2023-08-12   Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského“. Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce silnice II/472. Povrch silnice vykazuje výrazné poruchy. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Silnice má profil dvoupruhové směrově nerozdělené komunikace s proměnnou šířkou vozovky 5,35 – 13,10m. Stávající šířkové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2023-07-04   Oprava silnice III/4663 Suché Lazce - průtah (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení stavby: „Oprava silnice III/4663 Suché Lazce - průtah“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2023-06-19   Souvislá oprava silnice III/4646 Podvihov – Pustá Polom (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/4646 Podvihov – Pustá Polom. Celková doba výstavby činí 60 dní za částečné uzavírky. Stavební práce budou probíhat v koordinaci s investiční stavbou obce: „Lokalita „Podvihovská“ v obci Pustá Polom“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2023-06-16   Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC (Město Kralupy nad Vltavou)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v adaptaci budovy a adaptace prostor bývalého pivovaru v Kralupech nad Vltavou na multifunkční centrum, včetně záručního servisu vybraných technických zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2023-06-06   Oprava silnice III/05716 Straník – Hostašovice, úsek č. 2 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/05716 Straník – Hostašovice, úsek č. 2 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2023-05-23   „Revitalizace území po důlní činnosti v k. ú. Bruntál - město - lokalita Za mlékárnou“ (Česká republika - Ministerstvo financí)
Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku v rámci programu Řešení revitalizace Moravskoslezského kraje v rámci Vládního usnesení č. 592/02. Odborným garantem tohoto programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Realizace předmětu plnění bude probíhat pro Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, který je předkladatelem projektu (dále jen „právnická osoba“), zadavatel je investorem a dílo bude předáno právnické osobě, která je zároveň stavebníkem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2023-05-10   Silnice II/497: Uherské Hradiště - Bílovice (Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je stavební úprava silnice II/497 v extravilánu mezi městem Uherské Hradiště a obcí Bílovice v délce 2,549 km. Stavba je rozdělena na dva úseky. Úsek A v délce 1,159 km začíná na konci města Uherské Hradiště označeného svislým dopravním značením a končí za mostem ev. č. 497-001. Úsek B pak končí v místě vjezdu do obce Bílovice. Přesná specifikace prací je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2023-05-10   Extravilány III/3166 Chleny – Vrbice (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Extravilány III/3166 Chleny – Vrbice“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2023-05-10   III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice, IV. etapa (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice, IV. etapa“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2023-05-09   I/11, 14, 33, 36, 37 Opravy asfaltových hutněných vrstev - oblast Náchod a Rychnov n/K (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem VZ je uzavření Rámcové dohody na dobu trvání 48 měsíců se třemi účastníky, na poskytování stavebních prací spočívajících v opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek silnic I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR Správa Hradec Králové pro oblast Náchod a Rychnov nad Kněžnou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. STRABAG a.s. Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
2023-04-05   Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 (Jihočeský kraj)
Předmětem této veřejné zakázky je oprava a modernizace 42 úseků komunikací II. a III. třídy v sedmi okresech Jihočeského kraje. Celková délka těchto komunikací je 80,557 km. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Froněk, spol. s r.o. Porr a.s. Robstav k.s. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. STRABAG Silnice a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2023-04-04   Oprava silnice III/4629 Větřkovice – sil. I/57 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/4629 v úseku od křižovatky se sil. III/46211 ve Větřkovicích po křižovatku se sil. I/57. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2023-03-20   RD - Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek 2023 - 2027 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců (4 let) se třemi účastníky, je poskytování prací spočívajících v lokálních opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek silnic I. třídy a dálnici D55 ve Zlínském kraji. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Porr a.s. STRABAG a.s.
2023-03-08   Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. IMOS Brno, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. M - SILNICE a.s. MI Roads a.s. OHLA ŽS, a.s. Porr a.s. Silnice Čáslav, s.r.o. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný...
2023-03-06   Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby "II/303 Běloves - Velké Poříčí - přeložka silnice" (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby "II/303 Běloves - Velké Poříčí - přeložka silnice" Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2023-03-06   Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření,... (Pražská vodohospodářská společnost a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v realizaci definitivního uzávěru plavebního kanálu Troja ve formě jezového objektu s pohyblivou přelivnou hranou. Stavba uzávěru je součástí navrhovaných kompenzačních opatření v rámci stavby č. 6963 „Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“. Uzávěr kanálu bude sloužit k umožnění převádění povodňových průtoků plavebním kanálem Troja a plavebními … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s. STRABAG Water s.r.o.
2023-02-27   FN Plzeň, stavební úpravy pro Kardiologickou kliniku (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace uvedené stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DPS) a s náležitostmi zadávací dokumentace. Stavbou se rozumí provedení stavebních úprav pro Kardiologickou kliniku FN Plzeň v 1. NP … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2023-02-21   Oprava silnice III/4406 Dvorce - Rejchartice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/4406 Dvorce - Rejchartice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2023-02-09   Souvislá oprava povrchu silnice III/4745 Havířov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/4745 Havířov - ul. 17. listopadu a III/4745 Havířov - ul. Fryštátská. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2023-01-02   D5 Oprava AB vozovky v km 76,570 - 84,786 L+P včetně MÚK 80 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem stavby je oprava vozovky dálnice D5 v úseku km 76,570 - 84,786 včetně kolektorových vozovek a větví MÚK EXITU 80 na kříže-ní se sil. I/27 (Plzeň - Klatovy). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROADFIN STAVBY s.r.o. STRABAG a.s.
2022-12-14   Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj (Ostrava) (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce a modernizace komunikace číslo II/470H (Severní spoj) v Ostravě“. Stavba spočívá v rekonstrukci stávajících konstrukcí vozovek, mostů a výměně výplní protihlukových stěn. Současně také dojde k vyčištění okolí, odstranění náletů, obnově odláždění a žlabů, vyspárování apod. Bližší informace viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-11-30   Rekonstrukce a modernizace silnice II/648 Český Těšín, ul. Frýdecká (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/648 Český Těšín, ul. Frýdecká“. Stavbou bude provedena rekonstrukce úseku silnice II/648 v délce 5,00 km, se začátkem v Horním Žukově, v křižovatce se silnicí III/4763 ul. Vělopolská, a koncem v místě křižovatky se silnicí II/468 ul. Jablunkovská. Bližší informace viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-10-27   Odkanalizování a likvidace OV místních částí Savín, Nová Ves a zásobování místní části Savín pitnou vodou (Město Litovel)
Předmět veřejné zakázky zahrnuje 3 samostatné projekční řešení (2x kanalizace a 1x vodovod), přičemž dvě musí probíhat souběžně a jsou tedy 2 samostatné části:Část 1 - Odkanalizování a likvidace OV v místní části Savín a Zásobování místní části Savín pitnou vodou; Část 2 - Odkanalizování a likvidace OV v místní části Nová Ves. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: QUANTUM, a.s. STRABAG a.s.
2022-09-15   D5 Oprava CB vozovky v km 136,150 - 144,200 vpravo (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Opravu cementobetonové vozovky, včetně obnovy sčítačů dopravy. v km 136,150 - 144,200 Vpravo. Výměna AB vozovky na mostě D5-141..1 a na příjezdu k DUN v km 138,8 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Rekma, spol. s r.o. STRABAG a.s.
2022-08-22   Velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd 2022-2024 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky jsou opravy provozních škod (výtluky, mozaikové trhliny, síťové trhliny, vyjeté koleje, ztráta asfaltového tmele) na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná (část 1) a okresech Opava, Ostrava a Bruntál (část 2), které vyvstaly v průběhu užívání komunikací a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jankostav s.r.o. KARETA s.r.o. Porr a.s. SILNICE MORAVA s.r.o. STRABAG a.s.
2022-08-20   II/328 Sloveč - Kněžice (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající komunikace II/328 v části Sloveč - Kněžice v úsecích km 21,15467 - 24,5313 a 24,653 - 26,37615.Navrhuje se oprava vozovky a následná obnova vodorovného dopravního značení. Součástí je odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a pročištění a obnova odvodňovacích zařízení. Pro zvýšení bezpečnosti na sil. II/328 bude v rámci obnovy propustků provedena výměna kolmých bet. čel za čela šikmá, odlážděná, dle vzorových příčných řezů, frézování asfaltových vrstev, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAT s.r.o. STRABAG a.s.
2022-07-15   II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212 (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
propojení silnice II/272 a III/27212. Stavba se nachází jižně od dálnice D10 mezi silnicemi II/272 a III/27212, hlavní trasa se napojuje na stávající křižovatkovou větev v místě styku odbočovacího a připojovacího pruhu dálnice D10 a tímto mění polohu stávající křižovatkové větve mezi dálnicí D10 a silnicí II/272. Křižovatková obousměrná větev křižovatky se napojuje na II/272 v místě, které se nachází 70 m dále od města. Nová hlavní trasa kříží silnici II/272 cca 140 m jižně od mostu přes dálnici D10. V … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-06-28   /408 hranice kraje - Štítary, 4. etapa (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/408 v extravilánovém úseku v km 47,533 - 48,617 (km 6,536 - 7,620 stavby), ozn. jako 4. etapa, od odbočky na pláž, po obec Štítary, v celkové délce 1,084 km. V úseku bude provedena oboustranná sanace krajů vozovky, frézování, recyklace podkladních vrstev za studena, pokládka nového dvouvrstvého krytu, obnova odvodnění, provedení propustků, sjezdů, lokálních oprav objízdné trasy, zálivů autobusových zastávek a další související práce. Součástí plnění jsou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-06-27   ÚVN - VoFN Praha - Parkovací dům - realizace (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem veřejné zakázky „ÚVN-VoFN Praha - Parkovací dům - realizace“ je realizace novostavby parkovacího domu v areálu ÚVN v Praze dle projektové dokumentace vypracované společností VPÚ DECO Praha a.s. Práce budou probíhat dle PD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-05-20   Obytná zóna Chodský Újezd - II. etapa (Obec Chodský Újezd)
Jedná se o výstavbu nové dopravní a technické infrastruktury pro obytnou zónu, která zajistí dopravní napojení a zasíťování jedenácti nových stavebních parcel. V lokalitě je navržena jedna parcela pro umístění hřiště a zeleň. Dopravně se bude jednat o dva stavební objekty: jedna část je navrhována jako místní komunikace, druhá část je navrhovaná jako obytná zóna. Pod komunikacemi budou provedeny rozvody sítí: kanalizace, vodovod a plyn. Dále bude umístěno veřejné osvětlení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-05-12   Odstranění nehodové lokality - II/284 Lázně Bělohrad (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "Odstranění nehodové lokality - II/284 Lázně Bělohrad". Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-05-12   Odstranění nehodové lokality - II/300 Červená Třemešná (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "Odstranění nehodové lokality - II/300 Červená Třemešná". Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-04-28   Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související služby a dodávky spočívající v realizaci projektu stavby s názvem „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny“ ve stupni dokumentace pro provedení stavby v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Stavební práce spočívají v realizaci nové pětipodlažní přístavby stávajícího objektu DIGP a v rekonstrukci tří podlaží … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOSAN GROUP a.s. STRABAG a.s.
2022-04-26   III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zakázky je oprava vozovkového souvrství zesílením, na úseku silnice III/3629. Jedná se o úsek silnice III/3629 v km 4,417 až 6,718, tj. v úseku od hranice kraje Vysočina po křižovatku se silnicí I/19 v obci Hodonín u Kunštátu. Celková délka úseku je 2301 m. Úprava vozovky bude provedena následující technologií: - Vyrovnání stávajícího profilu z ACL - Spojovací postřik - Položení nové obrusné vrstvy z ACO tl. 50 mm - Úprava nezpevněné krajnice - Vodorovné dopravní značení Součástí zakázky je i … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-04-25   Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 (Jihočeský kraj)
Předmětem této veřejné zakázky je oprava a modernizace 21 úseků komunikací II. a III. třídy v sedmi okresech Jihočeského kraje. Celková délka těchto komunikací je 65,098 km. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Robstav k.s. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. ZNAKON, a.s.
2022-04-08   Akademické náměstí včetně parkovacího domu - zhotovitel stavby (Statutární město Brno)
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace plochy Akademického náměstí zahrnující výstavbu parkovacího domu a parkoviště, vytvoření 3 pobytových prostor a vodního prvku a úpravu parkové plochy před budovou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-04-01   D11 Oprava vozovky v km 76,4 - 88,3 P+L a oprava D35 v km 126-129 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Výměna asfaltové vrstvy po celé šířce dálnice v úseku km 76,4-88,3 vpravo i vlevo. Součástí výměny za nový obrus bude MÚK Exitu 76 Pravy a všechny větve A,B,C,D MÚK Exit 126 Sedlice navazující na D35 v km 126-129,135 včetně nájezdů. Obnova PKO na mostech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. M - SILNICE a.s. STRABAG a.s.
2022-03-22   Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť (Správa a údržba silnic Pardubického kraje)
Veřejná zakázka spočívá v novostavbě silnice II. třídy v kategorii S 9,5/80 o celkové délce 4,018 km. Stavba je přeložkou silnice II/298 a bude sloužit jako přivaděč na plánovanou komunikaci D35 od silnice I/35, součástí stavby bude i výstavba 3 křižovatek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-03-21   II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/429 v úseku Milonice - Nesovice v délce cca 2,0 km (km 6,507 - 8,499). V rámci rekonstrukce silnice dojde také k přeložkám inženýrských sítí, výstavbě opěrné zdi a výstavbě nového mostu. Předmětem veřejné zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. STRABAG a.s. STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate
2022-02-25   III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Jedná se o rekonstrukci silnic III/0083 a III/0084 v délce 2.648 + 963 = 3.611 m. Navrženými úpravami jsou výměna obrusné krytové vrstvy, recyklace za studena na místě (s navýšením nivelety), kterou se pasivizuje dehet vyskytující se v podkladních vrstvách a kompletní výměna konstrukce vozovky. Součástí návrhu je i rozšíření nevyhovující šířky komunikací a zlepšení odvodňovacího systému komunikace. Podél rekonstruovaného průtahu silnic III/0083 a III/0084 obcí Sedlec jsou navrženy prvky sloužící zvýšení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-02-25   Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice Jih - archeologický průzkum - I. etapa (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související služby a dodávky pro realizaci projektu stavby s názvem „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice Jih - příprava pro archeologický průzkum - I. Etapa“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Jedná se o zemní práce pro provedení archeologického průzkumu. V rámci přípravy bude provedeno vytyčení staveniště, inženýrských sítí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-02-23   Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory (Město Písek)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve změně dokončené stavby, její nástavba a přístavby v režimu trvalé stavby pro účely poskytování sociálních služeb (pobytové služby pro seniory) a dále v provedení Rekonstrukce SCZT Čapkova. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-02-23   Souvislá oprava povrchu silnice č. III/4749 Albrechtice, ul. Hlavní (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení opravy stávajícího krytu silnice III/4749 v km 0,000 až 1,263 dle pracovního staničení na výkresech. Délka opravy komunikace je 1263 m v rozmezí šířek od 7,00 až 9,00 m. V km 0,000 až 0,886 Oprava okružní křižovatky po etapách dle ZOV. Od km 0,886 do 1,263 bude provedena pouze oprava obrusné vrstvy v tl 50mm. Příčný sklon komunikace je z části střechovitý se sklonem 2,50 % směrem k obrubníkům chodníku nebo do silničních příkopů podél komunikace. Podélný sklon komunikace je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-02-09   Oprava silnice III/46614 Plesná, ul. Dobroslavická (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/46614 Plesná, ul. Dobroslavická. Řešený úsek silnice III/46614 (ul. Dobroslavická) má celkovou délku 1,432 80 km. Jedná se o obousměrnou komunikaci o dvou jízdních pruzích propojující ul. 26. Dubna s ul. Zemědělskou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-02-02   Oprava silnice III/4698 Darkovice - Darkovičky, III/4698 Darkovičky - průtah (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/4698 v km 2,438 - 4,830 provozního staničení. Celá stavba se nachází na katastrálních územích Darkovice, Darkovičky a Hlučín. Oprava celého úseku je rozdělena na dvě části. Úsek I. zahrnuje úsek mimo zastavěnou část (extravilán), vymezený km 2,438 - 3,426 sil. III/4698 mezi Darkovicema a Darkovičkami. Projektovou dokumentaci zpracovala oprávněná osoba Dopraplan s.r.o. 01/2021 (Oprava sil. III/4698 Darkovice - Darkovičky). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-02-02   Oprava silnice III/48414 Pržno - Lubno, II. Etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/48414 Pržno - Lubno, II. Etapa. Hlavním záměrem stavby je zesílení krytových vrstev, tj. obrusné a ložné vrstvy a recyklace za studena. Niveleta bude navýšena o cca 30 mm. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-01-31   II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je odstranění (demolice) původního mostního objektu a výstavba nového silničního mostu. Spodní stavbu nového mostu tvoří integrované opěry O1 a O2 navržené jako stěnové, tvořené základovým pásem a dříkem. Na tyto integrované opěry navazují samostatně stojící rovnoběžná křídla, navržená jako úhlové zdi. Nosnou konstrukci mostu tvoří spřažená ocelobetonová konstrukce na krajích vetknutá do opěr. Teoretické rozpětí je 44,0 m. Nosnou konstrukci tvoří 5 paralelních svařovaných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2022-01-07   „Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144“ (Jihočeský kraj)
Předmětná akce představuje novostavbu silnice II/144 v podobě východního obchvatu města Vlachova Březí. Silnice II/144 je navržena v kategorii MS2 8/50 tj. dvoupruhová místní sběrná komunikace o šířce jízdních pruhů 2 x 3,25 m s vodícími proužky 2 x 0,25 m a návrhové rychlosti 50 km/h. Celý navrhovaný úsek se bude nacházet uvnitř obce. Spolu s realizací této nové komunikace budou provedeny také některé další stavební objekty či práce, vyvolané předmětnou stavbou, a to např. nezbytné úpravy křižujících … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.