Dodavatel: Vodohospodářeské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Jedna archivovaná veřejná zakázka

Vodohospodářeské stavby Javorník-CZ s.r.o. byla v minulosti dodavatelem stavební práce, práce spojené s přípravou staveništědemolice a zemní práce.

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Vodohospodářeské stavby Javorník-CZ s.r.o.

2023-03-17   Rekonstrukce přívodního řadu surové vody z přehrady Slušovice do ÚV Klečůvka (Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce přívodního řadu surové vody z přehrady Slušovice do ÚV Klečůvka. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy a projektové dokumentaci, která je přílohou závazného návrhu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářeské stavby Javorník-CZ s.r.o. WOMBAT, s.r.o.