2023-03-13   Rámcová dohoda na dodávky externích kapacit pro vývojový Framework Oracle APEX (Česká národní banka)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona. Předmětem plnění rámcové dohody je závazek poskytovatele poskytovat služby v oblasti technologií Oracle Application Express, a to prostřednictvím svých kvalifikovaných IT specialistů na pozici konzultantů nebo programátorů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: APEX solutions s.r.o. GEM System a.s. Neit Consulting s.r.o. Neit Consulting, s.r.o.
2020-11-18   Provozování Manažerského informačního systému nad Datovým skladem II (Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj)
Předmětem VZ je poskytování služeb provozní podpory včetně nezbytnosti úprav SW pro realizovaný a provozovaný MIS/DWH (dosud poskytovaná služba bude ukončena uplynutím doby platnosti smlouvy 31.12.2020). Jedná se o komplexní služby, které budou potřebné pro zajištění provozuschopnosti MIS/DWH po dobu ukončování operačních programů programového období 2007–2013. Současně se jedná o provozní podporu při provozování Datového skladu, který slouží jako jeden z datových zdrojů při realizaci predikcí a dalších … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting, s.r.o.
2020-07-24   SÚKL VZ25/2020 - Servisní podpora a rozvoj datového skladu a BI (Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv - organizační složka státu)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v servisní podpoře informačního systému datový sklad a BI specifikované v zadávací dokumentaci na období 48 měsíců od data nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting, s.r.o.
2020-06-22   85 073 - Prodloužení podpory licencí Oracle (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je prodloužení podpory stávajících licencí Oracle na určené období. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting, s.r.o.
2020-01-14   Rozšíření diskové a výpočetní kapacity systému Oracle Exadata (Česká národní banka)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a implementace HW a SW prvků, jakož i zajištění potřebných licencí, to vše za účelem rozšíření diskové a výpočetní kapacity stávajícího provozního systému Oracle Exadata X2-6 / quarter rack zadavatele. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek a organizačních požadavků zadavatele, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting, s.r.o.
2019-10-02   Rámcová dohoda na pořizování produktů Oracle (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Centrální zadavatel stanoví, že předmětem této Veřejné zakázky je: a) poskytování nových licencí k programovým prostředkům společnosti Oracle Corporation označovaných jako „Oracle Technology Software“, a to jako licencí v podobě „Full Use licence“, tedy licence platné pro plné použití bez aplikačního omezení; b) poskytování služeb technické podpory k výše zmíněným licencím v rámci programu „Oracle Software Technical Support“. Centrální zadavatel stanoví, že předmětem plnění této Veřejné zakázky je rovněž … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Asseco Central Europe, a.s. Asseco Central Europe, a.s.. Com-Sys TRADE spol. s r.o. Com-Sys TRADE spol.s r.o. Com-Sys TRADE, spol. s.r.o. Neit Consulting s.r.o. Neit Consulting, s.r.o. TECHNISERV IT, spol. s r.o. Techniserv IT, spol. s.r.o. TESCO SW a.s.
2019-06-18   Technická podpora SW produktů Oracle (Česká národní banka)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování technické podpory Software Update License & Support stávajících SW produktů Oracle zadavatele a některých SW produktů Oracle, které zadavatel zakoupí během roku 2020, na období do 31.12.2020. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Specifikace SW produktů Oracle a ceny a v obchodních podmínkách uvedených v bodě 4 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting, s.r.o.
2019-04-01   Rámcová dohoda na nákup licencí softwarových produktů Oracle (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ na dobu 36 měsíců s 1 účastníkem zadávacího řízení. Předmětem plnění je: a) poskytnutí oprávnění k užití softwarových produktů obchodní společnosti Oracle Corporation, tj. rozšíření licenčního rozsahu u produktů Oracle, které již zadavatel v současné době využívá; b) poskytnutí produktů obchodní společnosti Oracle Corporation, jež rozšíří stávající produkty Oracle, které zadavatel v současné době využívá, a to včetně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting s.r.o. Neit Consulting, s.r.o.
2018-12-14   „Zajištění licencí Oracle a servisní podpory na 5 let“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: Zajištění licencí Oracle pro NIS (nemocniční informační systém) IKIS od společnosti Medical Systems a.s. vč. zajištění servisní podpory po dobu 5 let a současně zajištění odpovídající služby v rozsahu Oracle Premier Support pro nově pořízené licence podle specifikace uvedené v ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting, s.r.o.
2018-05-10   Rozšíření podpory Oracle vč. konzultací (Česká národní banka)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb asistence osob se zvláštní kvalifikací při urgentním řešení havárií softwarových produktů Oracle z oblastí podle bodu 7.3.1 písm. b), e) a f) zadávací dokumentace (dále téže „field support“) a dále konzultačních služeb osob se zvláštní kvalifikací k užívání a rozvoji informačních systémů zadavatele v souvislosti s produkty Oracle z oblastí podle bodu 7.3.1 zadávací dokumentace, a to jak placených paušálně, tak podle potřeb zadavatele. Field support bude … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting, s.r.o.
2017-08-02   Technická podpora SW produktů Oracle (Česká národní banka)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování technické podpory Software Update License & Support stávajících SW produktů Oracle zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Neit Consulting, s.r.o.