Dodavatel: Integraf, s.r.o.

8 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Integraf, s.r.o.

2023-10-23   Uzavření rámcové dohody na tiskové služby - II. zadání (Správa Krkonošského národního parku)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se třemi dodavateli, ve které jsou vymezeny podmínky, na základě nichž budou mezi zadavatelem a účastníky uzavírány konkrétní dílčí smlouvy na tisk jednotlivých publikací či neperiodických tiskovin vydaných zadavatelem po celou dobu trvání rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Integraf, s.r.o. U N I P R E S S spol. s r.o. ZEMAN ART s.r.o.
2023-03-21   Dodávky jízdních dokladů (České dráhy, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky jízdních dokladů včetně zpracování grafického návrhu podoby jízdních dokladů, jejich tisk, balení a doprava do místa plnění v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka je rozdělena ve smyslu § 35 ZZVZ na čtyři níže specifikované části: • 1. část: Jízdenka vnitrostátní • 2. část: Jízdenka do validátoru • 3. část: Jízdenka do POP NEXGO • 4. část: Jízdní doklad mezinárodní Na základě výsledku VZ budou uzavřeny čtyři Kupní smlouvy na dodávky příslušného … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Epos spol. s r.o. Integraf, s.r.o.
2023-03-07   Dodávky jízdních dokladů_jízdní doklad POP (Hm 0 735 2 4116) (České dráhy, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky jízdních dokladů POP včetně zpracování grafického návrhu podoby jízdních dokladů, jejich tisk, balení a doprava do místa plnění v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Integraf, s.r.o.
2020-08-24   Dodávka tiskopisů pro potřeby ÚOJ a ústředí ČSSZ (ČR - Česká správa sociálního zabezpečení)
Dodávky tiskopisů pro územní organizační jednotky a ústředí zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Integraf, s.r.o.
2020-01-27   Tiskopisy pro poštovní provoz (Česká pošta, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tiskopisů pro poštovní provoz. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Integraf, s.r.o.
2019-09-20   Dodávky jízdních dokladů (České dráhy, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky jízdních dokladů včetně zpracování grafického návrhu podoby jízdních dokladů, jejich tisk, balení a doprava do místa plnění v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Integraf, s.r.o.
2019-04-23   Proložky – tiskopisy PPS (Česká pošta, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek tiskopisů proložek platebního styku České pošty, s.p. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Integraf, s.r.o.
2017-03-23   Výroba a distribuce příkazových bloků (Česká republika – Ministerstvo financí)
Předmětem zakázky je výroba a distribuce přísně zúčtovatelných tiskopisů s ceninovým režimem – příkazových bloků vydávaných Ministerstvem financí pro Celní správu ČR a krajské úřady dle § 92 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, jenž nabude účinnosti od 1.7.2017. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Integraf s.r.o. Integraf, s.r.o.