Veřejné zakázky: Lesy České republiky, s.p.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Lesy České republiky, s.p.

2024-01-16   Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků II. zadání (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem tohoto záměru je realizace VZ směřující k centrálnímu zajištění dodávek sortimentu osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby zajištění BOZP na všech organizačních jednotkách LČR. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Dodávky pohonných hmot (PHM) prostřednictvím palivových karet (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování dodávek pohonných hmot (PHM), doplňkových služeb a doplňkového zboží u čerpacích stanic/výdejních míst prostřednictvím palivových karet. Požadovaným výstupem je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na období 4 let. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Lesnické činnosti s prodejem dříví Luhačovice 2024+ (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti zahrnují a) pěstební činnosti vč. dodávek sadebního materiálu a b) těžební činnosti a jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Třídící dopravník manipulační linky (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks třídícího dopravníku (kterým bude nahrazen stávající třídící dopravník manipulační linky surového kmene). Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Dodávky atraktantů hmyzu (rámcová dohoda) (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek feromonových odparníků. Poptávané odparníky slouží v lesním hospodářství k monitoringu a odchytu hmyzích škůdců. Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je obsažena v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-24   Dodávky chemických přípravků (rámcová dohoda) (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek chemických přípravků používaných zadavatelem pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních, akaricidních a moluskocidních přípravků, herbicidních, fungicidních, rodenticidních a repelentních přípravků, a regulátorů růstu rostlin. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-21   Trakční naviják - 1 ks, II. zadání (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového trakčního navijáku, určeného pro zajištění těžební techniky ve strmých terénech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Reparoservis spol. s r.o.
2023-11-20   Dodávky hnojiv (rámcová dohoda) (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávek hnojiv pro potřeby zadavatele, a to jak balených, volně ložených hnojiv, tak hnojiv ve velkoobjemovém balení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AGRO 2000 s.r.o. Mercata Les s.r.o.
2023-11-10   Dodávka středních užitkových nákladních automobilů (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 5 ks středních užitkových automobilů s pohonem 4x4 a 3 ks středních užitkových automobilů s pohonem 4x2, která budou využívána především jako technologická doprovodná vozidla k HV uzlům. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-09   Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (rámcová dohoda) (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem tohoto záměru je realizace VZ směřující k centrálnímu zajištění dodávek sortimentu osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby zajištění BOZP na všech organizačních jednotkách LČR. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HOLOUBEK PARTNER s.r.o.
2023-10-31   Prodloužení licencí Huawei pro centrální správu síťových prvků (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) poskytnout zadavateli licence Huawei pro správu centrálních síťových prvků; b) poskytnout zadavateli služby technické podpory. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altepro solutions a.s.
2023-10-25   Nákup vozidel SUV NT 4x4 PHEV (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 140 ks nových sportovně užitkových vozidel PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) stejného typu, splňujících požadavky nízkoemisního vozidla dle zákona č. 360/2022 Sb., schválených pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, s technickými parametry, výbavou a souvisejícím plnění v souladu se zadávací dokumentací. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hyundai Motor Czech s.r.o.
2023-10-24   Dodávky motivačních předmětů pro lesní pedagogiku (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této zakázky jsou dodávky motivačních předmětů označených logem zadavatele pro potřeby lesní pedagogiky. Veřejné zakázka je rozdělena na 4 části: 001 Dřevo, 002 Ostatní, 003 Textil a 004 Tisk Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Attack Promotion s.r.o. Awocado s.r.o. RD Present, s.r.o.
2023-10-12   Nákladní automobil s klanicemi, nakládacím jeřábem na konci nástavby a s třínápravovým klanicovým přívěsem (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového nákladního automobilu s klanicemi, nakládacím jeřábem na konci nástavby a s třínápravovým klanicovým přívěsem s technickými parametry a výbavou dle závazného vzoru kupní smlouvy a její přílohy č. 1 – Technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Autoimpex spol. s r.o.
2023-10-09   Nákup vozidel SUV NT 4x4 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 250 ks nových sportovně užitkových vozidel stejného typu, schválených pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, s technickými parametry, výbavou a poskytnutím souvisejících plnění v souladu se zadávací dokumentací. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TUkas ČSAO a.s.
2023-10-06   Mininakladač (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového mininakladače včetně příslušenství, kterým je 1 ks nových paletizačních vidlí, 1 ks nového kontejneru, 1 ks nového třídícího síta, 1 ks nové lopaty a 1 ks nové radlice na sníh, s technickými parametry a výbavou dle závazného vzoru kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avistech s.r.o.
2023-09-20   Dodávky reklamních předmětů (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reklamních předmětů opatřených logem zadavatele (zadavatelem předepsaným textem) pro potřeby zadavatele při styku s veřejností. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Attack Promotion s.r.o. RD Present, s.r.o. RUTEX CZ, s.r.o.
2023-09-15   Pěstební činnosti 2024+ (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, zahrnují pěstební činnosti vč. dodávek sadebního materiálu a jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Europroland s.r.o. Jihozápadní dřevařská a.s. KHL-EKO, a.s.
2023-09-15   Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2024+ (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti vč. dodávek sadebního materiálu a b) těžební činnosti a jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jihozápadní dřevařská a.s. Kloboucká lesní s.r.o. KODIAK Timber s.r.o. LESCUS Cetkovice, s.r.o. LesProfi s.r.o. PETRA spol. s r.o. RM FOREST lesní společnost s.r.o. Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. UNILES, a.s.
2023-09-15   Lesnické činnosti s prodejem dříví 2024+ (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti vč. dodávek sadebního materiálu a b) těžební činnosti a jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. Dřevo - Málek s.r.o. HEDERA ZIMA, spol. s r.o. Jihozápadní dřevařská a.s. Katr s.r.o. Kloboucká lesní s.r.o. Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. Opavská lesní a.s. RIAVA CORPORATION, s. r. o. Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. T.E.P.Z., s.r.o. Triumfa Energo s.r.o. UNILES, a.s.
2023-09-11   Železný kůň a přívěs pro jeho přepravu (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka pásového, dálkově ovladatelného, traktůrku „železného koně“, určeného k užívání především pro přibližování dřeva slabších dimenzí, s dvounápravovým brzděným přívěsem za osobní automobil určeným k přepravě takového koně, schváleným ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, s technickými parametry a výbavou dle závazného vzoru kupní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Reparoservis spol. s r.o.
2023-08-25   Nákladní automobil 6x4 s třínápravovým hlubinovým podvalníkem (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového nákladního automobilu v parametrech tahače 6x4 a hlubinového podvalníku se třemi nápravami, s technickými parametry a výbavou dle závazného vzoru kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
2023-08-08   Malý čtyřkolový nebo pásový probírkový harvestor (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového čtyřkolového nebo pásového probírkového harvestoru s technickými parametry a výbavou dle požadavků zadavatel, blíže viz. zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Reparoservis spol. s r.o.
2023-07-28   Změny provozního systému 2Q 2023 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění jsou úpravy informačního systému SEIWIN5. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HA-SOFT, s.r.o.
2023-07-14   Trakční naviják - 1 ks (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového trakčního navijáku, určeného pro zajištění těžební techniky ve strmých terénech. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-14   Rámcová dohoda – Pronájem tiskové techniky a služeb spojených s tiskovým prostředím 2023-2027 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na pronájem tiskových zařízení (dále jen „zařízení“) a poskytování služeb spojených s tiskovým prostředím zadavatele, a to dle požadavků a za podmínek stanovených ve vzoru rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
2023-07-14   Podpora provozu a rozvoj GIS systémů v LČR (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) poskytnutí produktové podpory při užívání standardního software GIS (SW GeoMedia), ke kterému zadavatel vlastní licence standardního software dodaného na základě dosavadních smluvních vztahů zadavatele; b) poskytnutí aplikační podpory nově i dříve vyvinutých uživatelských aplikací. Uživatelské aplikace byly vytvořeny na základě specifických potřeb zadavatele s využitím standardního software dle bodu a); c) poskytnutí služeb rozvoje – provádění úprav a rozvoje … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Intergraph CS s.r.o.
2023-07-10   Nákladní automobil do 7,5 tuny - přepravník zvěřiny (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového nízkoemisního nákladního automobilu do 7,5 tuny, včetně skříňové nástavby s chlazením, s pohonem na CNG, využívaného pro přepravu zvěřiny. Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-13   Pásový traktůrek "železný kůň" včetně přívěsu na převoz (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka pásového, dálkově ovladatelného, traktůrku, určeného k užívání především pro přibližování dřeva slabších dimenzí (tzv. železného koně), s přívěsem za osobní automobil. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Reparoservis spol. s r.o.
2023-06-12   Dodávka středních užitkových nákladních automobilů 4x4 - 6 ks (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 6 ks nových středních užitkových automobilů s pohonem 4x4, využívaných jako technologická vozidla k podpoře harvestorové techniky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-05-25   Dodávky pletiv a souvisejícího sortimentu pro podzim 2023 a jaro 2024 (rámcová dohoda) (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky pletiv a souvisejícího materiálu pro podzim 2023 a jaro 2023. Zakázka je rozdělena na dvě části dle typu pletiv. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Retic CZ, s.r.o.
2023-05-25   Modul Evidence lesních školek (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění je pořízení modulu „Evidence lesních školek“, implementace modulu do informačního systému SEIWIN5 a následné servisní podpory Zobrazit zadávací řízení »
2023-05-24   Zajištění maintenance Oracle produktů (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění jsou: a) služby servisního zajištění prostředí Oracle (maintenance výrobce); b) služby aplikační podpory (pravidelné profylaktické činnosti dodavatele); c) nenárokové disponibilní expertní MD specialistů. Zobrazit zadávací řízení »
2023-05-18   Dodávka malých užitkových automobilů 4x4 - 4 ks (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových užitkových automobilů s pohonem 4x4, využívaných jako technologická vozidla k podpoře harvestorové techniky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-05-17   Laboratorní rentgen (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního rentgenu pro kontrolu kvality semenné suroviny a osiva všech druhů lesních dřevin, s technickými parametry a podmínkami dodání dle závazného vzoru smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VMK-RTG s.r.o.
2023-05-10   Chladírenská dodávka SMZ Klíny III. zadání (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem smlouvy je dodávka 1 ks nové chladírenské dodávky, jakož i poskytnutí souvisejících plnění dle závazného vzoru kupní smlouvy, která bude používána pro převoz zvěřiny pro sběrné místo Klíny Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ASPEKTA Trading, s.r.o.
2023-05-09   Fumigace dříví - rámcová dohoda 2023 (Lesy České republiky, s.p.)
Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem na realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dle potřeb zadavatele na období ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody do 31. 10. 2023, nebo do vyčerpání finančního limitu 15 000 000 Kč bez DPH (podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve), za účelem ošetření kůrovcového dříví fumigační látkou plynného skupenství tak, aby došlo k účinné mortalitě všech vývojových stádií lýkožrouta. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
2023-05-05   Rámcová dohoda na dodávky bažantů pro LZ Konopiště 2023-2026 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou dodávky bažanta obecného (Phasianus colchicus) a bažanta královského (Syrmaticus reevesii) v různém stáří dle potřeb bažantnice (dále společně též jen „bažantí zvěř“). Konkrétní počet kusů a stáří bažantí zvěře poptávané v rámci této části veřejné zakázky bude vždy specifikován v zadávacích podmínkách každého minitendru. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Colchicus s.r.o. Klatovské rybářství a.s. Lesotrans s.r.o. LS Maršovice spol. s r.o. PROLOV s.r.o. Tomáš Lochman Vladimír Cihlář
2023-05-02   Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2025 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 14 lesních hospodářských plánů. Blíže viz zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ING-Forest s.r.o. Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s. Lesprojekt Jižní Čechy, s.r.o. Příroda, s.r.o. TAXLES, s.r.o.
2023-04-21   Lesnické činnosti s prodejem dříví LS Janovice 2023+ (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti zahrnují a) pěstební činnosti vč. dodávek sadebního materiálu a b) těžební činnosti a jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-04-03   Manipulátor - LS Telč (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového manipulátoru včetně příslušenství, a to 1 ks nové lopaty a 1 ks nových paletizačních vidlí, využívaného pro obsluhu linky na štípání palivového dřeva. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CIME, s.r.o.
2023-03-28   Sklápěcí nákladní auto (posyp, pluh) (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks sklápěcího nákladního automobilu včetně příslušenství (1 ks nového sypače a 1 ks nové sněhové radlice), využívaného pro stavby a údržby lesních cest. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Serviscentrum Vysočina s.r.o.
2023-03-21   Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok - Podluží - TDS (Lesy České republiky, s.p.)
Jedná se o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „EVL Soutok“ Stavba bude umožnovat řízené navýšení vodní hladiny v řece Dyji a dále nátok vody přes stávající nátokové objekty do soustavy zavodňovacích kanálů až k jednotlivým prvkům revitalizačních opatření v prostoru EVL Soutok Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. VRV + SAFETY PRO
2023-03-21   Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok - Podluží (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem akce je výstavba vzdouvacího objektu a revitalizačních opatření v EVL Soutok - Podluží. Jedná se o výstavbu klapkového jezu na řece Dyji a o realizaci 14 revitalizační opatření na území EVL Soutok - Podluží. Stavba je dělena na dva stavební objekty: SO - 01 Vzdouvací manipulační objekt na řece Dyji - jez Pohansko Pro zajištění vzdutí hladiny od profilu pod stávajícím nátokovým objektem Pohansko (odbočení koryta toku v ř.km 17,444) je navržen vzdouvací a manipulační objekt zahrnující dvě pole … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metrostav DIZ s.r.o. OHLA ŽS, a.s. Společnost Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok – Podluží
2023-03-17   Dodávka chladících boxů (rámcová dohoda) (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka chladících boxů a to dle požadavků a za podmínek stanovených ve vzoru rámcové dohody. Zadavatelem stanovená specifikace zboží je uvedena v rámcové dohodě a v její příloze č. 1. Chladící boxy jsou určeny pro zchlazení a uchování ulovené zvěře pro prodej veřejnosti, v rámci akce Lesů České republiky, s.p. "Z lesa na stůl" nebo pro splnění hygienických požadavků pro dodání do zpracovatelského závodu. Jedná se o chladící boxy kontejnerového typu s pojezdovou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZÁHOŘÍ Rudel s.r.o.
2023-03-01   Osobní automobil typu SUV vyšší střední třídy 4x4 - 1ks (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového sportovně užitkového vozidla, schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, s technickými parametry a výbavou vyhovujícími závaznému vzoru smlouvy a dále poskytnutí souvisejících plnění. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Škoda Auto a.s.
2023-02-23   Pořízení modulů „ZADÁVACÍ LISTY TĚŽEBNÍ ČINNOST“, „ZADÁVACÍ LISTY PĚSTEBNÍ ČINNOST“, „ZADÁVACÍ LISTY TĚŽEBNÍ ZBYTKY“ (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění je pořízení modulů „ZADÁVACÍ LISTY TĚŽEBNÍ ČINNOST“, „ZADÁVACÍ LISTY PĚSTEBNÍ ČINNOST“, „ZADÁVACÍ LISTY TĚŽEBNÍ ZBYTKY“, implementace modulů do informačního systému SEIWIN5 a následné servisní podpory. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HA-SOFT, s.r.o.
2023-02-23   Mikrobus devítimístný 4 x 2 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového mikrobusu schváleného pro provoz na pozemních komunikacích, s technickými parametry a výbavou dle požadavků zadavatele, a dále poskytnutí servisních (garančních) služeb k tomuto mikrobusu. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hošek Motor a.s.
2023-02-21   Pořízení modulu „ADAPTACE“ do stávajícího IS SEWIN5 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je plnění, spočívající v zajištění dodávky modulu „ADAPTACE“ informačního systému SEIWIN5, včetně následné servisní podpory. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HA-SOFT, s.r.o.
2023-02-07   Chladírenský vůz SMZ Klíny II. zadání (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem smlouvy je dodávka 1 ks nové chladírenské dodávky, jakož i poskytnutí souvisejících plnění, která bude používána pro převoz zvěřiny pro sběrné místo Klíny. Zobrazit zadávací řízení »