2023-03-06   Protipovodňová opatření pro město Bor (Město Bor)
Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí ze zvýšení hladiny a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2023-02-21   Vybudování varovného a informačního systému města Roudnice nad Labem (Město Roudnice nad Labem)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Roudnice nad Labem zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a integrovaných monitorů hladin pro včasné varování obyvatel. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o. T-Technology s.r.o.
2023-01-19   Protipovodňová opatření města Vsetín (Město Vsetín)
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2023-01-18   Protipovodňová opatření města Kyjov (město Kyjov)
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. V rámci projektu bude zmodernizována síť varovného a vyrozumívacího systému ve městě Kyjov a bude proveden upgrade stávajícího vysílacího pracoviště a bezdrátových hlásičů v místní části Bohuslavice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2022-11-11   Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí II. etapa - místní části (Město Valašské Meziříčí)
Předmětem zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému (dále také jen „VIS“) a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Jedná se o rozšíření a doplnění stávajícího varovného a informačního systému do místních částí města Valašské Meziříčí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2022-10-21   Protipovodňová opatření Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka (Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka)
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2021-11-04   Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí (Město Valašské Meziříčí)
Předmětem zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému (dále také jen „VIS“) a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Součástí dodávky je rovněž integrace VIS na Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje (dále také jen „IVVS ZK“). Funkčnost napojení bude otestována. V rámci realizace veřejné zakázky zajistí vybraný dodavatel propojení digitálního rozhlasového varovného a vyrozumívacího systému města s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2019-09-10   Protipovodňová opatření města a ORP Frýdlant nad Ostravicí (Město Frýdlant nad Ostravicí)
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro město Frýdlant nad Ostravicí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2018-02-08   Protipovodňová opatření města a ORP Česká Třebová (Město Česká Třebová)
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování, a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro město a ORP Česká Třebová. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2017-05-04   Protipovodňová opatření města Hlučín (Město Hlučín)
Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozdělen na dvě části, přičemž každý uchazeč o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné nebo všech částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Předmětem plnění první části veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o. ŠINDLAR s.r.o.
2016-09-30   Protipovodňová opatření města Varnsdorf (Město Varnsdorf)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení lokálního výstražného a varovného systému protipovodňové ochrany pro město Varnsdorf. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2014-10-29   Lokální výstražný a varovný protipovodňový systém pro město Letovice (Město Letovice)
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému pro město Letovice a jeho místní části. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2014-10-13   Protipovodňová opatření města Frenštát pod Radhoštěm (město Frenštát pod Radhoštěm)
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky varovného a vyrozumívacího systému pro město Frenštát pod Radhoštěm a jeho místní části. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému preventivní protipovodňové ochrany. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2014-09-26   Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko (Mikroregion Severo-Lanškrounsko)
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému pro svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, a to obce Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná, Petrovice a Vermeřovice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2014-08-28   Protipovodňová opatření obce Starý Jičín (Obec Starý Jičín)
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému pro obec Starý Jičín a jeho místní části. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2013-11-13   Protipovodňová opatření pro Mikroregion Porta Bohemica II (Mikroregion Porta Bohemica)
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou vybudování varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému pro obce mikroregionu Porta Bohemica a to, Libochovany, Libotenice, Mlékojedy, Velké Žernoseky a Žalhostice. Účelem díla je zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2013-08-27   „Protipovodňová opatření pro obce regionu Společná Cidlina” (Cidlina, svazek obcí)
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou vybudování varovného a vyrozumívacího systému (dále jen „dílo”) pro obce regionu Společná Cidlina. Účelem díla bude zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky díla a požadavky na jeho fungování jsou popsány v technických podmínkách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je rovněž podrobný položkový rozpočet díla. V úplném znění v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2013-08-14   Realizace protipovodňových opatření pro Dobrovolný vazek obcí Holicka (Dobrovolný svazek obcí Holicka)
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou vybudování varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému pro obce sdružené v Dobrovolném svazku obcí Holicka, a to Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Ředice, Chvojenec, Ostřetín, Veliny, Holice, Uhersko. Účelem díla bude zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2013-07-03   Varovný systém města Vysoké Mýto (Město Vysoké Mýto)
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou vybudování varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému pro město Vysoké Mýto. Účelem díla je zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2013-06-17   Digitální povodňový plán ORP Velké Meziříčí, včetně vybudování hlásných a varovných systémů (Město Velké Meziříčí)
Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka místního informačního systému, řídícího pracoviště, bezdrátových hlásičů, vybudování lokálního výstražného a varovného systému (LVS) a dalších předpokladů k plnění předmětu veřejné zakázky pro Město Velké Meziříčí a místní části a obce Černá, Meziříčko, Měřín, Stránecká Zhoř, Uhřínov, Baliny, Bory, Křižanov. Předmětem části 2 veřejné zakázky je vyhotovení digitálních povodňových plánů (dále jen „dPP”) pro ORP Velké Meziříčí a obce Baliny, Bory, Černá, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2013-05-30   Protipovodňová opatření obcí Březová, Skřipov a Větřkovice (Obec Březová)
Dodávka varovného a informačního systému dle technické specifikace. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí dodávka varovného a informačního systému dle technické specifikace, úplné a bezvadné provedení všech montážních prací nezbytných pro řádné dokončení díla. Předmět zakázky je specifikován technickou dokumentací (dále je „TD“), která je přílohou zadávací dokumentace, položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami – výkaz výměr. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2013-03-04   Protipovodňová opatření pro obce mikroregionu Povodí Sedlnice (Sdružení Povodí Sedlnice)
Dodávka varovného a informačního systému dle technické specifikace. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí dodávka varovného a informačního systému dle technické specifikace, úplné a bezvadné provedení všech montážních prací nezbytných pro řádné dokončení díla. Předmět zakázky je specifikován technickou dokumentací (dále je „TD“), která je přílohou zadávací dokumentace, položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami – výkaz výměr. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2013-02-11   Vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obce Mikroregionu Bystřička (Sdružení obcí mikroregionu Bystřička)
Dodávka varovného a informačního systému dle technické specifikace. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí dodávka varovného a informačního systému dle technické specifikace, úplné a bezvadné provedení všech montážních prací nezbytných pro řádné dokončení díla. Předmět zakázky je specifikován technickou dokumentací (dále je „TD”), která je přílohou zadávací dokumentace, položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami – výkaz výměr. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2013-01-29   Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města Kyjova (město Kyjov)
Dodávka varovného a informačního systému dle technické specifikace. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí dodávka varovného a informačního systému dle technické specifikace, úplné a bezvadné provedení všech montážních prací nezbytných pro řádné dokončení díla. Předmět zakázky je specifikován technickou dokumentací (dále je „TD”), která je přílohou zadávací dokumentace, položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami – výkaz výměr. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2012-12-19   Protipovodňová opatření pro obce mikroregionu Jestřebí hory (Svazek obcí Jestřebí hory)
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou vybudování varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému (dále jen „dílo“) pro obce mikroregionu Jestřebí hory, konkrétně pro obce Batňovice, Jívka, Malé Svatoňovice, Suchovršice, Radvanice a Velké Svatoňovice. Účelem díla je zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2012-10-12   „Realizace protipovodňových opatření pro město Nový Jičín“ (Město Nový Jičín)
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou vybudování varovného a vyrozumívacího systému (dále jen „dílo“) pro město Nový Jičín. Účelem díla bude zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky díla a požadavky na jeho fungování jsou popsány v technických podmínkách (zpracované společností ENVIPARTNER, s.r.o.), které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je rovněž podrobný položkový rozpočet díla. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2012-04-04   "Protipovodňová opatření napojená na IZS" (Sdružení obcí mikroregionu Království)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka místního informačního systému, řídícího pracoviště, bezdrátových hlásičů, vybudování lokálního výstražného a varovného systému (LVS) a dalších předpokladů k plnění předmětu veřejné zakázky pro obce mikroregionu Království blíže specifikovaných v přílohách této zadávací dokumentace. Dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky musí postupovat v souladu se zákonnými normami upravující danou problematiku. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.
2011-08-25   „Preventivní povodňová ochrana pro Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko“ (Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části. I. část „Komplexní systém řízení rizik při povodních a varování obyvatel před rizikovými povodňovými stavy na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko“ a II. část „Vytvoření digitálního povodňového plánu města Valašské Meziříčí a obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí“. Uchazeč může podat nabídku pouze na část I. nebo na část II., nebo na obě části dohromady. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o. Sdružení dPP Valašskomeziříčsko -...
2011-08-12   „Preventivní povodňová ochrana – varovný systém ochrany před povodněmi pro mikroregion Valašsko – Horní Vsacko“ –... (Sdružení Valašsko-Horní Vsacko)
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření specifikovaná v technických podmínkách, výkazech výměr a návrhu smlouvy o dílo, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Stručná charakteristika projektu: Projekt je zaměřen na omezování rizika povodní, zlepšování systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany a bude se realizovat v obcích mikroregionu Valašsko Horní Vsacko: Obec Bystřička Obec Halenkov Obec Hovězí Obec Huslenky Obec Nový Hrozenkov Obec Janová Obec … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EMPEMONT s.r.o.