2023-07-25   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Benátecká Vrutice (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Benátecká Vrutice a části k. ú. Jiřice a Milovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2023-06-15   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy a Úhelnice (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Krpy a katastrálním území Úhelnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Gepard s.r.o. Ing. Jindřich Jíra
2023-06-15   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Páleček, Nabdín a Kačice (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Páleček, Nabdín a Kačice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. GEO Hrubý spol. s r.o. Gepard s.r.o. Ing. Jindřich Jíra
2023-04-17   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krychnov a Limuzy (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Krychnov a Limuzy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. GEOREAL spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2023-03-02   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dalovy a Teplýšovice (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dalovy a katastrálním území Teplýšovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2023-02-10   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ouběnice a Nové Dvory (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Prah)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Ouběnice u Dobříše a katastrálním území Nové Dvory u Dobříše, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agroplan, spol. s r.o. AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2022-08-24   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohdalín (ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bohdalín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). KoPÚ v k.ú. Bohdalín zahrnují celkem 421 ha, mezi neřešené pozemky je zahrnuto několik stavebních parcel. Lesní komplexy, který se nachází … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2022-08-12   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Písková Lhota a Svídnice u Dymokur (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Písková Lhota a katastrálním území Svídnice u Dymokur, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2022-08-09   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bořetice u Kolína a Kouřim (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bořetice u Kolína a katastrálním území Kouřim, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2022-08-08   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Planá u Klučenic a Hoděmyšl (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Planá u Klučenic a katastrálním území Hoděmyšl, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G. K. spol. s r. o. AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2022-08-08   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kobylnice a Tuřice (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kobylnice a katastrálním území Tuřice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2022-06-09   KoPÚ Čečelice (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čečelice s částí k. ú. Byšice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2021-07-21   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Úherce a Žerčice (ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Úherce a katastrálním území Žerčice s částí k. ú. Semčice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2021-06-07   Komplexní pozemkové úpravy v oblasti plánované D4 (ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bukovany u Kozárovic, Kozárovice, Milín, Mýšlovice, Zalužany a Zbenice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G. K. spol. s r. o. AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2021-05-13   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobřichov, Pečky a Ratenice (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dobřichov, katastrálním území Pečky a katastrálním území Ratenice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2020-12-03   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Košetice a v k.ú. Martinice u Onšova a části k.ú. Chyšná (ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Košetice a v katastrálním území Martinice u Onšova a části kat. území Chyšná, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Area G.K., spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2020-06-11   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čeňovice a Hrzín (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čeňovice a v katastrálním území Hrzín, okres Benešov, Středočeský kraj, včetně souvisejících geodetických prací a návrhu vodohospodářského díla (rybník) v k.ú. Hrzín. Výsledky pozemkové úpravy budou sloužit K usnadnění racionálního hospodaření na zemědělských pozemcích a v lesích, zvýšení ekologické stability krajiny, zlepšení vodního hospodářství, obnově … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agroplan, spol. s r.o. AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2019-07-17   Vypracování návrhu KoPÚ včetně upřesnění přídělů v k.ú. Šlapanov, Šachotín, Kněžská (ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování tří návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Šlapanov, katastrálním území Šachotín a katastrálním území Kněžská, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K., spol. s.r.o. Ing. Jindřich Jíra
2019-07-15   Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hybrálec (ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hybrálec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Area G.K., spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2019-07-15   KoPÚ Herálec na Moravě a Kocanda (ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Herálec na Moravě a části katastrálního území Kocanda, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Do obvodu komplexních pozemkových úprav bude zahrnuto katastrální území … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing. Jindřich Jíra Ing. Pavel Dvořáček
2018-02-27   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Grunta, Nová Ves I a Tismice (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Grunta, Nová Ves I a Tismice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Area G. K. spol. s.r.o. Area G.K. spol. s.r.o. Ing. Jindřich Jíra
2017-10-10   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelivo a k. ú. Pozov (ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Čelivo a Pozov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agroplan, spol. s r. o. Area G.K. spol. s r. o. Ing. Jindřich Jíra
2016-01-04   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlo u Číměře (Česká republika – Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Sedlo u Číměře, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing. Jindřich Jíra
2015-11-04   Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lety (Česká republika – Státní pozemkový úřad)
Záměrem této veřejné zakázky je zpracování kompletního návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lety včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing. Jindřich Jíra Ing. Pavel Dvořáček
2015-11-04   Komplexní pozemkové úpravy: — Část 1: KoPÚ v k.ú. Bořeňovice, — Část 2: KoPÚ v k.ú. Pavlovice u Vlašimi (Česká republika – Státní pozemkový úřad)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Bořeňovice, obec Struhařov a Pavlovice u Vlašimi, obec Pavlovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Předpokládaná hodnota zakázky: (bez DPH): — Část 1: KoPÚ v k.ú. Bořeňovice – 1 759 000 CZK, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Area G.K., spol. s r.o. Geodetické sdružení s.r.o. GEODETICKÉ SDRUŽTENÍ s. r. o. Ing. Jindřich Jíra
2015-04-20   „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic a Merboltice” (Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj)
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Loučky u Verneřic a v katastrálním území Merboltice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant... Ing. Jindřich Jíra
2014-12-01   Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Debrník (Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ”) v katastrálním území Debrník, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing. Jindřich Jíra
2014-11-27   Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kladruby (Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor)
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ”) v katastrálním území Kladruby, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Geodetická kancelář Tábor, spol. s.r.o. Ing. Jindřich Jíra
2014-08-15   Komplexní pozemková úprava – rekonstrukce přídělů v k.ú. Hořovičky, okr. Rakovník (ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořovičky, okr. Rakovník, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapa DKM. Součástí KoPÚ je upřesnění přídělů (cca 523 ha). Návrh bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do katastru nemovitostí. Celková výměra katastrálního území je 767 ha. Předpokládaný rozsah pozemkové úpravy činí cca 712 ha, z obvodu je vyloučeno zastavěné území obce a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra