IT-79-04-00612 - MODERNIZACE NAJÍŽDĚCÍHO TRANSFORMÁTORU AUE 23

Energotrans, a.s.

Předmětem sektorové veřejné zakázky je demontáž stávajícího transformátoru 01BCT23 (AUE23-T23), dodávka a montáž nového výkonového transformátoru typové řady o výkonu 16 MVA s přepínačem odboček pod zatížením vč. olejové náplně a řídící skříně transformátoru, dodávky a zprovoznění nových digitálních elektrických ochran a úpravy pro umístění transformátoru na pozici. Nedílnou součástí plnění je dále, mj. zpracování veškeré požadované dokumentace, zajištění veškerých potřebných dodávek zařízení a komponentů, provedení požadovaných zkoušek a uvedení díla do provozu.

Termín
Lhůta pro podání nabídek byla 2023-07-14. Veřejná zakázka byla zveřejněna na 2023-06-06.

Dodavatelé
V rozhodnutích o udělení zakázky nebo v jiné zadávací dokumentaci jsou uvedeni tito dodavatelé:
Kdo?

Cože?

Kde?

Historie zadávání veřejných zakázek
Datum Dokument
2023-06-06 Oznámení zadávacího řízení
2023-11-27 Oznámení o zadání zakázky
Oznámení zadávacího řízení (2023-06-06)
Zadavatel
Jméno a adresy
Název: Energotrans, a.s.
Národní registrační číslo: 47115726
Poštovní adresa: Duhová 1444/2
Poštovní město: Praha
Poštovní směrovací číslo: 14000
Země: Česko 🇨🇿
Kontaktní osoba: Alena Nováková
Telefon: +420 725628340 📞
E-mail: alena.novakova@cez.cz 📧
Region: Česko 🏙️
ADRESA URL: www.energotrans.cz 🌏
Adresa profilu kupujícího: https://nen.nipez.cz/profil/EGS 🌏
Komunikace
Adresa URL dokumentů: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00015598 🌏
Adresa URL účasti: https://nen.nipez.cz/portal/ 🌏

Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Název: IT-79-04-00612 - MODERNIZACE NAJÍŽDĚCÍHO TRANSFORMÁTORU AUE 23
Produkty/služby: Transformátory 📦
Krátký popis:
“Předmětem sektorové veřejné zakázky je demontáž stávajícího transformátoru 01BCT23 (AUE23-T23), dodávka a montáž nového výkonového transformátoru typové...”    Zobrazit více

1️⃣
Další produkty/služby: Transformátory 📦
Místo plnění: Středočeský kraj 🏙️
Hlavní místo nebo místo plnění: Energotrans, a.s. - Elektrárna Mělník, Horní Počaply
Popis veřejné zakázky:
“Předmětem sektorové veřejné zakázky je demontáž stávajícího transformátoru 01BCT23 (AUE23-T23), dodávka a montáž nového výkonového transformátoru typové...”    Zobrazit více
Kritéria pro udělení ceny
Cena
Doba trvání smlouvy, rámcové dohody nebo dynamického nákupního systému
Níže uvedený časový rámec je vyjádřen v měsících.
Popis
Doba trvání: 9
Další informace:
“Doba trvání zakázky uvedená v bodě II.2.7) výše je doba od zahájení samotné realizace zakázky po její předání. Milníky realizace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.”    Zobrazit více

Právní, ekonomické, finanční a technické informace
Podmínky účasti
Seznam a stručný popis podmínek: Kvalifikační předpoklady jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.
Ekonomická a finanční situace
Kritéria výběru uvedená v zadávací dokumentaci
Technická a odborná způsobilost
Kritéria výběru uvedená v zadávací dokumentaci
Podmínky účasti
Požadované vklady a záruky: Struktura financování a platební podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Hlavní podmínky financování a platební ujednání a/nebo odkaz na příslušné předpisy, které je upravují: Struktura financování a platební podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Postup
Typ postupu
Vyjednávací řízení s předchozí výzvou k účasti ve výběrovém řízení
Administrativní informace
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: 2023-07-14 10:00 📅
Jazyky, ve kterých lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: čeština 🗣️

Doplňující informace
Další informace

“Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 61 odst. 8 ZZVZ, že o předběžných nabídkách nemusí být jednáno, a že veřejná zakázka může být zadána již na základě...”    Zobrazit více
Tělo recenze
Název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Poštovní město: Brno
Poštovní směrovací číslo: 604 55
Země: Česko 🇨🇿
Telefon: +420 542167111 📞
E-mail: posta@uohs.cz 📧
Fax: +420 542167112 📠
ADRESA URL: http://www.uohs.cz 🌏
Postup přezkoumání
Přesné informace o lhůtě (lhůtách) pro přezkumné řízení:
“Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení...”    Zobrazit více
Služba, u které lze získat informace o přezkumném řízení
Název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Poštovní město: Brno
Poštovní směrovací číslo: 604 55
Země: Česko 🇨🇿
Telefon: +420 542167111 📞
E-mail: posta@uohs.cz 📧
Fax: +420 542167112 📠
ADRESA URL: http://www.uohs.cz 🌏
Zdroj: OJS 2023/S 110-345979 (2023-06-06)
Oznámení o zadání zakázky (2023-11-27)
Zadavatel
Jméno a adresy
ADRESA URL: www.cez.cz 🌏

Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): CZK 19 880 000 💰

Postup
Administrativní informace
Předchozí publikace týkající se tohoto postupu: 2023/S 110-345979

Zadání zakázky

1️⃣
Název: IT-79-04-00612 - MODERNIZACE NAJÍŽDĚCÍHO TRANSFORMÁTORU AUE 23
Datum uzavření smlouvy: 2023-11-20 📅
Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených od uchazečů z jiných členských států EU: 0
Počet nabídek obdržených od uchazečů ze zemí mimo EU: 0
Počet nabídek přijatých elektronickými prostředky: 1
Název a adresa dodavatele
Název: I&C Energo a.s.
Národní registrační číslo: 49433431
Poštovní adresa: Pražská 684 49
Poštovní město: Třebíč
Poštovní směrovací číslo: 67401
Země: Česko 🇨🇿
Telefon: +420 724952641 📞
E-mail: lhendrychova@ic-energo.eu 📧
Region: Česko 🏙️
Dodavatel je malý nebo střední podnik
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 19 880 000 💰
Zdroj: OJS 2023/S 232-729910 (2023-11-27)