Dodavatel: Eurogreen CZ s.r.o.

2 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Eurogreen CZ s.r.o.

2023-03-10   Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace - Ekomobilita (Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka 6 ks nákladních elektromobilů do 3,5t se sklopnou korbou podrobně popsáno v Technické specifikaci předmětu plnění, samostatně zvlášť pro každou dílčí část ZŘ, která je součástí této zadávací dokumentace a tvoří neoddělitelnou přílohu č. 1 „Technická specifikace předmětu plnění“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eurogreen CZ s.r.o.
2022-10-18   „ProTeren s.r.o. - Využití inovativní technologie - opětovné vyhlášení“ (ProTeren s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtící technologie, třídící technologie a hrubotřídící technologie. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v přílohách č. 4 - technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eurogreen CZ s.r.o. Sandrock, s.r.o.