2023-03-01   Splašková kanalizace a ČOV Úhřetice (Obec Úhřetice)
Odkanalizování celé obce Úhřetice a částečně také okrajové části obce Tuněchody v okrese Chrudim. Předmětem plnění je provedení gravitační splaškové kanalizace, stavební části čerpacích stanic, provedení kanalizačních výtlaků, přípojek NN k ČS a ČOV, provedení stavební a technologické části ČOV, vodovodní přípojky k ČOV, příjezdové komunikace k ČOV atd. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GASCO s.r.o. KVIS Pardubice a.s.
2023-02-20   Čistá, výstavba kanalizace (Obec Čistá)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování nové kanalizace v obci Čistá u Mladé Boleslavi vč. čerpací stanice a výtlaku. V obci se nacházejí pouze úseky dešťové kanalizace, které jsou někdy využívány i pro odvod splašků. Nová splašková kanalizace má zajistit co nejkomplexnější odkanalizování splaškových vod do centrální čerpací stanice (ČSOV-1). Odtud budou splaškové odpadní vody přečerpávány výtlakem vedoucím do obce Hrdlořezy. Tam budou napojeny na kanalizační síť a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GASCO s.r.o. KVIS Pardubice a.s.
2022-07-01   Svazek obcí Ležák splašková kanalizace a ČOV (Svazek obcí LEŽÁK)
Předmětem zakázky je vybudování kanalizace ve Svazku obcí Ležák. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GASCO s.r.o. INSTAV Hlinsko a.s. Stavoka Kosice, a.s.
2018-04-25   Kunčina – splašková kanalizace (Obec Kunčina)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Kunčina. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GASCO s.r.o. Gasco, spol. s.r.o.
2017-10-10   Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová (DSO Oldřiš – Borová)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obcích Oldřiš a Borová vč. ČOV. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. EVT Stavby s.r.o. GASCO s.r.o. Gasco spol. s.r.o.