Dodavatel: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel ELKOPLAST CZ, s.r.o.

2023-09-27   Předcházení vzniku odpadů v DSO Moravská brána (DSO Moravská brána)
Předmětem veřejné zakázky je: • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou a jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství obce. • Vybudování/rozšíření infrastruktury pro předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů, např.: jednorázové nápojové kelímky, jednorázové nádoby na potraviny (jednorázové krabičky, talíře, misky, tácky, jednorázové příbory atd.), jednorázové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2023-09-25   Předcházení vzniku odpadů v DSO Hanácký venkov (DSO Hanácký venkov)
Předmětem plnění je prevence vzniku komunálního odpadu ve spádové oblasti projektu, prostřednictvím snížení podílu bioodpadu v rámci směsného komunálního odpadu a prostřednictvím kompostování - využití daného materiálu přímo v místě vzniku. Jedná se o pořízení domácích kompostérů k domovům občanů, opakovaně použitelného nádobí (plastové, z nerezového kovu, z porcelánu apod.) a dalšího kuchyňského zařízení a vybavení (myčky nádobí, regály, přepravky apod.). Dodávka musí zahrnovat veškeré náklady spojené s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2023-08-28   Pořízení SMART odpadkových košů s lisem (Technické služby města Mostu a.s.)
Předmětem zakázky je dodávka nových 47ks SMART odpadkových košů a 6 ks spojovacích lišt. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2023-07-11   Předcházení vzniku odpadů v svazku obcí (Svazek obcí pro komunální služby)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompostérů v rámci vybudování kapacity pro předcházní vzniku komunálních odpadů, konkrétně biologicky rozložitelných komunálních odpadů Konkrétně se jedná o následující: - 2 302 ks – kompostér o objemu 770 l Předmět veřejné zakázky musí být dodán jako nový, nepoužitý a plně funkční. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2023-06-26   Zahradní kompostéry a štěpkovače větví pro Moravský kras (Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení zahradních kompostérů a štěpkovačů větví, které doplní stávající kapacitu zavedeného systému předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu rostlinného charakteru v katastrálních územích vybraných obcí Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o. HITL, s.r.o.
2023-06-21   Systém odděleného sběru a svozu odpadu v městysu Polešovice (Městys Polešovice)
Předmětem plnění je dodávka/pořízení svozového automobilu včetně nástaveb a kontejnerů na tříděný komunální odpad (5 vysokoobjemových kontejnerů, 12 kontejnerů na papír, 12 kontejnerů na plast, a 12 kontejnerů na sklo bílé a 12 kontejnerů na sklo barevné) a související dodávky a práce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2023-06-13   Pořízení nádob na plasty a biologicky rozložitelný odpad (Statutární město Frýdek-Místek)
Předmětem veřejné zakázky je: 1) dodávka žlutých plastových nádob o objemu 240 l v počtu 4.500 ks pro sběr plastových odpadů, 2) dodávka hnědých plastových nádob o objemu 240 l v počtu 500 ks pro sběr BIO odpadu, 3) dodávka RFID čipů v počtu 5.000 ks pro evidenci výsypu a obsloužení nádoby, Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2023-05-16   Systém odděleného sběru a svozu bioodpadu v obci Ratiboř (Obec Ratiboř)
Jedná se o dodávku svozového vozidla a o dodávku 610 ks nádob: 600 ks nádob o objemu 240 l hnědá – na bioodpad 10 ks kontejnerů o objemu 1100 l na bioodpad Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2023-05-09   Systém sběru odpadů Mikroregion KOSÍŘSKO (Mikroregion KOSÍŘSKO)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Systém sběru odpadů Mikroregion KOSÍŘSKO“ registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/05/22_004/0000338. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitolách 4.1. – 4.2. Zadávací dokumentace. Tyto kapitoly popisují nejmenší nedělitelné části veřejné zakázky. Zakázka je členěna na tyto části, je umožněno dílčí plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o. FCC Prostějov, s.r.o.
2023-03-21   Systém sběru odpadů Mikroregion Kostelecko (Mikroregion Kostelecko)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky plastových nádob a velkoobjemových kontejnerů pro projekt "Systém sběru odpadů Mikroregion Kostelecko" registrační číslo CZ.05.01.05/05/22_004/0000154. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitolách 4.1. - 4.2 Zadávací dokumentace. Tyto kapitoly popisují nejmenší nedělitelné části veřejné zakázky. Zakázka je členěna na tyto části, je umožněno dílčí plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o. FCC Prostějov, s.r.o.
2023-03-20   Intenzifikace systému sběru a svozu separovaných odpadů v Bystřici, včetně svozových prostředků (Služby Bystřice s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky plastových nádob a svozového automobilu pro projekt "Intenzifikace systému sběru a svozu separovaných odpadů v Bystřici, včetně svozových prostředků", registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/05/22_004/0000149. celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1. - 4.2. Zadávací dokumentace. Tyto kapitoly popisují nejmenší nedělitelné části veřejné zakázky. Zakázka je členěna na tyto části, je umožněno dílčí plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Hanes s.r.o.
2023-03-15   Systém sběru bioodpadů Šestajovice (Obec Šestajovice)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky plastových nádob a svozového automobilu pro projekt „Systém sběru bioodpadů Šestajovice“ registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/05/22_004/0000153. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitolách 4.1. - 4.2 Zadávací dokumentace. Tyto kapitoly popisují nejmenší nedělitelné části veřejné zakázky. Zakázka je členěna na tyto části, je umožněno dílčí plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Hanes s.r.o.
2023-02-16   Krnov - komplexní systém nakládání s odpady vč. předcházení vzniku odpadu (nákup nádob na odpady) (Město Krnov)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku nádob na odpad, a to dle zadávacích podmínek a všech příloh, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace, zejména přílohy č. 2 (Specifikace nádob na odpady a cenová kalkulace). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2023-01-23   Posílení separace odpadů v obcích Regionu Cezava (Region Cezava)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka odpadových nádob, kompostérů a kovových kontejnerů pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Zakázka je rozdělena na 2 dílčí plnění, které tvoří samostatné celky Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Recovera Využití zdrojů a.s.
2023-01-10   Nákup ocelových velkoobjemových kontejnerů pro sběr odpadů (Čistá Plzeň, s.r.o.)
Nákup ocelových velkoobjemových kontejnerů pro sběr odpadů Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2022-12-20   Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích mikroregionu Bystřička III.etapa (Sdružení obcí mikroregionu Bystřička)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka odpadových nádob, kompostérů a kovových kontejnerů pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného odpadu dále pak dodávka štěpkovače a domovních štěpkovačů. Zakázka je rozdělena na 2 dílčí plnění, které tvoří samostatné celky: Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Tlamka s.r.o.
2022-12-08   Nádoby a kontejnery na odpad 2023 (Technické služby Zlín, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nádob a kontejnerů na odpad formou dílčích dodávek. Termín zahájení dodávek: od nabytí účinnosti smlouvy na veřejnou zakázku, termín ukončení dodávek: 31. 12. 2023. Předpokládaný termín nabytí účinnosti smlouvy: 01. 02. 2023. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v těchto zadávacích podmínkách a jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2022-10-19   Shromažďovací a mechanické prostředky pro SSO SAKO Jedovnická 4 (Sako Brno, a.s.)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení jsou dodávky kovových velkoobjemových shromažďovacích a lisovacích kontejnerů na odpad různých typů, plastových boxů a doplňkového zboží, jakož i poskytnutí záruky za jakost dodaného zboží na dobu dvaceti čtyř (24) měsíců. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, specifikován v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2022-08-01   Vozidlo s hákovým nosičem kontejnerů, přívěsem a kontejnery (Technické služby VM s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozidla na odvoz odpadů, tj. podvozku a hákového nosiče kontejnerů včetně kontejnerového přívěsu a 6 ks velkoobjemových kontejnerů s krycí plachtou. Konkrétně je předmětem veřejné zakázky, respektive jejich jednotlivých částí, následující: Část I.: Vozidlo • Vozidlo na odvoz odpadů, tj. podvozek včetně hákového nosiče kontejnerů a kontejnerového přívěsu Část II.: Velkoobjemové kontejnery • 6 ks velkoobjemových kontejnerů včetně krycích plachet Předmět veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o. FORNAL trading s.r.o.
2022-05-20   Dodávka kontejnerů a dovybavení sběrných dvorů do Sarajeva (Člověk v tísni, o.p.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku kontejnerů na odpad a dovybavení sběrných dvorů včetně zajištění dopravy dodávky do Sarajeva v Bosně a Hercegovině. Předmět veřejné zakázky zahrnuje jak dodání zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, likvidace odpadu a obalů, potřebné doklady ke zboží a standardní záruku za jakost v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2022-05-12   Vybavení pro projekt Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Zlínského kraje IV (Sdružení měst a obcí Východní Moravy)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení odpadních nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci plastu, papíru, skla, BRKO, jedlých olejů a tuků, kovů a velkoobjemového odpadu pro navýšení separace odpadu v zapojených obcích ve Zlínském kraji. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2022-04-26   Vybavení pro projekt Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Olomouckého kraje I (Sdružení měst a obcí Východní Moravy)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení odpadních nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci plastu, papíru, skla, BRKO, kartonů, kovů, jedlých olejů a tuků a velkoobjemového odpadu pro navýšení separace odpadu v zapojených obcích v Olomouckém kraji. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2022-04-26   Vybavení pro projekt Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I (Sdružení měst a obcí Východní Moravy)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení odpadních nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci plastu, papíru, skla, BRKO, kartonů, kovů, jedlých olejů a tuků a velkoobjemového odpadu pro navýšení separace odpadu v zapojených obcích v Moravskoslezském kraji. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2022-04-21   Štěpkovače pro projekty SMO VM a zúčastněné obce Moravy (Sdružení měst a obcí Východní Moravy)
Předmětem veřejné zakázky je dodání štepkovačů jakožto vybavení pro projekty zadavatele jednotlivým obcím účastnícím se projektu. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele, která je k nalezení pod názvem této zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2022-03-22   Vybavení pro projekt předcházení vzniku odpadu ve zúčastněných obcích ZLK (Sdružení měst a obcí Východní Moravy)
Předmětem veřejné zakázky je dodání kompostérů a dalších nádob jakožto vybavení pro projekt zadavatele jednotlivým obcím účastnícím se projektu. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele, která je k nalezení pod názvem této zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2021-09-03   Předcházení vzniku bioodpadu ve městě Kutná Hora (Město Kutná Hora)
Předmětem veřejné zakázky je dodání kompostérů (1000 ks) pro předcházení vzniku bioodpadu ve městě Kutná Hora. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2021-09-03   Navýšení separace odpadů ve městě Kutná Hora (Město Kutná Hora)
Předmětem veřejné zakázky je dodání popelnic v objemu 240 l pro separaci plastu (1500 ks) a papíru (1500 ks) pro navýšení separace odpadů a dodání evidenčního systému třídění odpadů vč. potřebného IT příslušenství pro zvýšení motivace pro separaci producentů odpadů ve městě Kutná Hora. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2021-09-03   Pořízení velkoobjemových kontejnerů pro obce Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko (Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko)
Předmětem zadávacího řízení je pořízení 13 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a objemný odpad s různými parametry (dále jen „předmět koupě“). Předmět koupě bude dodán do 8 obcí v mikroregionu Zábřežsko. Přesné určení místa dodání a rozdělení předmětu koupě je uveden příloze č. 1.1 a 1.2 ZD. Podrobná specifikace a podrobnosti jsou uvedeny v přílohách 1.1 a 1.2 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2021-08-20   Separace odpadů v Mikroregionu Morkovsko (Mikroregion Morkovsko)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka separačních nádob a kontejnerů dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 návrhu kupní smlouvy, dle technické specifikace, jenž tvoří přílohu č. 2 návrhu kupní smlouvy a dle konkretizace místa plnění, jež tvoří přílohu č. 3 návrhu kupní smlouvy. Přílohy kupní smlouvy jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, která je přístupná na profilu zadavatele. Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Separace odpadů v Mikroregionu Morkovsko, registrační číslo … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2021-07-30   Prevence a separace odpadů v Mikroregionu Luhačovské Zálesí (Mikroregion Luhačovské Zálesí)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nádob a kontejnerů na oddělený sběr odpadů, dodávka znovupoužitelného nádobí s příslušenstvím dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 návrhu kupní smlouvy, a stavební práce dle projektové dokumentace, jež tvoří přílohu č. 6 a 7 zadávací dokumentace a dle výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy o dílo. Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektů „Separace odpadů v Mikroregionu Luhačovské Zálesí“, registrační číslo projektu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2021-06-22   Zkvalitnění nakládání s odpadem na území DSO Židlochovicko – III. etapa (Region Židlochovicko Dobrovolný svazek obcí)
Předmětem smlouvy je dodávka 6 000 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 68 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1 100 l plastová, 23 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1 100 l kovová, 5 ks kontejneru na textil o objemu 2,5 m³, 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 5 m³, 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 13 m³ otevřené, 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 13 m³ s pevnou střechou, 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 20 m³ s pevnou střechou, a 2 ks štěpkovačů, a to dle … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o. HITL, s.r.o. Kricner s.r.o.
2021-05-13   Pořízení kompostérů a kontejnerů na textil v rámci projektu Břeclav kompostuje! (Město Břeclav)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 500 ks kompostérů a 3 ks kontejnerů na textil pro zajištění předcházení vzniku bioodpadu a textilního odpadu ve městě Břeclav. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2021-05-10   Zkvalitnění systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů (Mikroregion Bílé Karpaty)
Předmětem veřejné zakázek je: A) dodávka domácích kompostů, B) dodávka vratných plastových kelímků a ručních myček a kelímků Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2021-05-03   Dodávky v rámci systému pro separaci KO a bioodpadu v rámci DOS Hanácký venkov (DSO Hanácký venkov)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Dodávky v rámci systému pro separaci KO a bioodpadu v rámci DOS Hanácký venkov je doplnění systému pro separaci komunálního odpadu a využití bioodpadu v rámci obcí DSO Hanácký venkov. Jedná se o pořízení sběrných nádob k domovům občanů, velkoobjemových kontejnerů, kompostérů a drtičů dřevní hmoty. Dodávka musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou do místa plnění tj. doprava zboží/vybavení do místa plnění, školení pracovníků apod. Předmět zakázky je rozdělen do 2 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2021-04-20   Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná – Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu – II. etapa (Technické služby Malá Haná)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: Předmětem smlouvy je dodávka 1 560 ks plastových domácích kompostérů, 3 ks kontejnerů na textil o objemu 2,5 m³ a 4 ks štěpkovačů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Tlamka s.r.o.
2021-03-24   Předcházení vzniku odpadů v DSO Hovoransko a partnerských obcích (Mikroregion Hovoransko)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompostérů a kontejnerů na textil (1. část) a dodávka štěpkovačů (2. část). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o. GreenMech, s.r.o.
2021-02-17   Šternbersko ‐ door‐to‐door systém sběru a svozu odpadu (Mikroregion Šternbersko)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: 14 425 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 23 ks nádob na tříděné odpady o objemu 770 l s horním výsypem, 144 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1 100 l s horním výsypem, 43 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1 500 l se spodním výsypem, 2 ks kontejneru na textil o objemu 2,5 m3, připevnění 14 619 ks RFID čipů, dodávka 15 119 ks RFID čipů, 1 ks ruční čtečky a RFID technologie pro evidenci svozu nádob určená k montáži na svozovou techniku, montáž zařízení, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Autodoprava Řehák s.r.o. ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2021-02-01   Zahradní kompostéry a štěkovače větví pro Velkomeziříčsko - Bítešsko (Mikroregin Velkomeziříčsko-Bítešsko)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení zahradních kompostérů a štěpkovačů větví, které doplní stávající kapacitu zavedeného systému předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu rostlinného charakteru v katastrálních územích vybraných obcích Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2020-11-27   Posílení separace odpadů v obcích Mikroregionu Kahan (Mikroregion Kahan)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: — 80 ks nádob 120 l na papír, — 1390 ks nádob 240 l na papír, — 25 ks kontejnerů 1100 l na papír, — 1 ks velkoobjemový kontejner 10 m na papír, síťovaný, zastřešený, — 80 ks nádob 120 l na plasty, — 1480 ks nádob 240 l na plasty, — 31 ks nádob 1100 na plasty, — 2 ks nádoby 1100 l na bílé sklo, — 8 ks nádob 1100 l na barevné sklo, — 1 ks velkoobjemový kontejner 5 m na tabulové sklo, — 7 ks velkoobjemových kontejnerů 12 m na objemný odpad, — 2 ks velkoobjemových … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2020-02-20   SOMPO – door to door systém sběru a svozu odpadů (Dobrovolný svazek obcí Sompo)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: 260 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 29 159 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 47 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 13 ks kontejnerů o objemu 20 m3 (6 ks) a 30 m3 (7 ks) a dodávka RFID technologie pro evidenci svozu nádob určená k montáži na svozovou techniku (10 svozových vozidel) a 3 ks RFID ruční čteček a dodávka 32 966 ks RFID čipů, zabezpečení výroby a dodání 32 966 ks nalepovacích párovacích štítků určených pro venkovní použití. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Inisoft, s.r.o. Komunální technika, s.r.o.
2020-01-20   Polopodzemní kontejnery Nové Sady (Statutární město Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka polopodzemních kontejnerů včetně stavebních prací potřebných pro jejich osazení do terénu na stanovištích. Vlastní kontejnery budou vyrobeny z vysokopevnostního polyetylenu, ocelové díly budou žárově pozinkované. Kontejnery budou dvouplášťové - vnější část zabudovaná v zemi, druhá část vyjímatelná válcovitého tvaru. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí zadávací dokumentace, např. projektové dokumentace, návrhu smlouvy atd. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2019-10-29   „Sako Brno, a.s. – nákup kompostérů“ (Sako Brno, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 000 ks běžných velkých (objem min. 1 000 l) kompostérů a dodávka 1 000 ks běžných malých (objem min. 600 l) kompostérů. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v příloze č. 4 zadávací dokumentace – technické specifikaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2019-10-10   Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná - Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu (Technické služby Malá Haná)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 165 ks plastových kompostérů o objemu min. 950 l, dodávka 301 ks plastových pěstebních kompostérů o objemu min. 950 l a dodávka 2 ks štěpkovačů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Belgry, s.r.o. ELKOPLAST CZ, s.r.o. Everun Czech Republic, s.r.o.
2018-12-14   Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů na území DSO Technické služby Malá Haná (Technické služby Malá Haná)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 60 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 9814 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 330 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 7 ks kontejnerů na textil o objemu 2,5 m3, 20 ks kontejnerů na bioodpad o objemu 20 m3, 2 ks štěpkovačů a 2 ks dvojitého evidenčního a vážního systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Autodoprava Řehák s.r.o. ELKOPLAST CZ, s.r.o. Naodpad s.r.o.
2018-07-05   Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů pořízením kompostérů a štěpkovačů ve vybraných obcích Sdružení... (Sdružení měst a obcí Východní Moravy)
Veřejná zakázka je rozdělena do dvou samostatných částí. Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 2 770 ks domácích kompostérů (2604 ks o min. objemu 1 050 litrů a 166 ks o min. objemu 2 000 litrů) a 7 ks štěpkovačů pro zajištění předcházení vzniku bioodpadu v obcích Sdružení měst a obcí Východní Moravy. Realizace zakázky proběhne dle podmínek zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2017-10-26   Dodávka kompostérů (Sako Brno, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 2 600 ks kompostérů pro biologické zbytky z kuchyní a zelených zbytků z domácností a zahrad. Veřejná zakázka je rozdělena na části. Přehled částí veřejné zakázky Část 1: Dodávka kompostérů běžných, Část 2: Dodávka kompostérů pěstebních. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ashpa oběhová hospodářství, s.r.o. ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2017-10-26   Dodávka kontejnerů na sběr použitého textilu, hraček a obuvi (Sako Brno, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 350 ks kontejnerů na sběr použitého textilu, hraček a obuvi. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2016-10-26   Nákup nákladních vozidel včetně nástaveb II (Technické služby Zlín, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů vozidel včetně nástaveb. Zakázka je rozdělena na 2 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CROY s.r.o. ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2016-06-15   Dodávka kontejnerů a nádob na odpad (Sako Brno, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou na dodávku odpadových nádob (popelnic a kontejnerů,...) splňující obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 a odolnost vůči UV záření (křehnutí), odolnost vůči teplotám –40 °C až 80 °C, stálé barevnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o.