Dodavatel: Prádelna Fišer s.r.o.

14 archivované veřejné zakázky

Historicky se konkurenční uchazeči Prádelna Fišer, s.r.o.Pravo s.r.o..

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Prádelna Fišer s.r.o.

2023-05-31   UK - KaM - Veřejná zakázka na poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla - I. ČÁST - Koleje a menzy Praha a... (Univerzita Karlova, Koleje a Menzy)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je praní a chemické čištění prádla vč. souvisejících služeb pro Koleje a menzy Univerzity Karlovy v Praze a Brandýse nad Labem. Podrobnější specifikace předmětu plnění, seznam dotčených objektů a materiálové listy prádla jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD (Specifikace a rozsah předmětu plnění). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Prádelna Fišer s.r.o.
2023-03-16   „Praní, čištění a pronájem zdravotnického prádla a oděvů pro lokality ONN a.s.“ (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb komplexního servisu praní a čištění zdravotnického prádla a oděvů pro jednotlivé lokality zadavatele. Požadavky zadavatele na předmět plnění jsou stanoveny v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Prádelna Fišer s.r.o.
2022-04-19   Praní a chemické čištění prádla pro ubytování a stravování v objektech ČVUT v Praze (České vysoké učení technické v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, žehlením a chemickým čištěním prádla. Zakázka se týká zařízení ve správě SÚZ ČVUT v Praze při dodržení hygienických norem a předpisů po dobu 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Prádelna Fišer s.r.o.
2022-04-04   Praní prádla pro kolej VŠE v Praze a University hotel (Vysoká škola ekonomická v Praze)
komplexní servis prádla v majetku SÚZ VŠE v Praze pro koleje a University hotel Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Prádelna Fišer s.r.o.
2022-03-10   Zajištění komplexního prádelenského servisu pro Nemocnici Břeclav (Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je komplexní prádelenský servis nemocničního prádla spočívající zejména v: a) přepravě převzatého prádla a ostatních textilních součástí z objektu zadavatele do místa, ve kterém budou jednotlivé další úkony dodavatelem prováděny; b) praní, žehlení, desinfekce, skládání, balení převzatého prádla a ostatních textilních součástí (týká se i tzv. rizikového prádla, tj. infekční, kontaminované cytostatiky, radionuklidy apod.); c) přeprava vyčištěného prádla a ostatních textilních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Prádelna Fišer s.r.o.
2021-08-01   Zajištění komplexního servisu prádla pro Nemocnici Nymburk s r.o (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb dodávek prádla pro Nemocnici Nymburk s.r.o. spojených s jeho pronájmem, praním a čištěním vč. zajištění opravy, žehlení, odvozu a svozu na určená dodací místa v souladu s dodržením hygienických norem stanovených vyhláškou 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Prádelna Fišer s.r.o.
2019-03-15   Zajištění komplexních prádelenských služeb (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je a) zajištění praní tzv. „nesystémového prádla“, které je ve vlastnictví zadavatele a dále b) zajištění komplexního prádelenského servisu tzv. „systémového prádla“, jehož vlastníkem bude dodavatel. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Prádelna Fišer s.r.o. Prádelna Fišer, s.r.o.
2018-02-08   Zajištění komplexních služeb prádelny pro ÚPMD 2018 (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Veřejná zakázka spočívá v praní, žehlení a čištění různých druhů zdravotnického prádla pro Ústav pro péči o matku a dítě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Prádelna Fišer s.r.o.
2017-09-01   Praní, chemické čištění a opravy prádla (Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra)
Předmětem této veřejné zakázky na služby je praní, chemické čištění a opravy prádla, a to na vymezených svozových místech. Svozová místa jsou umístěna v rámci České republiky a zadavatel tuto VZ rozdělil na 3 části na základě územního principu dle svozových míst. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Prádelna Fišer s.r.o. Pravo s.r.o.
2016-01-21   Praní a chemické čištění prádla, 5 částí (Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra)
Jedná se o zajištění poskytování služeb praní a chemického čištění prádla v rámci celé České republiky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Prádelna Fišer s.r.o.
2014-09-26   „Poskytování prádelenských služeb pro SÚZ ČVUT v Praze” (České vysoké učení technické v Praze, Správa účelových zařízení)
Předmětem VZ je praní, žehlení a chemické čištění lůžkovin, jídelního prádla, pracovních oděvů pro SÚZ ČVUT v Praze. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Prádelna Fišer s.r.o.
2014-09-16   Provádění služeb praní a chemického čištění (Masarykův onkologický ústav)
Provádění služeb praní a chemického čištění včetně odvozu a dovozu prádla. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Prádelna Fišer s.r.o.
2013-11-27   Pronájem, praní, žehlení a opravy prádla pro Nemocnici Boskovice, s.r.o (Nemocnice Boskovice s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na pronájem, praní, čištění, žehlení a opravy prádla, oděvů a ostatních textilních součástí pro Nemocnici Boskovice, s.r.o. včetně nezbytné manipulace, dopravy a dalších souvisejících činností. Souvisejícími činnostmi se rozumí zejména pronájem prádla, oděvů a ostatních textilních součástí, jejich opravy a obměna. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Prádelna Fišer s.r.o.
2013-11-27   Komplexní servis zdravotnického prádla a oděvů (Nemocnice Na Františku)
Zadavatel vyhlašuje VZ jako opakované vyhlášení soutěže po předchozím zrušení. Původní předběžné oznámení bylo uveřejněně pod Evidenčním číslem formuláře 7301011051852 a Evidenčním číslem VZ 351852. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem nemocničního prádla, praním půjčeného a vlastního nemocničního prádla a ostatními službami jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa nemocnice pro Nemocnici Na Františku. Místem … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Prádelna Fišer s.r.o.