Veřejné zakázky: Masarykův onkologický ústav

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Masarykův onkologický ústav

2023-11-13   Ultrazvukový přístroj [2023] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového přístroje dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor kupní smlouvy) a dále poskytnutí a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-01   Enterální výživa [2024–2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky enterální výživy určené k výživě sondou dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Vzor kupní smlouvy) a č. 3 (Specifikace předmětu VZ a cenová nabídka) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 5 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-24   Izolátor nukleových kyselin pro OPATOL [2023] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka izolátoru nukleových kyselin a průběžné dodávky souvisejícího spotřebního materiálu dle specifikace a za podmínek vymezených vždy v příslušné příloze č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Institute of Applied Biotechnologies a.s.
2023-10-24   Kontrastní látky [2024-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 3 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAYER s.r.o. Bracco Imaging Czech s.r.o. Diagnostic Pharmaceuticals a.s.
2023-10-16   Léčivé přípravky [2024-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 43 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-16   Léčivé přípravky[2024-2025]:Tablety (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 11 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ViaPharma s.r.o.
2023-10-12   Léčivé přípravky [2024] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 3 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Dodavatelé jsou oprávněni podat … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-10-10   Transfuzní přípravky (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky transfuzních přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-09   Léčivé přípravky III [2023-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 14 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Dodavatelé jsou oprávněni podat … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. ELI Lilly ČR, s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ViaPharma s.r.o.
2023-09-11   MOÚ Brno – Centrum onkologické prevence (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve stavbě pavilonu centra prevence v areálu zadavatele dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor smlouvy). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PKS stavby a.s.
2023-08-31   Izolátor nukleových kyselin pro OEGN [2023] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka izolátoru nukleových kyselin a průběžné dodávky souvisejícího spotřebního materiálu dle specifikace a za podmínek vymezených vždy v příslušné příloze č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD-obchodní společnost s.r.o.
2023-08-07   Vodní fantom [2023] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického vodního fantoma a jeho příslušenství dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace a dále poskytnutí a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2023-07-21   Magnetická rezonance 1,5 T (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1,5 T přístroje pro magnetickou rezonanci dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor kupní smlouvy) a dále poskytnutí a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-06-30   MG stereotaktický 3D bioptický stůla bioptický systém [2023] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka MG stereotaktického 3D bioptického stolu a bioptického systému dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace a dále poskytnutí a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Comfes, spol. s r.o.
2023-06-22   Gozetotid ke značení galliem-68 [2023–2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka léčivého přípravku dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o.
2023-06-21   MOÚ Brno - dostavba pavilonu A (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v dostavbě pavilonu A v areálu zadavatele dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor smlouvy) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Zlínstav a.s.
2023-05-18   Léčivé přípravky II [2023-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 8 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2023-05-15   Automatizované zařízení pro analýzu živých buněk (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatizovaného zařízení pro analýzu živých buněk s příslušenstvím dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor kupní smlouvy). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o.
2023-04-26   Hybridní SPECT/CT kamera (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hybridní SPECT/CT kamery dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 zadávací dokumentace (vzory smluv) a dále poskytnutí a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-03-13   Kontrastní látky [2023-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 3 ATC skupin dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 3 části podle jednotlivých ATC skupin dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-03-13   Sběr, přeprava a odstranění nebo využití odpadu včetně vypůjčení odpadových nádob (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve sběru, přepravě a odstranění nebo využití odpadů včetně vypůjčení odpadových nádob, a to vše způsobem a za podmínek stanovených v příloze 2 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2023-02-10   Léčivé přípravky [2023-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 13 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2022-12-19   Switche pro datovou síť (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka switchů pro datovou síť dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 3 (Vzor kupní smlouvy) a dále poskytnutí a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: UNIS COMPUTERS, a.s.
2022-12-16   MOÚ Brno - bourací práce v areálu bývalé transfuzní stanice, Tomešova 12 (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je provedení bouracích a souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor smlouvy o dílo) a příloze 4 (Projektová dokumentace) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Morkus Morava s.r.o.
2022-12-14   Oprava kondenzátorů výrobníku studené vody York (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy dvojice centrálních zdrojů chladu York YLCS 0860AA50YCA včetně souvisejících dodávek, služeb a stavebních prací, v rozsahu a za podmínek vymezených v příloze 2 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DCI Czech a.s.
2022-11-15   Rentgenový přístroj s C-ramenem [2022] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rentgenového přístroje dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor kupní smlouvy) a dále poskytnutí a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o.
2022-11-02   Kontrastní látky [2023-2024] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 3 ATC skupin dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 3 části podle jednotlivých ATC skupin dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno … Zobrazit zadávací řízení »
2022-10-24   Počítače a monitory (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky počítačů a monitorů dle specifikace a za podmínek vymezených vždy v příslušné příloze č. 3 zadávací dokumentace (Vzor kupní smlouvy). Veřejná zakázka je rozdělena do 3 níže uvedených částí. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: C SYSTEM CZ a.s.
2022-10-20   Biologická léčba [2023-2024]: Injekční roztoky a tablety (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 18 ATC skupin dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 18 částí podle jednotlivých ATC skupin dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Amgen s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ROCHE s.r.o.
2022-10-17   Upgrade systému respiratory gating na CT simulátoru Siemens SOMATOM Definition AS (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je upgrade systému respiratory gating na CT simulátoru Siemens SOMATOM Definition AS a provedení souvisejících služeb dle specifikace za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor smlouvy) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AMEDIS, spol. s r.o.
2022-09-15   Fludeoxyglukoza [2023-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pozitronového radiofarmaceutického injekčního léčivého přípravku s obsahem fludeoxyglukozy-(18F) pro humánní vyšetření metodou PET či PET/CT dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ÚJV Řež, a. s.
2022-09-13   Trastuzumab, sacituzumab govitekan [2022-2024] (Masarykův onkologický ústav)
3.1. Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 2 ATC skupin dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. 3.2. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 2 části podle jednotlivých ATC skupin dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace. 3.3. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gilead Sciences s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-09-01   Visual Coaching Device pro lineární urychlovače TrueBeam výrobce Varian Medical Systems (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení Visual Coaching Device pro tři lineární urychlovače kupujícího - 1 ks Varian TrueBeam a 2 ks Varian TrueBeam STx - dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor smlouvy) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AMEDIS, spol. s r.o.
2022-08-12   Endoskopická jednotka, Videoendosonograf radiální a Videokolonoskop (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka endoskopická jednotky dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2a (Vzor smlouvy) zadávací dokumentace. Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka videoendosonografu radiálního dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2b (Vzor smlouvy) zadávací dokumentace. Předmětem části 3 veřejné zakázky je dodávka videokolonoskopu dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2c (Vzor smlouvy) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2022-08-03   Robotické nástroje k chirurgickému telemanipulátoru da Vinci (2. vyhlášení) (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky instrumentárií a zdravotnického spotřebního materiálu pro zařízení „da Vinci® Xi™ Single Console System with Firefly™ Fluorescence Imaging“, a to dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (Specifikace a cenová nabídka) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
2022-08-02   Úklidové služby, nakládání s odpady a dodávky spotřebního materiálu (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb, služeb nakládání s odpady a dodávek spotřebního materiálu v objektech zadavatele v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze 2 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olman Service s.r.o.
2022-07-18   Hmotnostní spektrometr [2022] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru s iontovou mobilitou a elektrosprejovou ionizací, nano kapalinového chromatografu a robotu pro výměnu vodíku za deuterium (Hydrogen-Deuterium Exchange, HDX) dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor kupní smlouvy) a dále poskytnutí a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bruker s.r.o.
2022-06-20   Robot pro stereotaktickou biopsii prostaty pod MR (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka robota pro stereotaktickou biopsii prostaty pod magnetickou rezonancí a souvisejících dodávek a služeb dle specifikace, v rozsahu a za podmínek vymezených v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Vzor kupní smlouvy). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BIP Medical CZ, s.r.o.
2022-06-20   Robotické nástroje k chirurgickému telemanipulátoru da Vinci (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky instrumentárií a zdravotnického spotřebního materiálu pro zařízení „da Vinci® Xi™ Single Console System with Firefly™ Fluorescence Imaging“, a to dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (Specifikace a cenová nabídka) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2022-06-01   Radiofarmaka [2022-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 5 ATC skupin dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 5 částí podle jednotlivých ATC skupin dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAYER s.r.o. M.G.P. spol. s r.o. ÚJV Řež, a. s.
2022-06-01   Kity pro přípravu radiofarmak [2022-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kitů pro přípravu radiofarmak dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 3 částí dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o. THP Medical Products Vertriebs GmbH
2022-05-31   Sipping [2022-2024] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky sippingu dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky, cenová nabídka) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 12 částí dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Abbott Laboratories, s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-05-27   Biologická léčba - nové přípravky [2022-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 5 ATC skupin dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 5 částí podle jednotlivých ATC skupin dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ROCHE s.r.o.
2022-04-25   Preanalytický a analytický laboratorní systém včetně dodávek reagencií (2. vyhlášení) (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a dalšího spotřebního materiálu včetně výpůjčky preanalytického a analytického laboratorního systému dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor kupní smlouvy) a dále poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2022-04-25   Servery [2022] (2. vyhlášení) (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 kusů serverů dle specifikace a za podmínek vymezených vždy v příslušné příloze č. 3 zadávací dokumentace (Vzor kupní smlouvy). Veřejná zakázka je rozdělena do 4 částí dle jednotlivých typů serverů. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: UNIS COMPUTERS, a.s.
2022-03-24   Dočasné zajištění zaměstnaneckého a pacientského stravování (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je příprava a dovoz zaměstnanecké a pacientské stravy a poskytování souvisejících služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze 2 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
2022-03-17   Magnetická rezonance 3T (2. vyhlášení) (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3T přístroje pro magnetickou rezonanci dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor kupní smlouvy) a dále poskytnutí a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-03-16   Dodávka zařízení do stravovacího provozu (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení do stravovacího provozu zadavatele včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 3 (Vzor kupní smlouvy) a č. 4 (Dokumentace pro provedení stavby) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hraspo spol. s r.o.
2022-03-03   Biologická léčba [2022-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 8 ATC skupin dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. BAYER s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ROCHE s.r.o.
2022-02-23   Spotřební materiál pro genomické profilování nádorové tkáně [2022-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro provádění komplexního genomického profilování nádorové tkáně dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (Vzor smlouvy) a přílohy č. 3 (Specifikace spotřebního materiálu a cenová nabídka) zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dále výpůjčka 1 ks zařízení k provádění komplexního genomického profilování nádorové tkáně dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (Vzor smlouvy) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.