ08/2023 - Zajištění technické podpory výrobce Red Hat (Státní ústav pro kontrolu léčiv)
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování komplexní technické podpory maintenance výrobce v souvislosti s užíváním produktů Red Hat, blíže specifikovaných v čl. 3.4 zadávací dokumentace, které je zadavatel oprávněn užívat. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dataflex Security, s.r.o.
2022-07-14   Konsolidace Linuxového portfolia LČR (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem tohoto zadávacího řízení je závazek poskytovatele poskytnout zadavateli licence Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management, Standard (RH00007) 4 ks pro software Red Hat Enterprise Linux včetně aktivačních klíčů na dobu pokrytí 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dataflex Security, s.r.o.
2022-02-09   DODÁVKY SAN SWITCHŮ PRO KRITICKOU INFRASTRUKTURU (ČEZ, a. s.)
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro zadávaní jednotlivých dílčích zakázek na dodávky SAN Switchů a příslušenství do Datových Center Skupiny ČEZ včetně všech licencí potřebných k provozu těchto switchů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dataflex Security, s.r.o.
2021-07-07   Dodávky serverů x86 pro kritickou infrastrukturu (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je sjednání rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro zadávaní jednotlivých dílčích zakázek na dodávky serverů x86 do datových center Skupiny ČEZ pro provoz kritické infrastruktury, včetně souvisejícího příslušenství, včetně všech licencí potřebných k provozu serverů x86 a včetně záruky v délce 60 měsíců. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a dílčích zakázek a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dataflex Security, s.r.o.
2020-02-10   SÚKL VZ07/2020 - Zajištění technické podpory výrobce Red Hat (Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu)
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování komplexní technické podpory – maintenance výrobce V souvislosti s užíváním produktů Red Hat, blíže specifikovaných v čl. 3.4 zadávací dokumentace, které je zadavatel oprávněn užívat. Technickou podporou – maintenance výrobce se rozumí služba výrobce související s užíváním softwarových produktů Red Hat. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dataflex Security, s.r.o.
2018-08-13   Subskripce Red Hat (2019-2021) (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění SW subskripce stávajících licencí Red Hat ve skupině ČEZ v období od 1.1.2019 do 31.12.2021. Podrobný popis je uveden v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dataflex Security, s.r.o.