2023-05-02   Rámcový nákup produktů ORACLE (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky nových licencí k produktům ORACLE a poskytování technické podpory k produktům ORACLE. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting s.r.o.
2023-03-13   Rámcová dohoda na dodávky externích kapacit pro vývojový Framework Oracle APEX (Česká národní banka)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona. Předmětem plnění rámcové dohody je závazek poskytovatele poskytovat služby v oblasti technologií Oracle Application Express, a to prostřednictvím svých kvalifikovaných IT specialistů na pozici konzultantů nebo programátorů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: APEX solutions s.r.o. GEM System a.s. Neit Consulting s.r.o. Neit Consulting, s.r.o.
2022-12-07   Podpora programového vybavení Oracle ACS (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování/zajištění poskytování originální technické podpory výrobce pro softwarové produkty společnosti Oracle Corporation pomocí služby „ACS - Advanced Customer Services“, a to na dobu 48 kalendářních měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting s.r.o.
2019-10-25   ORACLE maintenance pro ROS na rok 2020 (Český statistický úřad)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění systémové podpory (Oracle Premier Support) pro stávající licence programového vybavení společnosti Oracle na rok 2020, zahrnující i aktualizace a základní technickou podporu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting s.r.o.
2019-10-02   Rámcová dohoda na pořizování produktů Oracle (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Centrální zadavatel stanoví, že předmětem této Veřejné zakázky je: a) poskytování nových licencí k programovým prostředkům společnosti Oracle Corporation označovaných jako „Oracle Technology Software“, a to jako licencí v podobě „Full Use licence“, tedy licence platné pro plné použití bez aplikačního omezení; b) poskytování služeb technické podpory k výše zmíněným licencím v rámci programu „Oracle Software Technical Support“. Centrální zadavatel stanoví, že předmětem plnění této Veřejné zakázky je rovněž … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Asseco Central Europe, a.s. Asseco Central Europe, a.s.. Com-Sys TRADE spol. s r.o. Com-Sys TRADE spol.s r.o. Com-Sys TRADE, spol. s.r.o. Neit Consulting s.r.o. Neit Consulting, s.r.o. TECHNISERV IT, spol. s r.o. Techniserv IT, spol. s.r.o. TESCO SW a.s.
2019-07-15   Dodávka licencí Oracle včetně podpory na 1 rok II (Česká národní banka)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění licencí společnosti Oracle včetně zajištění podpory v délce 1 roku od dodání licence. Další požadavky zadavatele na licence: — Licence budou nevýhradní, místně a časově neomezené, — Licence pro jednotlivé produkty budou poskytnuty pro produkty v aktuální verzi. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Specifikace licencí Oracle a v obchodních podmínkách uvedených v bodě 4 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting s.r.o.
2019-04-01   Rámcová dohoda na nákup licencí softwarových produktů Oracle (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ na dobu 36 měsíců s 1 účastníkem zadávacího řízení. Předmětem plnění je: a) poskytnutí oprávnění k užití softwarových produktů obchodní společnosti Oracle Corporation, tj. rozšíření licenčního rozsahu u produktů Oracle, které již zadavatel v současné době využívá; b) poskytnutí produktů obchodní společnosti Oracle Corporation, jež rozšíří stávající produkty Oracle, které zadavatel v současné době využívá, a to včetně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting s.r.o. Neit Consulting, s.r.o.
2018-07-30   Technická podpora SW produktů ORACLE (Česká národní banka)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování technické podpory Software Update License & Support stávajících SW produktů Oracle zadavatele na období do 31.12.2019. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Specifikace SW produktů Oracle a ceny a v obchodních podmínkách uvedených v bodě 4 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting s.r.o.
2018-02-06   Poskytování služeb v oblasti vybraných technologií IT specialisty (Česká národní banka)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti technologií Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (dále také jako „OBIEE“) a Oracle BI Publisher (dále také jako „BIP“), Oracle Application Express (dále také jako „APEX“) a Oracle Application Framework (dále také jako „ADF“) a tvorby datových skladů v prostředí Oracle Exadata (dále také jako „DW“), a to prostřednictvím kvalifikovaných IT specialistů na pozici konzultantů nebo programátorů dodavatele. Veřejná zakázka je rozdělena ve … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: APEX solutions s.r.o. Neit Consulting s.r.o.
2017-09-05   Provozování Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH) (Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj)
Předmětem VZ je poskytování služeb provozní podpory včetně nezbytnosti rozvoje/úprav SW pro realizovaný a provozovaný MIS/DWH. Jedná se o komplexní služby, které budou potřebné pro zajištění provozuschopnosti MIS/DWH po dobu ukončování operačních programů programového období 2007–2013. Současně se jedná o provozní podporu při provozování Datového skladu, který bude sloužit jako jeden z datových zdrojů při realizaci predikcí a dalších analytických výstupů pro informační monitorovací systém programového … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting s.r.o.
2017-04-13   Podpora programového vybavení ORACLE (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 2 (dvě) části. Předmět veřejné zakázky (část A): Předmětem veřejné zakázky je poskytování / zajištění poskytování originální podpory výrobce pro softwarové produkty společnosti Oracle Corporation pomocí služby „Oracle Premier Support“. Dle § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení. Předmět veřejné zakázky (část B): Předmětem veřejné zakázky je poskytování / zajištění poskytování originální technické podpory výrobce pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting s.r.o. SEFIRA spol. s r.o.
2017-03-16   Dodávka integrovaného databázového systému pro provoz Oracle databází v ČNB (Česká národní banka)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka integrovaného databázového systému pro provoz databází Oracle v České národní bance. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 ZD – Návrh smlouvy včetně jejích příloh. Zadavatel nepřistoupil k rozdělení veřejné zakázky na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek a je zadáván v časové souvislosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting s.r.o.
2015-07-30   Prodloužení supportu softwarových produktů Oracle (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění/poskytnutí podpory „Oracle Premier Support“ vybraných softwarových produktů společnosti ORACLE užívaných ve VZP ČR. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting s.r.o.
2014-10-17   Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření počtu licencí pro využití v Manažerském informačním systému (dále jen „MIS”) zadavatele. Dosavadní pokrytí 120 pojmenovaných uživatelů Named User Plus (dále jen „NUP”) bude rozšířeno o další licence, které umožní práci s MIS minimálně dalším 100 uživatelům. Jedná se o databázové BI licence pro platformu Oracle. Požadovaný rozsah licencí je: — Oracle Database Enterprise Edition typu NUP (95 jednotek), — Oracle Partitioning typu NUP (95 jednotek), — Oracle Diagnostics … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting s.r.o.
2014-04-24   SÚKL – Podpora Oracle BI a datového skladu (Státní ústav pro kontrolu léčiv)
1) Nákup maintenance Oracle BI licencí na 1 rok; 2) Nákup aplikační podpory pro Oracle BI a datový sklad na 1 rok. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting s.r.o.
2013-05-15   Podpora programového vybavení Oracle (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem VZ je zabezpečení podpory softwarových produktů firmy ORACLE užívaných ve VZP ČR pro období od 11/2013 - 10/2017 na všechny komponenty databázového prostředí provozovaného ve VZP ČR (Oracle Premier Support) a dále zajištění služeb ACS pro období od 11/2013 - 10/2017. Bližší popis částí této veřejné zakázky je uveden v přílohách tohoto oznámení o zakázce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting s.r.o. SEFIRA spol. s r.o.