Dodavatel: STRABAG Water s.r.o.

2 archivované veřejné zakázky

Historicky se konkurenční uchazeči POHL cz, a.s.STRABAG a.s..

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel STRABAG Water s.r.o.

2023-03-06   Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření,... (Pražská vodohospodářská společnost a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v realizaci definitivního uzávěru plavebního kanálu Troja ve formě jezového objektu s pohyblivou přelivnou hranou. Stavba uzávěru je součástí navrhovaných kompenzačních opatření v rámci stavby č. 6963 „Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“. Uzávěr kanálu bude sloužit k umožnění převádění povodňových průtoků plavebním kanálem Troja a plavebními … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s. STRABAG Water s.r.o.
2023-01-26   Blatná, čistírna odpadních vod (Město Blatná)
Návrh stavby ČOV je změnou dokončené stavby. Nově bude zřízen gravitační nátok, objekt hrubého předčištění, odlehčení, podzemní čerpací stanice, monoblok ČOV a doprovodné objekty jako vodovodní přípojky, areálová přípojka NN, oplocení, areálová komunikace a zpevněné plochy, sklad atd. Celková kapacita ČOV je navržena na 7000 EO. V rámci stavby budou provedeny i demolice do budoucna nepotřebných objektů, potrubních tras, oplocení zpevněných ploch atd. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: POHL cz, a.s. STRABAG Water s.r.o.