Dodavatel: AREA G.K. spol. s r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel AREA G.K. spol. s r.o.

2023-07-25   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Benátecká Vrutice (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Benátecká Vrutice a části k. ú. Jiřice a Milovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2023-07-11   Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Rožná (ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rožná, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území Rožná, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území Rožná 487 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra - Projekce
2023-07-10   Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Kuklík (ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kuklík, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území obce Kuklík, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území Kuklík 434 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra - Projekce
2023-06-15   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy a Úhelnice (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Krpy a katastrálním území Úhelnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Gepard s.r.o. Ing. Jindřich Jíra
2023-06-15   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Páleček, Nabdín a Kačice (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Páleček, Nabdín a Kačice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. GEO Hrubý spol. s r.o. Gepard s.r.o. Ing. Jindřich Jíra
2023-04-17   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krychnov a Limuzy (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Krychnov a Limuzy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. GEOREAL spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2023-03-02   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dalovy a Teplýšovice (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dalovy a katastrálním území Teplýšovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2023-02-10   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ouběnice a Nové Dvory (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Prah)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Ouběnice u Dobříše a katastrálním území Nové Dvory u Dobříše, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agroplan, spol. s r.o. AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2022-08-24   Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Špinov a k.ú. Buková (ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Špinov a Buková u Nížkova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná výměra řešených území je v katastrálním území - KoPÚ Buková u Nížkova 244 ha a KoPÚ Špinov 198 ha Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra PROJEKCE
2022-08-24   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohdalín (ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bohdalín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). KoPÚ v k.ú. Bohdalín zahrnují celkem 421 ha, mezi neřešené pozemky je zahrnuto několik stavebních parcel. Lesní komplexy, který se nachází … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2022-08-12   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Písková Lhota a Svídnice u Dymokur (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Písková Lhota a katastrálním území Svídnice u Dymokur, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2022-08-09   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bořetice u Kolína a Kouřim (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bořetice u Kolína a katastrálním území Kouřim, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2022-08-08   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Planá u Klučenic a Hoděmyšl (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Planá u Klučenic a katastrálním území Hoděmyšl, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G. K. spol. s r. o. AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2022-08-08   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kobylnice a Tuřice (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kobylnice a katastrálním území Tuřice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2022-06-09   KoPÚ Čečelice (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čečelice s částí k. ú. Byšice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2021-07-21   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Úherce a Žerčice (ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Úherce a katastrálním území Žerčice s částí k. ú. Semčice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2021-06-07   Komplexní pozemkové úpravy v oblasti plánované D4 (ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bukovany u Kozárovic, Kozárovice, Milín, Mýšlovice, Zalužany a Zbenice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G. K. spol. s r. o. AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2021-05-13   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobřichov, Pečky a Ratenice (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dobřichov, katastrálním území Pečky a katastrálním území Ratenice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2020-06-11   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čeňovice a Hrzín (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čeňovice a v katastrálním území Hrzín, okres Benešov, Středočeský kraj, včetně souvisejících geodetických prací a návrhu vodohospodářského díla (rybník) v k.ú. Hrzín. Výsledky pozemkové úpravy budou sloužit K usnadnění racionálního hospodaření na zemědělských pozemcích a v lesích, zvýšení ekologické stability krajiny, zlepšení vodního hospodářství, obnově … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agroplan, spol. s r.o. AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2019-06-17   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rynoltice (Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rynoltice a části katastrálního území Polesí u Rynoltic. Pozemkový úřad předpokládá návrh vodohospodářských opatření v následujícím rozsahu: Rekonstrukce vodní nádrže umístěné na pozemku p.č. 1249/2 v k.ú. Rynoltice ve vlastnictví obce Rynoltice, kde se předpokládá rekonstrukce objektů nádrže – vypouštěcí zařízení, hráze a případného umístění bezpečnostního … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra - Projekce
2017-06-16   Geodetické služby 2017–2018 – KPÚ pro LK (Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj)
Provádění geodetických služeb ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů – vytyčování hranic pozemků, stabilizaci lomových bodů vytyčených hranic pozemků (včetně dodávky materiálu pro stabilizaci), fyzické předání hranic vlastníkům předmětných pozemků, vyhotovení dokumentace o vytyčení hranic pozemků a její předání zadavateli a vlastníkům vytyčených pozemků, vyhotovování geometrických plánů, zaměření stávajících staveb včetně vyhotovení příslušné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Area G. K. Area G. K., spol. s.r.o. AREA G.K. AREA G.K. spol. s r.o. Area G.K. spol. s.r.o. AREA G.K., spol. s.r.o. GEODEZIE - TOPOS a.s. Geodézie - Topos, a.s. Geodézie – Topos a.s.
2016-02-24   Zhotovení geodetických prací pro realizaci projektu ÚMVŽST (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení geodetických prací pro rozdělení pozemků a vyznačení věcných břemen v katastru, dle aktuálního stavu Katastru nemovitostí, včetně zajištění souhlasu s dělením pozemků u příslušného stavebního úřadu, za účelem přípravy prodeje pozemků pod železniční dopravní cestou státu s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a oddělení pozemků zbytného a klíčového (DKV apod.) majetku Českých drah, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. AREA G.K. spol. s r.o. Azimut CZ s.r.o. Gefos a.s. Geocart CZ a.s. Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.o GEODROM s.r.o. GEOŠRAFO, s.r.o. HRDLIČKA spol. s r.o. Ing. Pavel Dvořáček
2015-11-04   Komplexní pozemkové úpravy: — Část 1: KoPÚ v k.ú. Bořeňovice, — Část 2: KoPÚ v k.ú. Pavlovice u Vlašimi (Česká republika – Státní pozemkový úřad)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Bořeňovice, obec Struhařov a Pavlovice u Vlašimi, obec Pavlovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Předpokládaná hodnota zakázky: (bez DPH): — Část 1: KoPÚ v k.ú. Bořeňovice – 1 759 000 CZK, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Area G.K., spol. s r.o. Geodetické sdružení s.r.o. GEODETICKÉ SDRUŽTENÍ s. r. o. Ing. Jindřich Jíra
2015-10-26   Geodetické služby pro KPÚ Středočeský kraj (Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele dle ust. § 92 odst. 2 písm. a) zákona, který bude po dobu účinnosti rámcové smlouvy na základě dílčích požadavků zadavatele dodávat a provádět geodetické služby ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, a to na podkladě činností SPÚ (zákon č. 503/2012 Sb.) a zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Area G.K. spol. s r. o. AREA G.K. spol. s r.o. Area G.K. spol. s.r.o. Gepard s. r. o. Gepard, s.r.o. GRV Engineering s.r.o.
2015-09-23   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Popelín (Česká republika – Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Popelín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. AREA G.K., spol. s.r.o.
2015-07-09   Geodetické služby 2015–2016 (Česká republika – Státní pozemkový úřad)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování geodetických služeb ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb, o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s činností SPÚ dle platných znění zák. č. 92/1991 Sb., zák. č. 139/2002 Sb., zák. č. 229/1991 Sb., zák. č. 428/2012 Sb. (činnosti vyplývající ze zák. č. 503/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel bude práce zadávat dílčími objednávkami za podmínek a za cenu dle Rámcové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Gepard, s.r.o. H.C.M. s.r.o.
2015-04-20   „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic a Merboltice” (Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj)
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Loučky u Verneřic a v katastrálním území Merboltice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant... Ing. Jindřich Jíra
2015-02-11   Komplexní pozemkové úpravy Bělčicko (Česká republika – Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích k.ú. Hostišovice, Podruhlí, Tisov, Újezdec u Bělčic a Závišín u Bělčic, vše obec Bělčice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu ve vyhlášce č. 256/2013 Sb. V každém katastrálním území je vedeno samostatné řízení o pozemkových úpravách. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G. K. spol. s r.o. Area G. K. spol. s.r.o. AREA G.K. spol. s r.o. Area G.K. spol. s.r.o. GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář, s.r.o. GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. Ing. Jan Hoška
2014-08-15   Komplexní pozemková úprava – rekonstrukce přídělů v k.ú. Hořovičky, okr. Rakovník (ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořovičky, okr. Rakovník, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapa DKM. Součástí KoPÚ je upřesnění přídělů (cca 523 ha). Návrh bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do katastru nemovitostí. Celková výměra katastrálního území je 767 ha. Předpokládaný rozsah pozemkové úpravy činí cca 712 ha, z obvodu je vyloučeno zastavěné území obce a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra
2014-06-25   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotýšany, k.ú. Nespery, k.ú. Pravonín, k.ú. Tisek a k.ú. Veliš (ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj)
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je provedení komplexních pozemkových úprav v pěti katastrálních územích okresu Benešov. Cílem veřejné zakázky je uspořádat pozemky tak, aby na nich bylo možné efektivnější hospodaření, zpřístupnit všechny vlastnické pozemky a dále podpořit ekologickou a hydrologickou stabilitu krajiny a omezit působení eroze na půdu. Nedílnou součástí je obnova katastrálního operátu formou DKM. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. AREA G.K. spol. s r.o. Gepard s.r.o.
2013-02-04   Uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb v souvislosti s digitalizací katastrálních map Plzeňského kraje (Česká republika – Katastrální úřad pro Plzeňský kraj)
Předmětem veřejné zakázky bude uzavření rámcové smlouvy na psokytování služeb při digitalizaci ktastrálních map formou obnovy katastrálního operátu novým mapováním a přepracováním souboru geodetických informací pro území ČR - Plzeňského kraje, kterým je vymezena územní působnost zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Gefos a.s. GEO Hrubý spol. s r.o. Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. Geoline, spol. s r.o. GEOREAL spol. s r.o. Gepard s.r.o. Hloušek s.r.o. Ing. Lubor Pekarský Ing. Tomáš Brichta LesPro, v.o.s.
2013-01-31   Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK (Zlínský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je provedení geodetických prací a zpracování dokumentace o provedení geodetických prací pro evropsky významné lokality na území Zlínského kraje, které mají být vyhlášeny jako zvláště chráněná území dle § 40 zákona č. 114/1992 Sb. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 7 dále nedělitelných částí. Každá část zakázky zahrnuje několik maloplošných zvláště chráněných území (ZCHÚ) kategorie přírodní památka (PP) nebo přírodní rezervace (PR). ZCHÚ se nacházejí na území několika … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. HRDLIČKA spol. s r.o. Jiří Spáčil - Geodet S
2012-12-21   Uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb v souvislosti s digitalizací katastrálních map Jihomoravského kraje (Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb při digitalizaci katastrálních map formou obnovy katastrálního operátu novým mapováním nebo přepracováním analogové katastrální mapy na katastrální mapu digitalizovanou pro území vyššího územně samosprávného celku České republiky - Jihomoravského kraje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. GB-geodezie, spol. s r.o. Gefos a.s. Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. Geodézie Krkonoše s.r.o. Geoding spol. s r.o. Geodis Brno spol. s r.o. Hloušek s.r.o. HRDLIČKA spol. s r.o.
2012-12-18   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Ves u Postupic a v k.ú. Milovanice. Část 1: KPÚ v k.ú. Nová Ves u Postupic.... (Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Benešov)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nová Ves u Postupic: — část 1, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 26/2007 Sb., a návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Milovanice, — část 2, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 26/2007 Sb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o.
2012-11-16   Uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb v souvislosti s digitalizací katastrálních map Kraje Vysočina (Česká republika-Katastrální úřad pro Vysočinu)
Předmětem veřejné zakázky bude uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb při digitalizaci katastrálních map formou obnovy katastrálního operátu novým mapováním a přepracováním souboru geodetických informací nebo formou převodu číselného vyjádření analogové mapy do digitální podoby pro území vyššího územně samosprávného celku České republiky - Kraje Vysočina. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o AREA G.K. spol. s r.o. GB-geodezie, spol. s r.o. Gefos a.s. Geodézie Krkonoše s.r.o. Geoding spol. s r.o. GEOREAL spol. s r.o. Hloušek s.r.o Hloušek s.r.o.
2012-10-26   Uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb v souvislosti s digitalizací katastrálních map Jihočeského kraje (Katastrální úřad pro Jihočeský kraj)
Předmětem veřejné zakázy je uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb při digitalizaci katastrálních map formou obnovy katastrálního operátu novým mapováním a přepracováním souboru geodetických informací analogové mapy do digitální podoby (dále jen“Digitalizace KM“) pro území vyššího územně samosprávného celku České republiky - Jihočeského kraje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Azimut CZ s.r.o. Gefos a.s. Geodet, spol. s r.o. Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. GEOREAL spol. s r.o. Gepard s.r.o. Ing. Pavel Dvořáček
2012-07-26   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tetčiněves a k.ú. Rochov u Tetčiněvsi (ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Litoměřice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tetčiněves a katastrálním území Rochov u Tetčiněvsi, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapy (DKM) a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o.
2011-11-05   Komplexní pozemková úprava Nechvalice I (Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Příbram)
Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy, včetně provedení projekčních a geodetických prací pro pozemkovou úpravu v katastrálních územích Nechvalice, Bratřejov, Bratříkovice u Nechvalic a Libčice u Nechvalic, obec Nechvalice, okres Příbram. Výsledky budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o.
2011-07-18   Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Hrachov a v katastrálním území Hojšín (Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Příbram)
Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy, včetně provedení projekčních a geodetických prací pro pozemkovou úpravu v katastrálním území Hrachov a v katastrálním území Hojšín, obec Svatý Jan, okres Příbram. Výsledky budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o.
2011-06-13   Zpracování KPÚ v k.ú. Sobětice a Střeziměř za účelem řešení protipovodňových opatření (ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy)
Předmětem zakázky je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav za účelem řešení protipovodňových opatření v k.ú. Sobětice a k.ú. Střeziměř, nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí - mapa DKM. Návrh bude zpracován tak, aby výsledná mapa DKM byla zapsána do KN. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Geodetické služby Plzeň s r.o. Geodetické služby Plzeň spol s r.o.