2023-03-21   Servisní služby pro osobní, lehká užitková a přípojná vozidla (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisních služeb, tj. záručního a pozáručního servisu osobních, lehkých užitkových a přípojných vozidel pro určité druhy značek vozidel. Bližší specifikace plnění veřejné zakázky je uvedena v jednotlivých Přílohách č. 1 - 9 k jednotlivým částem této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-03-10   Servisní služby pro nákladní a přípojná vozidla (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění záručního a pozáručního servisu nákladních vozidel továrních značek Mercedes Benz, Mercedes Benz Unimog, Multicar, MAN, Iveco, Tatra, Magma, Volvo, Scania a Renault a přípojných vozidel a nástaveb v provozovnách Zadavatele nebo vybraného dodavatele dle aktuálních potřeb Zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky včetně počtu a určení modelových řad vozidel je uvedena v Příloze č. 1a - Příloze č. 1i zadávací dokumentace. Informativní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: aSERVIS spol. s r.o. Auto GARAGE s.r.o.
2020-07-27   FN Motol - Zajištění zámečnických a klempířských prací - havárie, opravy a údržba (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění zámečnických a klempířských prací pro zadavatele, a to dle Smlouvy o dílo, na základě jednotlivých požadavků zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G. - Co, spol. s.r.o.
2017-06-26   „Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, stavební část“ (Římskokatolická farnost – děkanství Polička)
Revitalizace národní kulturní památky kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů, č.p. 236, na pozemku st. parc. č. 19 v katastrálním území a obci Polička, včetně novostavby přípojek dešťové kanalizace na pozemku p.p.č. 5913/11, vše v katastrálním území a obci Polička. Jedná se o komplexní obnovu vnějšího pláště budovy (fasáda, dřevěné konstrukce krovu, výměna střešní krytiny, nová hromosvodní zařízení, restaurování prvků z kamene, otvorových prvků včetně vitráží), … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pracom s.r.o. Pracom, s.r.o.
2016-06-02   Obnova národní kulturní památky – kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Obnova národní kulturní památky – kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě“. Plnění zahrnuje kompletní opravu jedinečného gotického krovu z roku 1539 kostela sv. Jakuba v Jihlavě. Zadavatel podotýká, že předmět plnění představuje památkově šetrnou opravu historického krovu a nikoliv například jeho kompletní výměnu. Jedná se o opravu konstrukce krovu dřevěnými protézami s celodřevěnými zámkovými spoji (jeden z klíčových prvků rekonstrukce), položení nové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Báča, Polička s.r.o.