Veřejné zakázky: Institut klinické a experimentální medicíny

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Institut klinické a experimentální medicíny

2024-01-26   ZP - Dodávky léčebných aferéz pro výkon nespecifické imunoadsorpční terapie (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to léčebných aferéz - nespecifické kolony, potřebných k léčbě pacientů na pracovišti zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zadavatel upozorňuje, že je u nabízených Zdravotnických prostředků požadována kompatibilita s přístrojem ART Universal a ADAsorb. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávky diagnostických souprav pro genotypizaci HCV metodou real-time PCR (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro genotypizaci HCV metodou real-time PCR dle specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   G12 - Medicínské AIO počítače (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 52 ks medicínských dotykových AIO počítačů (All in One) určených k provozu v pacientském prostředí a dodávka 32 ks stolních držáků k těmto počítačům, dle specifikace uvedené v zadávacích podmínkách a dále zajištění bezplatného záručního servisu a zajištění pozáručního servisu, to vše v rozsahu definovaném zadávacími podmínkami a jejími přílohami. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   ZP - Dodávky Elektrofyziologie VI (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to zavaděčů pro arteriální přístup a transseptálních jehel, potřebných k léčbě pacientů s poruchami srdečního rytmu na pracovišti zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   ZP - Dodávky geometrických prostorových mitrálních prstenců s asistenčním systémem navigace neochord (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to geometrických prostorových mitrálních prstenců s asistenčním systémem navigace neochord určených pro opravy mitrální chlopně (anuloplastiku), potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Předpokládaná spotřeba … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávky personálního prádla - trička, polokošile (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky personálního prádla - triček a polokošil pro zdravotnické zařízení IKEM. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Dodávky reagencií pro RT-PCR virologické testy s výpůjčkou automatického analyzátoru a pooleru pro NAT (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění diagnostik včetně spotřebního materiálu pro testování virové nálože: CMV, BKV, EBV, HCV, HBV, semikvantitativní SARS-CoV2 a NAT triple test HIV, HCV, HBV metodou RT-PCR s výpůjčkou automatického analyzátoru a pooleru pro NAT. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   CT přístroj (Institut klinické a experimentální medicíny)
Dodávka a instalace CT přístroje včetně zajištění záručního a pozáručního servisu. CT skener bude určen pro vyšetřování pacientů s kardiovaskulární problematikou, včetně akutních vyšetření koronárních tepen a patologií kořene aorty. Doba plnění- předpoklad zahájení počátkem 2.pol. 2024 a dále viz zadávací podmínky. Servisní smlouva po dobu životnosti přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Antidiabetika - inzulíny a kombinace VII. - Lyumjev (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky ze skupiny analogů lidských inzulínů pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Antitrombotika VI. - Vessel Due F (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčivých přípravků pro perorální podání obsahující účinnou látku sulodexid (ATC skupina B01AB11) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Dodávky reagencií pro hodnocení kvantitativní citlivosti bakteriálních kmenů včetně výpůjčky analyzátoru (Institut klinické a experimentální medicíny)
Medicínským účelem veřejné zakázky je analýza a diagnostika k rychlému a kvalitnímu určení nutnosti užívání antibiotik pacienty. Při včasném zahájení terapie u septických pacientů každá hodina prodlení zvyšuje úmrtnost pacientů o 8 %. Bez použití tohoto přístroje je citlivost k bakteriím dostupná za 24 hodin, kvantitativní pak za 48 hodin. S použitím analyzátoru se doba zkracuje ze 48 hodin na 4-6 hodin. Analyzátor umožní včasnější deeskalaci antibiotické terapie, tím pádem omezí nadužívání rezervních … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Antivirotika pro systémové použití II. - Ganciklovir (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahujících antivirotikum ganciklovir (ATC J05AB06) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídek. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   G1,G2 – nábytek, recepční a dohledové pulty (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení, dodávka (včetně dopravy zboží do místa plnění), montáž a instalace mobiliáře, tj. 17 ks recepčních a dohledových pultů (včetně jejich napojení na sítě), 50 ks kancelářských kontejnerů a 2 kusů pracovních linek pro nově budovaný objekt G1, G2 umístěný v severní části areálu IKEM na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, a to v souladu s výrobní/dílenskou dokumentací zhotovenou společností ARBYD CZ s.r.o. (IČO: 26339269), která je Přílohou 1A zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-03   Servis a podpora UPS (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem VZ je poskytování služeb spočívajících v zabezpečení funkčnosti záložních zdrojů napájení umístěných v sídle zadavatele - IKEM, které zahrnuje provádění servisu UPS, tj. profylaxí a oprav jakýchkoli vad, kdy za opravu se bude považovat i výměna vadných baterií nebo baterií s prošlou životností za nové, či odstranění odchylek od technických parametrů zjištěných při profylaxích, zajištění dodávek náhradních dílů a zajištění dodávek nových UPS a jejich instalace, v případě nutné obnovy UPS nebo … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-28   Nákup licencí Microsoft Office 2021 LTSC (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 600 ks elektronických licencí Microsoft Office LTSC 2021 v rámci programu Select Plus či jiného multilicenčního programu a dále možnost dokoupení dalších 100 ks licencí v rámci vyhrazené změny. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   G12 - Dodávka systému úpravny vody (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace systému úpravny vody pro hemodialyzační terapii, vč. souvisejících zařízení (s předúpravnou vody a zařízením pro horkou desinfekci celého systému), vč. zajištění záručního a následného pozáručního servisu všech instalovaných zařízení ,v budovách G1,2 v areálu zadavatele, a to vše v rozsahu definovaném zadávacími podmínkami a jejími přílohami. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-01   Diuretika_Tolvaptan II (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky tolvaptan (ATC skupina C03XA01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-01   Analgetika III._Paracetamol inf (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčivých přípravků pro parenterální aplikaci obsahující účinnou látku paracetamol (ATC skupina N02BE01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   LP pro kardiovaskulární systém XVII. - Noradrenalin, Adrenalin (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčivých přípravků pro parenterální podání obsahující účinné látky adrenalin a noradrenalin (ATC skupiny C01CA24, C01CA03) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   Léčivé přípravky pro muskuloskeletální systém - Sugammadex II (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky sugammadex (ATC skupina V03AB35) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-22   Selektivní imunosupresiva - inhibitory Janus kináz I (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinných látek ze skupiny selektivních inhibitorů Janus kináz upadacitinib (ATC skupina L04AA44) a filgotinib (ATC skupina L04AA45) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-21   Dodávky malých laboratorních zvířat (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky malých laboratorních zvířat potřebných pro Centrum experimentální medicíny IKEM. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-02   Výdejní automat na léky s automatickým vstupním systémem (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace výdejního automatu na léky s automatickým vstupním systémem (kompatibilní do prostoru hlavního skladu léčivých přípravků v sídle zadavatele) vč. zajištění záručního a následného pozáručního servisu, a to vše v rozsahu definovaném zadávacími podmínkami a jejími přílohami, kupní smlouvou a servisní smlouvou. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-31   ZP - Dodávky IR VI. - Katetry pro litotrypsi (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění, a to dodávky katetrů pro litotrypsi, sloužících k intervenční léčbě na pracovišti intervenční radiologie IKEM včetně výpůjčky přístroje (generátor a propojovací kabel). Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-31   Z3 - Výstavba laboratorního pavilonu - modulární výstavba – manažer projektu (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby manažera projektu (správce stavby) popsané v zadávací dokumentaci, které budou realizovány v souvislosti s výstavbou nového objektu Pavilonu Z3 v areálu Zadavatele (tj. v areálu Institutu klinické a experimentální medicíny na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč) na pozemcích parc. č. 2262, 2261/2, 2261/4, 2261/27, 2261/36, 846/3 a 846/6, vše v k.ú. Krč, obec Praha, ve kterém bude umístěno laboratorní pracoviště, s tím, že tato stavba bude realizována formou … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-27   Z3 - Výstavba laboratorního pavilonu – modulární výstavba (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového objektu Pavilonu Z3 v areálu Zadavatele (tj. v areálu Institutu klinické a experimentální medicíny na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč) na pozemcích parc. č. 2262, 2261/2, 2261/4, 2261/27, 2261/36, 846/3 a 846/6, vše v katastrálním území Krč, obec Praha, ve kterém bude umístěno laboratorní pracoviště, a to formou modulární výstavby. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-17   Stěhovací služby (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění veškerých stěhovacích služeb a souvisejících činností dle aktuálních potřeb a požadavků zadavatele v rozsahu stanovených zadávacími podmínkami a jejími přílohami. Služby spočívají v provádění stěhovacích prací a zahrnují zejména přesun zdravotnické a citlivé techniky, přesun vybavení kanceláří, výpočetní techniky, drobného inventáře, spisového materiálu apod., a také v zajištění pohotovostní aktivity. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-17   Diagnostický UZ přístroj (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka celkem 1 ks diagnostického ultrazvukového přístroje vč. příslušenství pro oddělení gastroenterologie (dále také „přístroj“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-16   Dodávka 3 ks High-end echokardiografů (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks High-end echokardiografů se třemi TTE sondami a jednou 4D TEE sondou a zajištění záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-10-16   Dodávky vody včetně pronájmu a sanitace výdejníků - pitný režim (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky pramenité vody včetně příslušenství a dále pronájem výdejníků a jejich sanitace pro jednotlivá pracoviště IKEM. V předpokládané hodnotě je zahrnuta vyhrazená změna dle čl. 16 ZP. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-09   Dodávky jednorázového plastového nádobí III (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky, jsou průběžné dodávky jednorázového nádobí dle aktuálních potřeb zadavatele, včetně dopravy na místo určení a to po dobu 24 měsíců. Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat následující požadavky zadavatele na požadované jednorázové plastové nádobí: - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 4 těchto ZP (Seznam a podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky/ceník). Zadavatel u nabízených výrobků (pokud není u položky uvedeno jinak), připouští … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-29   Mobilní echokardiografický přístroj pro bed-side vyšetření se sondami (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks mobilních echokardiografů pro bed-side vyšetření: - dodávka 1 ks echokardiografu bed-side s 2D TTE sondou, lineární sondou, s podporou 4D TEE a podporou ICE - dodávka 1 ks echokardiografu bed-side s 2D TTE sondou, jícnovou sondou a podporou 4D TEE. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-09-26   Dodávky SZM - Dodávky elektrochirurgických nožů (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to dodávky jednorázových elektrochirurgických nožů potřebných k zajištění péče o pacienty na pracovištích zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-26   Dodávky SZM - Dodávky endoskopických vodících drátů (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to dodávky vodících drátů pro endoskopické výkony potřebných k zajištění péče o pacienty na pracovištích zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-21   Dodávky spotřebního materiálu pro stanovení glykovaného hemoglobinu včetně zápůjčky analyzátoru (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro stanovení glykovaného hemoglobinu včetně zápůjčky analyzátoru dle specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-13   ZP - Dodávky bezelektrodových (leadless) kardiostimulátorů (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění, a to dodávky kardiologických přístrojů - implantabilních bezelektrodových kardiostimulátorů včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-12   ZP - Dodávky endoskopických kovových stentů s integrovaným elektrokauterickým zavaděčem (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, a to dodávky endoskopických samoexpandibilních kovových stentů s integrovaným elektrokauterickým zavaděčem a integrovaným cystotomem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2023-08-30   Antibakteriální látky pro systémové použití XXV._Colistin (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku kolistin k parenterálnímu podání (ATC J01XB01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-08-30   Antivirotikum pro systémové použití HCV - Elbasvir_Grazoprevir III (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinných látek elbasvir a grazoprevir (ATC skupina J05AP54) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2023-08-23   Periferní myorelaxancia I (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální aplikaci obsahující účinnou látku cisatracurium (ATC M03AC11) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s. r. o.
2023-08-07   Kortikosteroidy pro systémové použítí V (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální podání s obsahem látky hydrocortisoni natrii succinas (ATC skupina H02AB09) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2023-07-31   Záznamová zařízení pro EF sály (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem VZ je dodávka elektrofyziolog. záznamovému systému pro 3 EF sály kardiologie. Systémy umožňují hodnocení, nahrávání a zpracování srdečních signálů během katetrizač. výkonů v elektrofyziolog. laboratoři. Systém musí umožnit připojení dalších analog. i digitál. signálů připojených na vstup pracovní stanice a současně export dat pro další zpracování a uchování. Součástí předmětu VZ je instalace a uvedení do provozu systémů na oddělení arytmologie a převedení stávajících pacientských dat z aktuálně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-07-28   Dodávky SZM - Occludery systém pro katetrizační uzávěr ouška levé síně III (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to katetrizačně zaváděné uzavírací systémy - occludery, potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2023-07-28   Dodávky SZM - Intervenční kardiologie IV. Zaváděcí pouzdra, PTCA sada, vodící dráty (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to zaváděcích pouzder s hemostatickou chlopní a supertenkých PTCA vodičů, potřebných k léčbě pacientů na pracovišti zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-28   Dodávky SZM - Intervenční kardiologie IV. Diagnostické, vodící a balonkové katetry (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to diagnostických katetrů angiografických, vodících katetrů pro koronární intervence a balonkových katetrů dilatačních pro PTCA, potřebných k léčbě pacientů na pracovišti zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-28   Dodávky SZM - Intervenční kardiologie IV. Stenty (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to koronárních stentů lékových (DES), potřebných k léčbě pacientů na pracovišti zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-27   Dodávky setů a příslušenství k přístroji na perfuzi ledvin III (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, a to dodávky příslušenství k přístroji na perfuzi ledvin. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Reg- Pharm, s.r.o.
2023-07-25   Analytický systém pro stanovení parametrů ABR metodou přímé potenciometrie a oxymetrie III (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění systému pro stanovení parametrů acidobazické rovnováhy - iontů, krevních plynů, hemoglobinu, saturace hemoglobinu, laktátu v nepřetržitém provozu s vysokými nároky na rychlost vyšetření s vysokou analytickou robustností metod a dále zápůjčka analytického systému dle specifikace uvedené v zadávacích podmínkách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIOMETER s.r.o.
2023-07-21   Dodávky SZM - Intervenční radiologie VI (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to cévní stenty pro oddělení Intervenční radiologie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mediservis s.r.o.
2023-07-10   Dodávka radionuklidových generátorů, radiofarmak a kitů určených k rekonstituci nebo spojení s radionuklidem do... (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků radionuklidových generátorů, radiofarmak a kitů určených k rekonstituci nebo spojení s radionuklidem do konečného radiofarmaka pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC či specifického léčebného programu (SPLP) v případě léčivých přípravků v České republice dosud neregistrovaných a obchodovaných právě na základě SPLP platného ke dni podání nabídek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o.