Dodavatel: Hanes s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Hanes s.r.o.

2023-10-31   Nákup 3 ks nákladních automobilů s nástavbami (Silnice LK a.s.)
Předmětem 1 části Veřejné zakázky je dodávka následujícího plnění: - nosič výměnných nástaveb s pohonem 4x4, - třístranná sklápěcí korba na dvouosý podvozek, - čelní sněhový křídlový pluh, - nástavba sypače pro aplikaci inertních materiálů na dvouosý podvozek, které odpovídá technické specifikaci dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace pro část 1 (list „4x4 HRABAČOV I.“), přičemž v případě příslušenství je předmětem plnění též osazení na vozidlo a odzkoušení. Zadavatel pro vyloučení pochybností výslovně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o. Serviscentrum Vysočina s.r.o.
2023-10-22   Svozové vozidlo s nástavbou (EKO - UNIMED s.r.o.)
Jedná se o dodávku vozidla na sběr odpadu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2023-08-31   Pořízení svozového vozidla na separované odpady-SLUMBI spol. s r.o (SLUMBI spol. s r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks svozového vozidla, sestávajícího z podvozku a nástavby s úpravou pro sběr a svoz odpadů, a 680 ks sběrných nádob na bio, plast a papír. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2023-05-19   Služby města Slavičína, s.r.o. - pořízení svozového vozidla (Služby města Slavičína, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozidla – svozového vozidla dle technické specifikace, jež tvoří přílohu č. 1 návrhu kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2023-04-17   Nákup 1 ks samojízdného zametacího stroje (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky nákup 1 ks samojízdného zametacího stroje. Požadavky zadavatele jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2023-04-17   Pořízení svozového vozidla na separované odpady a nádob na separovaný odpad - Městské služby Rýmařov, s.r.o (Městské služby Rýmařov, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks svozového vozidla s nástavbou a 260 ks plastových nádob ke sběru bioodpadu. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2023-04-11   Pořízení svozového vozidla na separované odpady-Technické služby Krnov s.r.o (Technické služby Krnov s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks svozového vozidla s nástavbou s úpravou pro sběr a svoz odpadů a vyklápěčem odpadových nádob, nádoby na bioodpad, papír a plast Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2023-04-06   Nákladní vozidlo 26 t - svoz odpadů (Chetes s.r.o.)
dodávka jednoho kusu nákladního vozidla určeného ke svozu odpadů Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2023-03-22   Modernizace systému sběru v Přerově - II. etapa (Statutární město Přerov)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nádob na separovaný odpad, nádoby budou určeny pro oddělený sběr odpadu v rámci projektu navýšení kapacity systému sběru komunálních odpadů. Konkrétně se jedná o následující: - 56 ks - kontejner 3 200 l na papír - 21 ks - kontejner 3 200 l na plast - 51 ks - kontejner 2 200 l na sklo - 15 ks - kontejner - 2 200 l na plast - 5 ks - kontejner 1 100 l na bioodpad Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2023-03-20   Intenzifikace systému sběru a svozu separovaných odpadů v Bystřici, včetně svozových prostředků (Služby Bystřice s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky plastových nádob a svozového automobilu pro projekt "Intenzifikace systému sběru a svozu separovaných odpadů v Bystřici, včetně svozových prostředků", registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/05/22_004/0000149. celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1. - 4.2. Zadávací dokumentace. Tyto kapitoly popisují nejmenší nedělitelné části veřejné zakázky. Zakázka je členěna na tyto části, je umožněno dílčí plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Hanes s.r.o.
2023-03-15   Systém sběru bioodpadů Šestajovice (Obec Šestajovice)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky plastových nádob a svozového automobilu pro projekt „Systém sběru bioodpadů Šestajovice“ registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/05/22_004/0000153. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitolách 4.1. - 4.2 Zadávací dokumentace. Tyto kapitoly popisují nejmenší nedělitelné části veřejné zakázky. Zakázka je členěna na tyto části, je umožněno dílčí plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Hanes s.r.o.
2023-02-16   Dodávka svozových vozidel 2023 (Sako Brno, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti nových vozidel pro svoz komunálního odpadu dletechnické specifikace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2023-01-03   Pořízení svozového vozidla - DOKAS Dobříš, s.r.o (DOKAS Dobříš, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks svozového vozidla. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace (dále též jen „Smlouva“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-12-05   Dodávka nového zametacího vozu (Služby města Jihlavy s.r.o.)
Předmětem této zakázky je dodávka 1 ks nového zametacího vozu s hydrostatickým pojezdem a pravostranným zametacím agregátem. Minimální technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č.1 kupní smlouvy a je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-11-07   „Eliminace prašnosti v areálu betonárny NETO HOLDING s.r.o.“ (NETO HOLDING s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-10-24   Nákup podvozků nákladních automobilů včetně příslušenství II (Silnice LK a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka následujících dílčích částí plnění: Středisko Sosnová: nosič výměnných nástaveb s pohonem 4x4, hákový nosič kontejnerů, čelní sněhový pluh, nástavba sypače pro aplikaci inertních materiálů, Středisko Liberec: nosič výměnných nástaveb s pohonem 6x6,třístranná sklápěcí korba na tříosý podvozek, čelní sněhový pluh, Středisko Frýdlant: nosič výměnných nástaveb s pohonem 6x6, třístranná sklápěcí korba na tříosý podvozek, čelní sněhový pluh, nástavba sypače pro aplikaci … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-08-12   Mobilní zametací a vysávací stroj zpevněných ploch (KARETA s.r.o.)
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Bude se jednat o kolový nosič s celoročně použitelným zametacím strojem se skrápěním a odsáváním. Bližší vymezení předmětu Veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v Technické specifikaci zařízení (Příloha č. 2 zadávací dokumentace). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-07-13   FRM Letní údržba 2021 - nákup sekaček (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Nákup techniky - kolových a pásových sekaček - pro letní údržbu pozemků podél dálnice Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o. TopKarMoto s.r.o.
2022-06-24   Dodávka 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodání 1 kusu nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-06-08   Samosběrná zametací nástavba plnící normu PM10 včetně montáže, na silničním nákladním podvozku v komunálním provedení (Brněnské komunikace a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nové samosběrné zametací nástavby plnící normu PM10 na vhodný podvozek a podvozku v komunálním provedení s celkovou hmotností do 15 tun. Součástí předmětu plnění je i zaškolení obsluhy včetně seznámení s údržbou. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-04-21   Samosběrný zametací stroj pro čištění komunikací a chodníků (Brněnské komunikace a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nepoužitého samosběrného zametacího stroje pro čištění komunikací a chodníků. Součástí předmětu plnění je i zaškolení obsluhy a poskytování servisních prací. Předmět zakázky je blíže vymezen v přiloženém návrhu textu kupní smlouvy, technické specifikaci a smlouvy o poskytování servisních služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-01-24   Nákup pásových nosičů nářadí (rok 2022) (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks pásových nosičů nářadí včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2021-08-17   Dodávka nosiče kontejnerů + nástavby pro zimní údržbu (Technické služby města Liberec, p.o.)
Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 ks nového nosiče kontejnerů + nástavby pro zimní údržbu dle specifikace (technických parametrů a minimální výbavy) uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace - „technická specifikace, požadavky“, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2021-08-13   Nákup zametacího stroje pro zimní a letní údržbu chodníků (Statutární město Děčín)
Nákup zametacího stroje pro zimní a letní údržbu chodníků - max. 3,5 tuny Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2021-08-02   Svozové vozidlo - Technické služby města Poděbrad s.r.o (Technické služby města Poděbrad s.r.o.,)
Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního svozového vozidla s hydraulickým jeřábem. Svozové vozidlo musí splňovat podmínky uvedené v zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., a podmínky uvedené ve vyhl. č. 341/2001 Sb., o schvalování … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2021-04-19   Modernizace systému sběru v Přerově v rámci ITI (Statutární město Přerov)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nádob na separovaný odpad, nádoby budou určeny pro oddělený sběr opadu v rámci projektu modernizace a navýšení kapacity systému sběru komunálních odpadů. Konkrétně se jedná o následující: — 69 ks – kontejner 3 000 l na papír, — 69 ks – kontejner 3 000 l na plast, — 19 ks – kontejner 2 000 l na papír, — 19 ks – kontejner 2 000 l na plast, — 50 ks – kontejner 2 000 l na sklo, — 5 ks – kontejner 1 100 l na bioodpad. Nádoby musí být nové, nepoužité a plně funkční. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2019-08-14   Dodávka 2 ks vozidel pro svoz odpadu (Technické služby města Olomouce, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 2 ks vozidel pro svod odpadu v souladu s podmínkami a požadavky uvedenými v této zadávací dokumentaci. Předmět plnění je rozdělen na dvě samostatné části, které budou samostatně hodnoceny. V rámci uvedeného zadávacího řízení budou uzavřeny 2 samostatné kupní smlouvy a to na každé vozidlo samostatně. Vozidla budou předána zadavateli na základě předávacího protokolu. Součástí nabídkové ceny dodavatele je i kompletní zaškolení obsluhy na dodaná vozidla. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o. Profi Truck Business s.r.o.
2018-11-06   Dodávka dvou třínápravových vozidel na svoz odpadu (Hantály, a.s.)
Jedná se o dodávku dvou třínápravových vozidel pro svoz odpadu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2018-09-24   Nákladní montážní dvoucestné vozidlo s teleskopickou plošinou pro opravu a údržbu tramvajových trolejí (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nákladního montážního dvoucestného vozidla s teleskopickou plošinou pro opravu a údržbu tramvajových trolejí. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace umožňující řádné užívání předmětu plnění zadavatelem, a to zejména s ohledem na provoz na pozemních komunikacích a drážní provoz, mimo jiné i dodání dokumentace o homologaci nástavby, dodání revizní zprávy, vydání průkazu způsobilosti a návodů na obsluhu v českém jazyce. Součástí dodávky je i výbava … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2017-11-22   Pořízení zametacích strojů – městská část Praha 8 (Městská část Praha 8)
Předmětem zakázky je pořízení 3 ks zametacích strojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2017-08-29   Nákup nákladních vozidel včetně nástaveb 2017 (Technické služby Zlín, s.r.o.)
Zakázka je rozdělena na 2 části: 1. Část 1 – dodávka 2 kusů velkokapacitního vozidla pro svoz směsného komunálního, biologicky rozložitelného a objemného odpadu o celkové hmotnosti každého vozidla min. 26 tun dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Kupní smlouva – Část 1. 2. Část 2 – dodávka 1 kusu nákladního automobilu 6 x 2 vybaveného hákovým nosičem kontejnerů určeným pro svoz velkoobjemových kontejnerů typu Abroll s možností budoucího připojení přívěsu pro převoz velkoobjemových … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FORNAL trading s.r.o. Hanes s.r.o.
2017-05-26   Dodání 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem plnění je dodávka 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem v provedení dle technické specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2017-02-14   Dodávka vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů včetně kontejnerů (Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih)
Dodávka 1 kusu vozidla o celkové hmotnosti 6,5 t na oddělený sběr a svoz biologického odpadu, včetně 5 kusů kontejnerů, pro Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČ: 667 39 331, se sídlem: Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2016-09-26   Speciální montážní dvoucestné vozidlo V (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálního montážního vozidla s výsuvnou montážní plošinou a s nezávislým kolejovým adaptérem, jehož technické parametry jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 závazného vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace, zejména schválení zařízení Drážním úřadem odpovídajícími průkazy způsobilosti pro kolejový adaptér a vysokozdvižné zařízení – teleskop, dále dokumentaci o elektrorevizi a dodání návodů … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2016-09-06   Svozová technika Cheb II (Chetes s.r.o.)
Předmětem této zakázky je dodávka 3 kusů nové komunální techniky pro svoz odpadu s nástavbami o velikosti 8–10 m³, 14–16 m³ a 19–20 m³ a jejich servis po dobu záruční lhůty 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2015-03-16   Celoroční údržba 2014 – nákup mechanizace (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Zakoupení 1 kusu zametacího vozidla, dále 1 kusu komunálního podvozku pro stávající sypací nástavbu a dále 1 kusu mostního prohlížecího koše na nosném vozidle. Těmito mechanizačními prostředky zadavatel zamýšlí provádět celoroční údržbu na dálnici a prohlídky mostů. Předmětem veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro údržbu dálnice. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Předpokládaný termín splnění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o. Rothlehner pracovní plošiny s.r.o.
2014-10-09   Dodávka zametacího vozu ke snížení prašnosti a zlepšení kvality ovzduší ve městě Liberec (Technické služby města Liberce a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka velkého zametacího stroje, jehož konstrukce, rozměry a výkon jej předurčuje ke strojní údržbě, úklidu a čištění silnic. Specifikace vozu bude dle závazné metodiky odpovídat účinnosti čištění 96 %. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2014-08-18   Systém svozu Žlutice (Technické služby Žlutice, s.r.o.)
Projekt Systém svozu Žlutice spočívá v pořízení svozového vozidla s nástavbou a výsypníkem, plastových nádob na tříděný odpad (33 ks 1 100 l na papír, 9 ks 240 l na papír, 33 ks 1 100 l na plast, 26 ks 2 100 l na sklo), dále svozového vozidla s kontejnerovým nosičem a hydraulickou rukou a 4 ks velkoobjemových kontejnerů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2013-10-04   Pořízení zametacího vozu (Technické služby města Duchcova, s.r.o.)
Předmětem dodávky je samosběrný čistící vůz k čištění silnic. Jedná se o dodávku jednoho kusu velkého samosběrného čistícího vozu (tj. podvozek s nástavbou). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2013-09-02   Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve vybraných lokalitách města Zlína pořízením chodníkového zametače-speciál (Technické služby Zlín, s.r.o.)
Jedná se o dodávku 1 kusu nového nepoužívaného chodníkového zametače pro úklid komunikací ve městě Zlín. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2013-05-27   Nákup vozu na svoz komunálního odpadu (Technické služby Kaplice spol. s r.o.)
Nákup vozu na svoz komunální odpadu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2013-04-30   2 samosběrné zametací vozy – Mariánské Lázně (Technický a dopravní servis, s.r.o.)
Předmětem této zakázky je dodávka dvou kusů nové čistící komunální techniky – samosběrných zametacích strojů určených speciálně k zametání veřejných komunikací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.