Veřejné zakázky: Fakultní nemocnice v Motole

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Fakultní nemocnice v Motole

2024-01-26   FN Motol - Dodávky kardioplegických setů I (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardioplegických setů pro zajištění mimotělního oběhu a srdeční nebo ventilační podpory (dále jen „SZM“) pro potřeby KKVC pro dospělé – Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   FN Motol – Čalounické služby (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami je poskytování čalounických služeb (oprav čalouněného nábytku a zdravotních pomůcek, včetně zajištění potřebného materiálu na opravu), na základě jednotlivých požadavků zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   FN Motol – Infuzní technika kardiochirurgie (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 14 kusů dokovacích stanic s kapacitou 8 přístrojů, 90 kusů lineárních dávkovačů, 30 kusů infuzních pump, 2 kusy stojanů na infuzní techniku, včetně příslušenství Datamodul na připojení do NIS - 12 kusů pro Kliniku kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   FN Motol - Dodávky implantačních setů pro krátkodobou katétrovou mikroaxiální mechanickou srdeční podporu (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantačních setů pro krátkodobou katétrovou mikroaxiální mechanickou srdeční podporu . Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   FN Motol - Dodávky katetrizačních chlopní aortálních balónexpandibilních (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky náhrad katetrizačních aortálních chlopní balónexpandibilních k zajištění nahrazení poškozených srdečních chlopní a zabezpečení jednosměrného toku krve (dále jen „SZM“) pro KKVC pro dospělé - Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   FN Motol – Dodávky souprav diagnostik pro vyšetření protilátek a bezplatné zapůjčení automatizovaného digitálního... (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky souprav diagnostik k materiálnímu zajištění vyšetření protilátek na principu nepřímé fluorescence (IFA) kompatibilní pro analyzátor Quantalyser (v majetku FN Motol – projekt REACT-EU-C1, kupní smlouva č. 2203400719) pro potřeby Ústavu imunologie FN Motol. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i výpůjčka a instalace automatizovaného digitálního mikroskopu pro nepřímou fluorescenci (IFA) a zajištění bezplatných servisních služeb. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-29   FN Motol - Bronchoskopický sál (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou: - stavební práce spočívající v provedení vestavby čistých prostor - bronchoskopického sálu včetně zázemí v objektu Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, - dodávka a instalace nábytku do provedené vestavby čistých prostor, - dodávka a instalace videomanagementu do provedené vestavby čistých prostor, - vyhotovení dokumentace pro provádění stavby, resp. dílenské dodavatelské (výrobní) dokumentace, která bude vyhotovena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-28   FN Motol – Jednorázové ochranné prostředky (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových ochranných prostředků pro potřeby FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-27   FN Motol - Papilotomy II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papilotomů pro endoskopickou diagnostiku a léčbu pro potřeby FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   FN Motol – Dodávky vyšetřovacích kitů pro vyšetřování cystické fibrózy a trombofilních mutací (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vyšetřovacích kitů pro vyšetřování cystické fibrózy a trombofilních mutací pro potřeby Ústavu biologie a lékařské genetiky FN Motol, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen v příloze č. 2 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   FN Motol – Dodávka vyšetřovacích diagnostických panelů vč. bioinformatické analýzy (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vyšetřovacích diagnostických panelů vč. bioinformatické analýzy pro potřeby Ústavu biologie a lékařské genetiky FN Motol, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen v příloze č. 2 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   FN Motol – Gely na vlhké hojení ran (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky gelů na vlhké hojení ran dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   FN Motol – Dodávky diagnostických souprav pro vyšetřování na přístroji NovaSeq 6000Dx (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro vyšetřování na přístroji NovaSeq 6000Dx (přístroj je ve vlastnictví FN Motol) pro potřeby Ústavu biologie a lékařské genetiky FN Motol, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami, kde je současně blíže vymezen předmět plnění této VZ. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   FN Motol – Náhrady loketních kloubů III (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky náhrad loketních kloubů určených pro pacienty se zánětlivou, posttraumatickou nebo degenerativní destrukcí loketního kloubu pro I. ortopedickou kliniku 1. LF UK a FN Motol. Dále je součástí předmětu plnění bezplatná výpůjčka rotačního instrumentária s možností motorového pohonu, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami a přílohy č. 2 Kupní smlouvy – Smlouva o výpůjčce. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   FN Motol – Pacientské monitory s telemetrickými jednotkami a centrálními monitorovacími stanicemi (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 16 kusů monitorovacích sestav a 2 kusů anesteziologických monitorů a dále dodávka centrální monitorace (serverové centrální stanice a 3 kusy pracovních stanic) a dodávka telemetrických systémů - 15 kusů pro Kliniku kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutnosti zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s.
2023-12-14   FN Motol - Dodávky katetrizačních chlopní samoexpandibilních pro implantaci do aortální pozice s mechanicky řízeným... (Fakultní nemocnice v Motole)
2.3.1 Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky katetrizačních chlopní samoexpandibilních pro implantaci do aortální pozice s mechanicky řízeným uvolňováním včetně zřízení konsignačního skladu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   FN Motol - Dezinfektory endoskopů II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 4 kusů dezinfektorů endoskopů včetně příslušenství. Nabízené dezinfektory musí být kompatibilní se všemi typy flexibilních endoskopů výrobců Olympus a Fujinon (součástí dodávky budou všechny případné přechodky/konektory pro připojení těchto endoskopů) a musí splňovat technické požadavky na předmět plnění stanovené zadavatelem, a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění. Dále je součástí předmětu plnění … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   FN Motol – Extrakční košíky (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extrakčních košíků, které se používají k endoskopické extrakci biliárních konkrementů a cizích těles pro potřeby FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   FN Motol - Dodávka vyšetřovacích kitů pro detekci aneuploidií metodou QF-PCR (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vyšetřovacích kitů pro detekci aneuploidií metodou QF-PCR pro potřeby Ústavu biologie a lékařské genetiky FN Motol Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   FN Motol – Jednorázový materiál pro pacienty (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázového spotřebního zdravotnického materiálu pro pacienty Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   FN Motol - Dodávky srdečních chlopní a anuloplastických prstenců III (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky srdečních chlopní k nahrazení poškozených (patologických) srdečních chlopní a zabezpečení jednosměrného toku krve a dodávky anuloplastických prstenců k plastikám u srdečních chlopní, sloužících ke zmenšení, stabilizaci a remodelaci srdeční chlopně pro KKVC pro dospělé - Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol a Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-24   FN Motol – Údržba, opravy a servis vzduchotechnických a chladících zařízení (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zejména provádění prací na VZT, klimatizacích pro zadavatele, a to dle Smlouvy o dílo (která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace) na základě jednotlivých požadavků zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 2 Smlouvy o dílo „Specifikace poskytovaných služeb“. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-15   FN Motol – Obvaz na rány s povidone jodem (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky obvazů na rány s povidone jodem pro potřeby FN Motol Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-15   FN Motol - Podložky pod pacienta na lůžka (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových podložek pod pacienta na lůžka s gelovým a celulózovým jádrem. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-14   FN Motol - Jednorázové flexibilní bronchoskopy (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových bronchoskopů sloužících k jednorázové bronchoskopii s možností odsávání z dolních cest dýchacích bez rizika kontaminace pro potřeby FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   FN Motol – Infuzní technika pro KDHO – JIP HOJ2 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 12 kusů dokovacích stanic s kapacitou 8 přístrojů, 2 kusů dokovacích stanic s kapacitou 4 přístrojů, 50 kusů lineárních dávkovačů, 50 kusů infuzních pump a 7 kusů stojanů na infuzní techniku Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   FN Motol - Dodávky tlakových vodících drátů kompatibilních s přístrojem IntraSight 7 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky tlakových vodících drátů kompatibilních s přístrojem IntraSight 7 pro potřeby KKVC pro dospělé – Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care a.s.
2023-11-07   FN Motol - Dodávky katetrizačně implantovaných bezdrátových kardiostimulátorů včetně příslušenství (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky katetrizačně implantovaných bezdrátových kardiostimulátorů včetně příslušenství určených k zajištění léčby poruch srdečního rytmu (dále jen „SZM“) pro KKVC pro dospělé – Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění a v Příloze č. 3 zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   FN Motol - Dodávky implantabilních kardiovertrů - defibrilátorů (ICD) včetně příslušenství IX (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiovertrů - defibrilátorů (ICD) včetně příslušenství určených k zajištění léčby srdečních arytmií a prevence náhlé srdeční smrti pro KKVC pro dospělé - Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol, a to dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen v Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Technická specifikace předmětu plnění a v Příloze č. 3 zadávací dokumentace - Informační a cenová … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-31   FN Motol - Papilotomy (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papilotomů pro endoskopickou diagnostiku a léčbu pro potřeby FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-25   FN Motol – Dodávky řiditelných vodících drátů II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky řiditelných vodících drátů určených k použití při angiografických zákrocích k zavádění a umisťování katétrů v cévním systému pro KKVC pro dospělé - Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol a Kliniku zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-25   FN Motol - Centrální žilní katétry pro dospělé II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky centrálních žilních katétrů pro dospělé, k zajištění dlouhodobého žilního vstupu s možností aplikace vysokých objemů (infuze, parenterální výživa, apod.) u dospělých pacientů. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-23   FN Motol - Ultrazvukové přístroje pro kardiovaskulární chirurgii (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů a systémů pro KKVC pro dospělé - Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol a pro Kliniku kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-10-23   FN Motol – Komprese 12 vrstvá z gázy – sterilní, s RTG kontrastním vláknem (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky komprese z 12 vrstvé gázy dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-18   FN Motol – Pytle na odpad (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky pytlů na odpad pro FN Motol Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-09   FN Motol - Dodávky ECMO setů pro dospělé pacienty II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky ECMO setů pro zajištění mimotělního oběhu a srdeční nebo ventilační podpory (dále jen „SZM“) pro KKVC pro dospělé - Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o.
2023-10-06   FN Motol - Dodávky sterilního oplachového roztoku ve vaku - Roztok chloridu sodného 0,9% 5000ML (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sterilního oplachového roztoku chloridu sodného 0,9% ve vaku o objemu 5000ml, a to dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-10-06   FN Motol - Dodávky sterilního oplachového roztoku ve vaku - Roztok chloridu sodného 0,9% 3000ML (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sterilního oplachového roztoku chloridu sodného 0,9% ve vaku o objemu 3000ml, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o.
2023-10-06   FN Motol – Náhrady loketních kloubů II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky náhrad loketních kloubů určených pro pacienty se zánětlivou, posttraumatickou nebo degenerativní destrukcí loketního kloubu pro I. ortopedickou kliniku 1. LF UK a FN Motol. Dále je součástí předmětu plnění bezplatná výpůjčka rotačního instrumentária s možností motorového pohonu, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami a přílohy č. 2 Kupní smlouvy – Smlouva o výpůjčce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lima CZ s.r.o.
2023-10-04   FN Motol – Sterilní návleky na přístroje a stolky (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sterilních návleků na přístroje a stolky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDATAsonic, spol. s r.o. PANEP s.r.o.
2023-10-03   FN Motol – Sondy pro plazmovou koblaci (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sond pro plazmovou koblaci dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-09-29   FN Motol - Dezinfektory endoskopů (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 4 kusů dezinfektorů endoskopů včetně příslušenství. Nabízené dezinfektory musí být kompatibilní se všemi typy flexibilních endoskopů výrobců Olympus a Fujinon (součástí dodávky budou všechny případné přechodky/konektory pro připojení těchto endoskopů) a musí splňovat technické požadavky na předmět plnění stanovené zadavatelem, a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění. Dále je součástí předmětu plnění … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-22   FN Motol – Nákup prádla pro zaměstnance (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky prádla pro personál nemocnice, a to na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-18   FN Motol - Antimikrobiální intravenózní krytí s chlorhexidin glukonátem (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky antimikrobiálního intravenózního krytí s chlorhexidin glukonátem sloužící k překrytí a ochraně oblasti katétru a k bezpečné fixaci katétru ke kůži v rozsahu dle Přílohy č.1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-12   FN Motol – Dodávka diagnostik a spotřebního materiálu pro vyšetření sedimentace erytrocytů a bezplatné zapůjčení... (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky souprav diagnostik kontroly kvality, kalibrátorů a spotřebního materiálu pro spuštění testů k materiálnímu zajištění vyšetření sedimentace erytrocytů (ESR) z plné krve odebrané do protisrážlivého média (K3 EDTA) metodou kapilární fotometrie. Dále bezplatné zapůjčení a instalace dvou automatických analyzátorů na stanovení sedimentace erytrocytů (ESR) z plné krve metodou kapilární fotometrie a zajištění jeho případné modernizace po dobu plnění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o.
2023-09-11   FN Motol – Dodávky katétrů včetně příslušenství pro ablaci arytmií pulzním polem (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky katétrů včetně příslušenství pro ablaci arytmií pulzním polem (dále jen „SZM“) pro KKVC pro dospělé – Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami, Přílohy č. 2 Kupní smlouvy - Smlouva o zřízení a vedení konsignačního skladu a Přílohy č. 3 Kupní smlouvy - Smlouva o výpůjčce. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-11   FN Motol - Implantabilní epizodní záznamník EKG včetně příslušenství (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních epizodních záznamníků včetně příslušenství určených ke kontinuální diagnostice poruch srdečního rytmu pro KKVC pro dospělé - Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol a Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-09-05   FN Motol – Nesterilní náplasti (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nesterilních náplastí pro potřeby FN Motol Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Schubert CZ spol. s r.o. Zarys International Group s.r.o.
2023-09-01   FN Motol - Zvukové procesory k pasivním implantátům pro přímé kostní vedení (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zvukových procesorů k pasivním implantátům pro přímé kostní vedení sloužících jako upgrade procesorů již zavedených implantátů (dále jen "SZM") pro FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Technická specifikace předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG