Dodavatel: Epos spol. s r.o.

2 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Epos spol. s r.o.

2023-03-21   Dodávky jízdních dokladů (České dráhy, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky jízdních dokladů včetně zpracování grafického návrhu podoby jízdních dokladů, jejich tisk, balení a doprava do místa plnění v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka je rozdělena ve smyslu § 35 ZZVZ na čtyři níže specifikované části: • 1. část: Jízdenka vnitrostátní • 2. část: Jízdenka do validátoru • 3. část: Jízdenka do POP NEXGO • 4. část: Jízdní doklad mezinárodní Na základě výsledku VZ budou uzavřeny čtyři Kupní smlouvy na dodávky příslušného … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Epos spol. s r.o. Integraf, s.r.o.
2016-05-30   Dodávky jízdních dokladů (České dráhy, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jízdních dokladů včetně zpracování grafického návrhu podoby jízdních dokladů, jejich tisk, balení a doprava do místa plnění v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Epos spol. s r.o.