Dodavatel: ZÁHOŘÍ Rudel s.r.o.

Jedna archivovaná veřejná zakázka

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel ZÁHOŘÍ Rudel s.r.o.

2023-03-17   Dodávka chladících boxů (rámcová dohoda) (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka chladících boxů a to dle požadavků a za podmínek stanovených ve vzoru rámcové dohody. Zadavatelem stanovená specifikace zboží je uvedena v rámcové dohodě a v její příloze č. 1. Chladící boxy jsou určeny pro zchlazení a uchování ulovené zvěře pro prodej veřejnosti, v rámci akce Lesů České republiky, s.p. "Z lesa na stůl" nebo pro splnění hygienických požadavků pro dodání do zpracovatelského závodu. Jedná se o chladící boxy kontejnerového typu s pojezdovou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZÁHOŘÍ Rudel s.r.o.