Dodavatel: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Pozemkové úpravy K+V s.r.o.

2023-08-03   KoPÚ s upřesněním přídělů v k. ú. Bedlno a k. ú. Kounov (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) včetně upřesnění přídělů v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Bedlno a k. ú. Kounov u Rakovníka, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOREAL spol. s r.o. Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2023-08-01   Komplexní pozemkové úpravy Rovné u Dobrého (Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Rovné u Dobrého (Obec Dobré), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Předpokládaná výměra řešeného území je 325 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2023-07-27   Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Loubí pod Vlhoštěm (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj)
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Loubí pod Vlhoštěm, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území Loubí pod Vlhoštěm (mimo zastavěné území obce), část k.ú. Litice a část k.ú. Dřevčice. Předpokládaná výměra řešeného území je 282 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2023-07-20   KoPÚ Úhošťany (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj)
Zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Úhošťany včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, kdy přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Groma Plan s.r.o. Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2023-07-13   KoPÚ Stará Voda (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Stará Voda, je zde zahrnuta většina katastrálního území Stará Voda u Mariánských Lázní (mimo zastavěné území), dále je do obvodu zahrnuta většina nezalesněné části katastrálního území Jedlová u Staré Vody, okrajově do obvodu zasahují katastrální území Vysoká u Staré Vody a katastrálního území Krásné u Tří Seker. Obvod KoPÚ je rozdělen na dvě části silnicí I/21 Cheb-Mariánské … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2023-07-13   KoPÚ Hřebečná (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hřebečná s částí k.ú. Jáchymov na ploše 402 ha. Včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2023-07-10   Komplexní pozemkové úpravy Březník (ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Březník, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území obce Březník, mimo zastavěné území obce, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Groma Plan s.r.o. Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2023-03-02   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dalovy a Teplýšovice (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dalovy a katastrálním území Teplýšovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AREA G.K. spol. s r.o. Ing. Jindřich Jíra Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2022-09-06   KoPÚ Teplá - část 1 (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Teplá s částmi k.ú. Jankovice a k.ú. Hoštěc, předpokládaný obvod činí 1202 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2022-08-12   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Protivín (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Protivín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby ho bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2022-08-05   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Teplice (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Horní Teplice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Horní Teplice 472 ha. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2022-06-01   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Blatnice pod Svatým Antonínkem, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí. Předpokládaná výměra řešeného území činí 839 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2022-05-27   Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky (Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou)
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nedvězí u Dobrušky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná výměra řešeného území je 240 ha Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2021-07-07   KoPÚ Rybniště (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj)
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rybniště o výměře 400 ha (dále jen „KoPÚ"), včetně veškerých nezbytných geodetických činností určených pro obnovu operátu katastru nemovitostí, dále vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledku KoPÚ do katastru nemovitostí, včetně DKM. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2021-06-03   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice, k.ú. Rakovice a k.ú. Boudy (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ): Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice, k.ú. Rakovice a k.ú. Boudy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2020-06-17   KoPÚ v k.ú. Petrovice u Měčína (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Petrovice u Měčína, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Díl bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o. Pozemkové úpravy K+V, s.r.o.
2020-01-21   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janov u Hřenska a v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj)
Zadavatel v souladu s ustanovením § 101 zákona, dělí veřejnou zakázku na dvě (2) části, které svým předmětem vymezuje takto: Část 1 – KoPÚ v k.ú. Janov u Hřenska Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Janov u Hřenska, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapa (DKM) a vytvoření veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Groma Plan s.r.o. Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2019-07-01   KoPÚ v k.ú. Nedanice, Nedaničky a Třebýcina (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nedanice, Nedaničky a Třebýcina, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí s vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Předpokládaná výměra KoPÚ v k.ú. Nedanice činí 337 ha, v k.ú. Nedaničky 107 ha a v k.ú. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Groma Plan s.r.o. Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2019-06-25   Komplexní pozemková úprava Rožmitál a Benešov (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou návrhů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rožmitál a Benešov u Broumova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Pro každé z obou k.ú. bude probíhat samostatné, oddělené řízení. Vzhledem k funkční i prostorové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Groma Plan Groma Plan s.r.o. Groma Plan, s.r.o. Pozemkové úpravy K+V s.r.o. Pozemkové úpravy K+V, s.r.o.
2019-05-22   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Veselí a v k.ú. Veselská Lhota (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Vysoké Veselí a k.ú. Veselská Lhota, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Groma Plan s.r.o. Groma Plan, s.r.o. Pozemkové úpravy K+V s.r.o. Pozemkové úpravy K+V, s.r.o.
2019-05-22   Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Kotovice a v k.ú. Záluží (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů (dále jen „KoPÚ-RP“) v katastrálním území Kotovice a v katastrálním území Záluží, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ-RP bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Groma Plan s.r.o. Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2019-05-10   Komplexní pozemková úprava Dolní Lánov (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dolní Lánov a dvou částech navazujícího katastrálního území Kunčice nad Labem, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Groma Plan s.r.o. Groma Plan, s.r.o. Ing. Aleš Kubát Pozemkové úpravy K+V s.r.o. Pozemkové úpravy K+V, s.r.o.
2017-07-20   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kopidlno a v k.ú. Mlýnec u Kopidlna (Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kopidlno a v katastrálním území Mlýnec u Kopidlna, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Groma Plan s.r.o. Groma Plan, s.r.o. Pozemkové úpravy K+V s.r.o. Pozemkové úpravy K+V, s.r.o.
2016-12-09   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Kolín, Tři Dvory a Poboří (ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v okrese Kolín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEO Hrubý spol. s r.o. Geodetales Chrudim s.r.o. Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2016-06-14   KoPÚ v k.ú. Hojsova Stráž (Česká republika – Státní pozemkový úřad)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Hojsova Stráž, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Výměra dotčeného území činí 3 198 ha. Obvod KoPÚ tvoří pozemky řešené dle § 2 zákona 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2016-03-16   KoPÚ v k.ú. Stará Lhota, Starý Láz, Milence, Dešenice a Žížnětice (Česká republika – Státní pozemkový úřad)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Stará Lhota, Starý Láz, Milence, Dešenice a Žížnětice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Výsledkem KoPÚ bude zpracování nových uspořádání pozemků a digitální … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEO Hrubý spol s.r.o. GEO Hrubý spol. s r.o. GEO Hrubý spol. s.r.o. GEO Hrubý, spol. s.r.o. Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2016-02-05   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní, Staré Sedlo u Sokolova, Vysoká Pec u Nejdku, Rudné a Dražov s částmi... (Česká republika – Státní pozemkový úřad)
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ) v k.ú. Kostelní a Staré Sedlo u Sokolova, okres Sokolov a k.ú. Vysoká Pec u Nejdku, Rudné a Dražov s částmi k.ú. Hlinky a Nové Kounice, okres Karlovy Vary včetně nezbytných zeměměřických činností, určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agroplan, spol. s r.o. GEOREAL spol. s r.o. Georeal, spol. s.r.o. Pozemkové úpravy K+V s.r.o. Pozemkové úpravy K+V, s.r.o.
2015-12-31   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kočov a v k.ú. Žebráky (Česká republika – Státní pozemkový úřad)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Kočov a Žebráky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2015-12-02   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lelov a Střelice (Česká republika – Státní pozemkový úřad)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Lelov a Střelice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2015-08-17   Komplexní pozemkové úpravy na okrese Plzeň-sever – 2015 (Česká republika – Státní pozemkový úřad)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Mydlovary, Rozněvice, Blažim u Bezdružic, Olešovice a Horní Hradiště na okrese Plzeň-sever, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing. Helena Krausová Pozemkové úpravy K+V s.r.o. Pozemkové úpravy K+V s.r.o.; Ing. Helena Krausová Pozemkové úpravy K+V, s.r.o. TRAVAL, s.r.o.
2014-07-09   Komplexní pozemkové úpravy Mačkov (ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ”) v katastrálním území Mačkov (689734), a části k.ú Blatná (605247) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu ve vyhlášce č. 256/2013 Sb. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2014-03-26   Komplexní pozemkové úpravy Hněvkov (ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj)
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hněvkov u Mačkova (689726), obec Blatná, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu ve vyhlášce č. 256/2013 Sb. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2013-12-20   Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Pašovice (ČR – Stántí pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj)
Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Pašovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí a ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., v platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2013-12-18   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zadní Chodov, v k. ú. Mchov, v k.ú. Bezděkov u Třemešného, v k. ú. Brod u... (ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je prostorové a funkční uspořádání pozemků, včetně identifikace a oddělení církevního, přídělového a historického majetku, pro zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území (k.ú.) v k. ú. Zadní Chodov, v k.ú. Mchov, v k.ú. Bezděkov u Třemešného, v k.ú. Brod u Stříbra, v k.ú. Planá u Mariánských Lázní, sestávající se z průzkumných, projekčních a geodetických prací. Veškeré práce musí být provedeny tak, aby výsledek náležitostmi a přesností odpovídal … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOREAL spol. s r.o. Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2013-12-03   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pševes, k.ú. Úbislavice, k.ú. Zboží u Nové Paky, k.ú. Stav a k.ú. Česká Proseč (ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj)
Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pševes, k.ú. Úbislavice, k.ú. Zboží u Nové Paky, k.ú. Stav a k.ú. Česká Proseč v celkovém rozsahu 1 540 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním. Veřejná zakázka je rozdělena dle § 98 zákona na dvě části: Část 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pševes (v rozsahu 440 ha); Část 2: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úbislavice, k.ú. Zboží u Nové Paky, k.ú. Stav a k.ú. Česká Proseč … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOVAP, spol. s r.o. Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2013-08-19   Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice, Hojná Voda, Paseky u Horní Stropnice, Staré Hutě u Horní... (ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj)
Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice, Hojná Voda, Paseky u Horní Stropnice, Staré Hutě u Horní Stropnice, Šejby včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí a ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., v platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2013-05-21   Zpracování návrhu KPÚ v k. ú. Makov (ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je dílo s názvem „Zpracování návrhu KPÚ v k. ú. Makov“ (dále jen KoPÚ) spočívající ve vypracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Makov u Jistebnice včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2012-10-18   KPÚ v k.ú. Holany (ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Česká Lípa)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Holany, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí - mapa DKM. Návrh bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2012-03-05   KPÚ v k.ú. Žlunice a v k.ú. Slavhostice (ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Jičín)
Předmět plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je rozdělen na dvě části - zpracování návrhu dvou komplexních pozemkových úprav: - v k.ú. Žlunice v rozsahu cca 780 ha, včetně provedení všech geodetických prací nutných pro obnovu katastru nemovitostí novým mapováním. Pro vyrovnání katastrální hranice je počítáno s rozšířením obvodu KPÚ v nezbytném rozsahu i do území sousedících katastrálních území Kozojedy u Žlunic a Sekeřice. - v k.ú. Slavhostice v rozsahu cca 540 ha, včetně provedení všech … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
2012-01-31   Komplexní pozemková úprava Kosoř a Zlatníky část 1: KPÚ Kosoř a dotčená část k.ú. Třebotov část 2: KPÚ Zlatníky (Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha-západ)
Předmětem zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) část 1: v katastrálním území Kosoř a dotčené části k.ú. Třebotov část 2: v katastrálním území Zlatníky a dále v sousedících navazujících částech katastrálních území včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapa DKM. Návrh bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do katastru nemovitostí (dále jen KN). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AGROPLAN spol. s r.o. Agroplan, spol. s r.o. Agroplan, spol. s.r.o. Pozemkové úpravy K+V s.r.o. Sdružení Pozemkové úpravy K+V s.r.o. a...