Dodavatel: MEDICOPROJECT, s.r.o.

Jedna archivovaná veřejná zakázka

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel MEDICOPROJECT, s.r.o.

2023-03-15   „Projektová dokumentace „FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a... (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro akci „FN Ostrava-přestavba lékařské knihovny FNO pro využití Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství“ dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na výše uvedené stavební akci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDICOPROJECT, s.r.o.