2023-07-10   Upgrade měřicích systémů pro předpovědní povodňovou a výstražnou službu (UPPS) III. - Mikrovlnný radiometr (opakovaní) (Český hydrometeorologický ústav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka 1 ks mikrovlnného radiometru, včetně dopravy, instalace, úplného zprovoznění, záruky hardware a software, jakož i převod vlastnických práv na hardware a softwarových licencí na zadavatele, servisní opravy včetně dodávky spotřebního materiálu, a technickou dokumentaci v českém nebo anglickém jazyce a další služby požadované zadavatelem. Bližší informace k předmětu plnění je uveden v příloze č. 7 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2023-03-01   Modernizace transmisometrů na letištích Karlovy Vary, Brno/Tuřany, Ostrava/Mošnov a Praha/Ruzyně (Český hydrometeorologický ústav)
Předmětem plnění VZ je modernizace transmisometrů (optických hlav) na letišti Karlovy Vary, Praha Ruzyně, Ostrava Mošnov a Brno Tuřany. Jedná se o výměnu optických hlav přijímačů a vysílačů a přenosových modemů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2022-10-11   Materiál pro meteorologii - sondy a balóny (Česká republika - Ministerstvo obrany)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky meteorologických radiosond a balónů (CPV 38124000-0, CPV 34722100-5). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2022-03-14   Nákup munice 2023/I – různé druhy (Česká republika - Ministerstvo obrany)
Dodávky 4 druhů munice ve 4 částech veřejné zakázky (dále jen "VZ"): střepinové náložky DFC 2010 s kompletním příslušenstvím a iniciátorem (část 1 VZ), inertní BLESKOVICE NP ŠKOLNÍ (část 2 VZ), dýmové granáty MASKE ráže 76 mm (část 3 VZ) a třecí zapalovače TZ-M (část 4 VZ). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Explosia a.s. OMNIPOL a.s. STV GROUP a.s. Zeveta Ammunition a.s.
2022-02-18   Taktická přenosná meteostanice 2022 (Ministerstvo Obrany)
Předmětem VZ je pořízení taktické přenosné meteostanice MAWS 201M z důvodu hydrometeorologického zabezpečení činností jednotek AČR. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2022-02-16   Náhradní díly - zbraně zahraniční ostatní výrobci 2022 (Česká republika - Ministerstvo obrany)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky náhradních dílů určených pro MINOMET 81MM MORTÁR81MX2 (NSN 1015332141293), čímž bude umožněno provádění jejich údržby a oprav a tak zabezpečena jejich provozuschopnost. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2022-01-17   Modernizace prostředků AWOS 2022 (Ministerstvo Obrany)
Modernizace prostředků AWOS 2022 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2021-11-01   Dodávky a opravy leteckých motorů PT6T firmy Pratt and Whitney (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Dodávky a opravy leteckých motorů PT6T firmy Pratt and Whitney (dále jen „letecké motory PT6T firmy Pratt and Whitney“). Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 firmy Pratt & Whitney Canada jejich oprav včetně generálních oprav a modifikací leteckých motorů PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 a s tím souvisejících služeb pro vrtulníky BELL 412. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2021-06-22   Modernizace systému sběru a reprodukce meteo dat (Ministerstvo Obrany)
Předmětem VZ je pořízení vyhodnocovací jednotky meteorologa, datové ústředny, serveru, datového úložiště a aplikačního programového vybavení Synoptického meteorologického klimatologického systému včetně meteorologických přístrojů a zařízení, platinových teploměrů a zaškolení dle specifikace stanovené v příloze č. 1 této ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2021-02-18   Modernizace prostředků Awos - nákup 2021 (Ministerstvo Obrany)
Modernizace prostředků Awos - nákup 2021 (správná) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2020-11-05   Pozáruční servis a podpora srážkoměrné radarové sítě CZRAD 2020-25 (Český hydrometeorologický ústav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v pozáručním servisu a podpoře srážkoměrné radarové sítě CZRAD (meteorologické radary Brdy-Praha a Skalky a radarové centrum v Praze-Libuši), a to zajištěním prioritní technické podpory, vzdálené diagnostiky problémových stavů, dostupnosti aktualizovaných verzí radarového SW, expresní dodávkou náhradních dílů a pokročilým radarovým školením. Účelem je udržet vysokou dostupnost radarových dat pro uživatele a zkrátit výpadky v případě … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2020-11-02   Dodávky náhradních dílů, oprav a služeb na letecké navigační a zobrazovací systémy pro vrtulníky typu EC 135 (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Dodávky náhradních dílů určených pro letecké navigační a zobrazovací systémy vrtulníků EC 135, včetně jejich modifikací, dodávky přípravků a nářadí, dodávky technických publikací, včetně jejich aktualizací. Zároveň zahrnuje služby spočívající v opravách leteckých navigačních a zobrazovacích systémů a jejich komponentů, dále poskytnutí odborných služeb, včetně poskytnutí technické podpory k zajištění provozu vrtulníků EC 135. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2019-07-15   Obnova a rozšíření letištního meteorologického systému Awos Avimet (Český hydrometeorologický ústav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova a rozšíření letištního meteorologického systému Awos Avimet na letištích Praha/Ruzyně (LKPR), Karlovy Vary (LKKV), Brno/Tuřany (LKTB) a Ostrava/Mošnov (LKMT), včetně výměny některých senzorů, jejichž výčet je uveden v Technické příloze. Zadavatel požaduje dodávku celé a kompletní techniky od dodavatele, který zajišťuje servis na území ČR a zároveň zajistí dodávku techniky včetně příslušenství, dopravy, instalace, úplného zprovoznění, seznámením obsluhy s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s. OMNIPOL, a.s.
2018-10-30   „Nové datové ústředny AMS“ (Český hydrometeorologický ústav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání, montáž, instalace a uvedení do provozu měřících meteorologických datových ústředen v počtu 32 (podrobně viz příloha č. A6), jejich doprava, dokumentace, seznámení s obsluhou a dodávka požadovaného příslušenství včetně všeho nezbytného pro zajištění řádné funkce dodaného zařízení (dále též i „zboží“ nebo i „přístrojů“), připojení do stávajícího systému SW Monitwin (automatické měření a kódování meteorologických prvků a veličin do meteorologických zpráv), úplné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2018-08-17   Obnova sítě radarových windprofilerů ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 radarových windprofilerů na meteorologických stanicích (dále též „MS“) a na meteorologickou observatoř (dále též „OBS“) Českého hydrometeorologického ústavu včetně jejich příslušenství, dokumentace a manuálů, které musí být psány v angličtině a v češtině, úplný popis všech komponent nabízeného windprofileru, jakož i jejich technické charakteristiky v anglickém a českém jazyce, dopravy, instalace, montáže, úplného zprovoznění, seznámením obsluhy s technikou, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2018-06-05   Taktická přenosná meteo stanice (Česká republika-Ministerstvo obrany)
Nákup 3 souprav taktických přenosných meteo stanic, včetně příslušenství s dodáním v roce 2018. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2018-02-01   Dodávky ložisek podle ruských norem pro vrtulníky řady Mi (LOM Praha, s.p.)
Na veřejnou zakázku zadavatel uzavře Vícestrannou rámcovou dohodu na dodávky ložisek, podle ruských norem pro vrtulníky řady Mi, se všemi dodavateli, kteří splní kvalifikační předpoklady, zákonné požadavky a požadavky zadavatele, uvedené v zadávací dokumentaci a návrhu Vícestranné rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ASMG Sp. z o.o. Avitrade, s.r.o. FIN sp. z o.o. GC Trading, s.r.o. Glomex MS, s.r.o. Kolumbus Trada, s.r.o. Lom Praha Trade a.s. Lotair CZ s.r.o. OMNIPOL a.s. OOO AeroTechnikServis OOO TD EPK OOO ZPP Pamco Int. a.s. Realprogres s.r.o. Wings 4 Sky Group SIA
2017-04-24   Modernizace přístrojového vybavení meteorologických stanic a observatoří ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav)
Předmětem plnění je dodávka, instalace a dvouletý záruční servis nových meteorologických přístrojů a zařízení pro automatizované meteorologické stanice a observatoře ČHMÚ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2017-04-03   Modernizace systémů pro distanční měření a pozorování atmosféry (Český hydrometeorologický ústav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka radiosondážního systému včetně radiosondážního materiálu a dokumentace, jeho montáž a uvedení do provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2017-02-09   Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 firmy Pratt & Whitney... (Česká republika – Ministerstvo vnitra)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky náhradních dílů určených pro letecké motory PT6T-3BE, PT6T-3D a PT6T-9 vyráběné společností Pratt & Whitney Canada na vrtulnících BELL 412 HP/EP/EPi včetně jejich modifikací, dodávky přípravků a nářadí pro motory PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 a také dodávky technických publikací, včetně jejich aktualizací. Dále jsou předmětem plnění veřejné zakázky dodávky spočívající v opravách včetně generálních oprav leteckých motorů PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 a jejich komponentů, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s. OMNIPOL, a.s.
2015-10-01   Nákup prostředků HMSl – AWOS (Česká republika – Ministerstvo obrany)
Zabezpečit schopnosti hydrometeorologického zabezpečení činnosti jednotek AČR na leteckých základnách vzdušných sil AČR. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2015-09-17   Rozšíření systému výcviku uživatelů nočního vidění NIGHTFOX NVTR o nové technologie zobrazení (Ústav leteckého zdravotnictví Praha)
Dodávka systému výcviku uživatelů nočního vidění, kterým se rozšíří stávající komplex systému výcviku nočního vidění NIGHTFOX NVTR o nové technologie zobrazení s veškerým jeho příslušenstvím včetně instalace, jeho propojení se stávajícím systémem a odzkoušení funkčnosti obou zařízení, zaškolení osob a dodání návodu na použití v českém jazyce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2015-04-07   Zabezpečení životního cyklu PPLRK RBS-70 (Česká republika – Ministerstvo obrany)
Účelem nákupu služby je zabezpečení provozuschopnosti systému PPLRK RBS-70 provedením čtyřletých periodických prohlídek, revizí, nálezových oprav, kalibrací a pořízení náhradních dílů potřebných pro běžný provoz a jejich použití v případě provádění oprav. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2015-02-16   Čtyřkolky (ATV) s adaptéry pro provoz na sněhu (Česká republika – Ministerstvo vnitra)
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy na dodávku 46 ks čtyřkolek (ATV) s adaptéry pro provoz na sněhu, které budou dodány nejpozději do 15.12.2015. Technický popis a technické požadavky jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci, č.j. PPR-30474-137/ČJ-2013-990640. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2015-01-27   Nákup náhradních dílů, oprav a služeb na letecké navigační a zobrazovací systému pro vrtulníky EC 135T2+ (Česká republika – Ministerstvo vnitra)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka náhradních dílů, oprav a služeb na letecké navigační a zobrazovací systémy pro vrtulníky typu EC 135T2+. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a zanikne vyčerpáním finančního objemu 15 000 000 CZK bez DPH. Vybraný dodavatel musí zabezpečit dodání náhradních dílů určených pro letecké navigační a zobrazovací systémy vrtulníků EC 135T2+ včetně jejich modifikací; dále dodávky přípravků a nářadí a dodávky technických publikací, včetně jejich aktualizací. Dále musí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2015-01-08   Systém pro přenos videosignálu z vrtulníku (Česká republika – Ministerstvo vnitra)
Předmětem zakázky je dodávka a instalace systému infrastruktury pro příjem videosignálu z policejních vrtulníků, zajištění záznamu signálu video serverem, včetně datové konektivity a distribuce cestou resortní datové sítě a dodávka 3 ks přenosných zařízení umožňujících příjem video signálu z policejních vrtulníků pro jednotky v terénu (viz příloha č. 1 ZD). Podmínkou pro převzetí zboží zadavatelem je odzkoušení správné funkčnosti systému na všech stanovištích a zároveň správné funkčnosti všech přenosných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2014-06-24   Modernizace přístrojů automatizovaných meteorologických stanic ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav)
Jedná se o postupný nákup (dodávku) speciálních meteorologických přístrojů pro automatizovaná měření teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku vzduchu, směru a rychlosti větru, měření výšky základny oblačnosti, vertikální dohlednost, pokrytí oblohy oblačností, stavu a průběhu počasí, dohlednosti na automatizovaných meteorologických stanicích (AMS) ČHMÚ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2014-03-19   Nákup munice 2014/I (Česká republika – Ministerstvo obrany)
Jedná se o nákup 10 000 ks nábojů 30 x 173 mm TP-T cvičných se stopovkou, musí splňovat normu STANAG 4624. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s. Sellier & Bellot a.s.
2014-03-14   Modernizace prostředků HMSl (Česká republika – Ministerstvo obrany)
1. Předcházející Zadávací řízení VZ Modernizace prostředků HMSl ev. č. 357930, uveřejněné ve VVZ dne 12.11.2013, bylo dne 8.1.2014 zrušeno dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., zadavatel obdržel pouze jednu nabídku. 2. Popis aktuálního zadávacího řízení: Nákup přístrojů a zařízení pro Hydrometeorologickou službu AČR pro měření, přenos a zpracování hydrometeorologických dat a informací: měřič spodní základny oblačnosti, letecký barometr, systém měření směru a rychlosti větru, systém měření … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2014-03-04   Projekt švýcarsko-české spolupráce – speciální vozidla (Česká republika – Ministerstvo vnitra)
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy na dodávku 3 ks vozidel ve třech vymezených částech, které budou dodány nejpozději do 15.12.2014. Technický popis a technické požadavky jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci, č.j. PPR-23373-16/ČJ-2013-990640. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2012-04-02   Dokumentace jízdy na červenou (Statutární město Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardwarových a softwarových produktů, včetně jejich implementace, za účelem realizace systému dokumentace jízdy na červenou na křižovatce ulic Českobratrská – Sokolská ve městě Ostrava. Dodané zařízení musí dokumentovat všechny jízdní pruhy ve všech čtyřech vjezdech do křižovatky. Součástí zařízení musí být měřič okamžité rychlosti vozidel (silniční rychloměr) v prostoru křižovatky ve směru ulice Českobratrská, směrem do centra. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2011-07-19   Dodávky a opravy leteckých motorů PT6T firmy Pratt and Whitney (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Jedná se o dodávky náhradních dílů pro letecké motory PT6Ta dodávky leteckých motorů PT6T včetně jejich modifikací. Předmětem zakázky jsou dále služby spočívající v opravách leteckých motorů PT6T a jejich komponentů, zabezpečení školení a výcviku personálu Letecké služby Policie ČR, včetně poskytnutí technické podpory k zajištění provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.
2011-04-07   Logistické zabezpečení PPLRK RBS-70 (Česká republika - Ministerstvo obrany, Odbor pořizování majetku a služeb SV MO)
Poskytování logistického zabezpečení přenosných protiletadlových raketových kompletů RBS-70, jejích částí, příslušenství a výukových simulátorů podle systému údržby stanoveného v technické dokumentaci zahraničního výrobce spočívající v dodání náhradních dílů, provádění periodických servisních prohlídek, oprav a školení odborného personálu a obsluhy RBS-70. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNIPOL a.s.