Dodavatel: MHM computer a.s.

13 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel MHM computer a.s.

2023-08-03   Zajištění HW a SW podpory SAN switchů 2023+ (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění hardwarové a softwarové servisní podpory SAN switchů v datových centrech Ministerstva zemědělství. Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v Závazném textu návrhu smlouvy (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MHM computer a.s.
2023-05-18   Modernizace infrastruktury zadavatele – dodávka FC karet (Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.)
Předmětem a účelem plnění veřejné zakázky je modernizace FC infrastruktury zadavatele za účelem dosažení navýšení rychlosti z 8 -> 32 Gbps. Jedná se o propojení dvou lokalit dvěma nezávislými trasami single-mode kabelážemi (180 a 80 m). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MHM computer a.s.
2023-05-18   Obnova licence výrobce pro zálohovací technologii Veritas (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění obnovy licence výrobce pro zálohovací technologii Veritas do 31. 1. 2026. Jedná se o kapacitní licenci zálohovacího software Veritas NetBackup a licence pro řešení vysoké dostupnosti (HA) pro řídící zálohovací servery Veritas Infoscale. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MHM computer a.s.
2023-03-20   Obnova zálohovací infrastruktury a zálohovacího SW ČÚZK (ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: o dodání zálohovacího SW na 5 let včetně záruky na funkčnost SW po stanovenou dobu o dodání HW potřebného pro provoz řešení s uvedeným zálohovacím SW s pětiletou zárukou za jakost o dodání 2 ks deduplikačních jednotek (každá do jednoho datového centra Zadavatele) s pětiletou zárukou za jakost o poskytnutí realizačních služeb, o nadstandardní podpora v rozsahu max. 100 MD. Podrobnosti viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MHM computer a.s.
2021-05-21   Obnova infrastruktury na lokalitách (ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální)
Předmětem plnění této VZ je obnova technologické infrastruktury na lokalitách, Podrobnosti v bodě II.2.4) Popis zakázky tohoto oznámení a v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MHM computer a.s.
2020-08-07   Obnova zálohovací infrastruktury na lokalitách ČÚZK (ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální)
Předmětem plnění této VZ je pořízení HW nutného k obnově zálohovací infrastruktury. Konkrétně se pak jedná o: 1. 92 ks NAS diskových polí pro KP 2. 16 ks NAS diskových polí pro KÚ 3. 16 ks UPS připojitelných k NAS KÚ 4. Administrátorské školení 5. 5 letý záruční servis 6. 5 MD konzultační podpory na řešení problémů Zadavatele s implementací Podrobnosti viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MHM computer a.s. MHM computer, a.s.
2015-07-08   FNUSA-ICRC – IT výpočetní a vyhodnocovací stanice III (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Výpočetní a vyhodnocovací stanice – vyhodnocovací stanice s optimálním výkonem, určené zejména pro náročné numerické výpočty. Notebook bude využíván jak ke zpracování a analýzách biologických dat, tak i v on-line režimu pro záznam biologických signálů mobilními měřicími zařízeními. Vyhodnocovací stanice RTG – vyhodnocovací stanice s optimálním výkonem ke zpracování a interpretaci dat z CT a RTG snímků. Součástí sestavy je černobílý monitor s vyšší paletou šedi klíčovou pro hodnocení RTG a CT nálezů. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MHM computer a.s.
2015-01-21   Dodávka HW, SW a služeb v oblasti infrastruktury datových center (Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware a software souvisejícího s nově budovanou technologickou infrastrukturou dedikovaných datových center MPSV (jde o datové centrum A a datové centrum B „Infrastruktura”), včetně služeb souvisejících se zprovozněním, konfigurací, instalací, nasazením dodaného hardware a software a následné poskytování komplexních služeb podpory provozu těchto nově zřizovaných dedikovaných datových center MPSV. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje následující části: — vytvoření … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MHM computer a.s. MHM computer, a.s.
2015-01-10   Oprava, doplnění a maitenance stávající technologické HW infrastruktury (Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexní služby a s ní spojených dodávek spočívající v zajištění podpory vybavení datových center zadavatele, serverové infrastruktury zadavatele, včetně oprav serverové infrastruktury formou výměny/obnovy hardwarového vybavení či rozšíření zařízení ve vlastnictví zadavatele. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje následující části: — poskytování služeb servisní, technické a systémové podpory stávající a dodávané Infrastruktury, — rozšíření/obnovu infrastruktury … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MHM computer a.s.
2014-04-30   Rámcová smlouva na nákup IT komponent, souvisejících služeb a příslušenství (Česká pošta, s.p., odštěpný závod ICT služby)
Předmětem veřejné zakázky je nákup síťových prvků, příslušenství a souvisejících služeb (instalace, záruka). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DATASYS s.r.o. IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. MHM computer a.s. Simac Technik ČR a.s.
2013-12-03   Rámcová smlouva na nákup serverových technologií, včetně příslušenství, SW licencí a souvisejících služeb (Česká pošta, s.p., odštěpný závod ICT služby)
Předmětem veřejné zakázky jsou serverové technologie včetně příslušenství, SW licencí a souvisejících služeb v následujícím rozsahu: a) blade server řešení (zejména v rozsahu blade server chassi, blade servery, rozšiřující karty a moduly, FAN, CPU, RAM, zdroje, HDD); b) rack servery (zejména v rozsahu serverová skříň, rozšiřující karty a moduly, FAN, CPU, RAM, zdroje, HDD); c) instalační materiál (zejména v rozsahu RACK mount KIT a kabeláž); d) licence nezbytné pro zajištění provozu a správy daného … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alef Nula, a.s. DATASYS s.r.o. IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. MHM computer a.s.
2013-05-06   Navržení a spuštění systému (Ministerstvo spravedlnosti České republiky)
— analýza závislostí a interoperability interních systémů a systému bezpečnostního monitoringu, — návrh technického řešení bezpečnostního monitoringu, — ověření práce systému bezpečnostního monitoringu (proof of concept), — analytický model udržitelnosti systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MHM computer a.s.
2013-04-23   Dodávka 4 ks diskových polí (Český Aeroholding, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka diskových polí a následné zajištění jejich servisu po dobu 60 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HEWLETT-PACKARD s.r.o. MHM computer a.s.