Dodavatel: LAPLAN s.r.o.

3 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel LAPLAN s.r.o.

2023-06-19   REKONSTRUKCE BUDOVY SOKA ZNOJMO - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, AUTORSKÝ DOZOR A BOZP (Moravský zemský archiv v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zpracování kompletní projektové dokumentace a zajištění příslušné inženýrské činnosti pro rekonstrukci budovy Státního okresního archivu Znojmo, vnitřní organizační jednotky Moravského zemského archivu v Brně, a to budovy Znojmo, a to budovy č. p. 3505, stavba občanské vybavenosti, nacházející se na pozemku p. č. 480/2, o výměře 21 m², zapsaném na LV č. 1241 pro obec Znojmo, kat. úz. Znojmo - město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LAPLAN s.r.o.
2023-03-13   Projektové práce pro IKEM II (Institut klinické a experimentální medicíny)
Účelem zadávacího řízení je kompletní zajištění generálního projektanta na provádění projekční činnosti pro zpracování projektových dokumentací pro provádění rekonstrukcí, modernizací a stavebních úprav jednotlivých klinik, vč. provozních technicko - administrativních prostor v různých stupních řízení, výkon inženýrské činnosti prováděné na základě pověření a plné moci, zpracování položkového rozpočtu, včetně jeho ocenění, technická pomoc a součinnost projektanta při výběrovém řízení na realizaci stavby, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LAPLAN s.r.o.
2023-02-03   Transformace Domova Kamélie Křižanov V. - management - projektová dokumentace (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro odstranění stavby, společné projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a autorský dozor. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LAPLAN s.r.o.