Dodavatel: Consultest s.r.o.

10 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Consultest s.r.o.

2023-09-18   DGN,PAU SILNIC OBLASTI STŘED 2023 - IV (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zakázky je provedení diagnostiky silnic na vybraných místech oblasti Střed. Diagnostiky budou podkladem pro zpracování projektových dokumentací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Consultest s.r.o.
2023-09-06   DGN,PAU SILNIC OBLASTI STŘED 2023 - III (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zakázky je provedení diagnostiky silnic a silnic na mostech na vybraných místech oblasti Střed. Diagnostiky budou podkladem pro zpracování projektových dokumentací. Předmětem plnění je provedení diagnostik a PAU na jednotlivé silniční úseky oblasti Střed specifikované v příloze č. 2. zadávací dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 6. zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Consultest s.r.o.
2023-05-12   DIAGNOSTIKY SILNIC A MOSTŮ OBLAST ZÁPAD – II (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zakázky je provedení diagnostiky silnic a mostů na vybraných místech oblasti Západ (okres Znojmo). Diagnostiky budou podkladem pro zpracování projektových dokumentací. Předmětem plnění je provedení diagnostik a PAU na jednotlivé silniční úseky oblasti Západ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AFRY CZ s.r.o. Consultest s.r.o. Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o.
2023-03-06   Měření, dodávka dat a zpracování výstupů proměnných parametrů vozovek dálnic a silnic I. třídy (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Zakázka navazuje na předchozí a zajišťuje kontinuitu v dodávce dat pro SHV na období 4 let. Každý rok budou změřeny veškeré dálnice a 1/2 silnic I. třídy. Jedná se o parametry: podélná nerovnost IRI, hloubka vyjeté koleje, hloubka vody ve vyjeté koleji, příčný sklon vozovky, makrotextura MPD, poruchy vozovek, fotodokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Consultest s.r.o. VARS Brno a.s.
2022-06-29   Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek 2022 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody je realizace jednotlivých dílčích zakázek na stavební práce spočívající v provedení diagnostických průzkumů vozovek staveb pozemních komunikací, tj. v realizaci kopaných sond a vývrtů pro ověření tloušťky vrstev pro připravovanou realizaci staveb pozemních komunikací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Consultest s.r.o. Grid, a.s. IMOS Brno, a.s. M.I.S. a.s. NIEVELT Labor CZ s.r.o. PavEx Consulting, s.r.o. Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o. SQZ, s.r.o. TPA ČR, s.r.o. Viakontrol, spol. s r.o.
2022-02-24   Měření, dodávka dat a zpracování výstupů protismykových vlastností povrchů vozovek dálnic a silnic I. třídy (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o měření a dodávku dat součinitele podélného tření (fp) povrchů vozovek a vyhodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek dálnic a silnic I. třídy ČR podle ČSN 736177. Měření bude prováděno v letech 2022 - 2025 v rozsahu maximálně 7000 pruhokm ročně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Consultest s.r.o.
2019-04-30   Měření, dodávka dat a zpracování výstupů protismykových vlastností povrchů vozovek dálnic a silnic I. třídy (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Ředitelství silnic a dálnic ČR potřebuje pro Systém hospodaření s vozovkou zajistit průběžný víceletý sběr informací z hlediska protismykových vlastností povrchů vozovek pozemních komunikací v rozsahu dálnic a silnic I. třídy. Jedná se o měření a dodávku dat součinitele podélného tření (fp) a vyhodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek pozemních komunikací podle ČSN 736177. Měření bude prováděno po dobu 24 měsíců v rozsahu 4000 pruhokm ročně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Consultest s.r.o.
2019-04-23   Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců (4 let) se 6 účastníky, je realizace jednotlivých dílčích zakázek na stavební práce spočívající ve vyhotovení diagnostických průzkumů vozovek dle aktuálních potřeb zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Consultest s.r.o. Consultest, s.r.o. IMOS Brno, a.s. PavEx Consulting, s.r.o. SQZ, s.r.o. TPA ČR, s.r.o. Viakontrol, spol. s r.o. Viakontrol, spol. s.r.o.
2017-12-18   Měření, dodávka dat a zpracování výstupů proměnných parametrů vozovek dálnic a silnic I.třídy (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Ředitelství silnic a dálnic ČR potřebuje pro Systém hospodaření s vozovkou zajistit víceletý sběr informací o proměnných parametrech a poruchách vozovky v rozsahu dálnic a silnic I.třídy. Jedná se o parametry: podélná nerovnost IRI, hloubka vyjeté koleje, hloubka vody ve vyjeté koleji, příčný sklon vozovky, makrotextura MPD, poruchy vozovek, fotodokumentace, podrobný podélný profil vozovky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Consultest s.r.o. VARS Brno a.s.
2015-12-22   Rámcová smlouva na diagnostiku vozovek (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se 6 uchazeči na poskytování stavebních prací na provedení kopaných sond a vývrtů pro ověření tloušťky vrstev pro připravovanou realizaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Centrum dopravního výzkumu v.v.i. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Consultest s.r.o. Consultest s.r.o. vedoucí společník... Consultest, s.r.o. Imos Brno, a. s. IMOS Brno, a.s. Ing. Pavel Herrman – Rodos Ing. Pavel Herrmann - Rodos Ing. Pavel Herrmann – Rodos Viakontrol, spol. s r.o. Viakontrol, spol. s.r.o.