Dodavatel: Kasten spol. s r.o.

3 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Kasten spol. s r.o.

2023-03-02   Čistá energie ve veřejných institucích v Banja Luce (Česká rozvojová agentura)
Veřejná zakázka je základní komponentou projektu ZRS ČR pod názvem „Čistá energie ve veřejných institucích v Banja Luce“. Projekt cílí na snížení uhlíkových emisí ve městě Banja Luka skrze vylepšení otopného systému 3 veřejných institucí, resp. škol a rozšíření povědomí o úsporách energie a využití obnovitelných zdrojů energie mezi místními žáky a kantory. Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce kotelen a otopných systémů 3 objektů v Banja Luce, Bosna a Hercegovina. Rekonstrukce pojímá částečnou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kasten spol. s r.o.
2021-04-23   Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov (Městská část Praha 5)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem snížení energetické náročnosti stávajícího objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807/21, Praha 5 - Hlubočepy, spočívající v realizaci kontaktního zateplovacího systému na fasádách a zajištění výměny oken na východní, západní a jižní straně vč. slunolamů objektu. Podrobně viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kasten spol. s r.o.
2014-05-29   Snížení energetické náročnosti ZŠ Tyršova – stavba (Městská část Praha 5)
Provedení stavebních prací spočívajících v zateplení objektu a výměně oken. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kasten spol. s r.o.