Dodavatel: A-TEC servis s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Historicky se konkurenční uchazeči ELKOPLAST CZ, s.r.o.Hanes s.r.o.,.

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel A-TEC servis s.r.o.

2023-08-29   Systém svozu odpadů v Novém Městě na Moravě (TS služby s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka svozového vozidla (tj. podvozku, nástavby, vážícího a identifikačního systému a vyklápěče) pro sběr odděleně sbíraného komunálního odpadu. Vozidlo musí být nové, nepoužité a plně funkční. Součástí předmětu veřejné zakázky je i vyzkoušení a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy a doprava na místo určení, tj. sídlo zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2023-06-26   ESKO-T s.r.o. – svozové vozidlo odpadu (ESKO-T s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka svozového vozidla tj. podvozku a nástavby s lineárním stlačováním včetně vyklápěče nádob a vážící a identifikačního systému, které bude sloužit pro svoz komunálního odpadu. Vozidlo musí být nové, nepoužité a plně funkční. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2023-05-19   Zametací vůz – Zruč nad Sázavou (Město Zruč nad Sázavou)
Předmětem této zakázky je dodávka jednoho kusu nového zametacího vozu včetně veškerého požadovaného a povinného vybavení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2023-04-11   Dovybavení svozu odpadu v Bystřici nad Pernštejnem (TS města a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka svozového vozidla (tj. podvozku, nástavby a vyklápěče) pro sběr odděleně sbíraného komunálního odpadu. Vozidlo musí být nové, nepoužité a plně funkční. Součástí předmětu veřejné zakázky je i vyzkoušení a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy a doprava na místo určení, tj. sídlo zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2023-03-20   Svoz odpadů ve Velké Bíteši a okolí (Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka svozového vozidla (tj. podvozku, nástavby a vyklápěče) pro sběr odděleně sbíraného komunálního odpadu. Vozidlo musí být nové nepoužité a plně funkční. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2022-11-25   „RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o. - Odprášení areálu společnosti RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o.“ (RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2022-09-20   ESKO-T s.r.o. - vozidlo na svoz odpadu (ESKO-T s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka svozového vozidla tj. podvozku a nástavby s lineárním stlačováním včetně vyklápěče nádob a vážícího a identifikačního systému, které bude sloužit pro svoz komunálního odpadu. Vozidlo musí být nové, nepoužité a plně funkční. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2022-08-22   FCC BEC, s.r.o. - Eliminace prašnosti v areálu FCC BEC, s.r.o (FCC BEC, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2022-06-20   Svozové vozidlo na komunální odpad (ESKO-T s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka svozového vozidla tj. podvozku a nástavby s lineárním stlačováním včetně vyklápěče nádob a vážícího a identifikačního systému, které bude sloužit pro svoz komunálního odpadu. Vozidlo musí být nové, nepoužité a plně funkční. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2022-03-15   Velkokapacitní vozidlo pro svoz odpadu (Technické služby Zlín, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového velkokapacitního vozidla kategorie N3 pro svoz směsného komunálního, biologicky rozložitelného a objemného odpadu s automatickým děleným vyklápěčem, včetně vybavení systémem dynamického vážení a identifikace odpadových nádob. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž provádění servisních prohlídek předepsaných výrobcem (předepsané údržby) a mimozáručního servisu po dobu záruky za jakost. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2022-02-17   Nákup velkého samosběrného čistícího vozu (TS a.s.)
Zadavatel je smluvním Správcem místních komunikací statutárního města Frýdek-Místek a jako takový provádí pro jejich vlastníka letní údržbu, která spočívá mimo jiné i v čištění vozovek a jejich součástí a příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2021-11-18   „POŘÍZENÍ SAMOJÍZDNÉHO STROJE - ZAMETAČE“ (Technické služby Karviná, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks samojízdného pracovního stroje - zametače pro Technické služby Karviná, a.s. Technická specifikace je obsahem zadávací dokumentace, která je uveřejněna a volně ke stažení na profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_60.html Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2021-10-08   Dodávka svozového vozidla na svoz nádob na komunální odpad s vyklápěčem (2022) (RESPONO, a.s.)
Předmětem plnění/dodání veřejné zakázky je pořízení 1 ks vozidla pro svoz komunálního odpadu s lisovací nástavbou s univerzálním nakladačem nádob (podvozek + nástavba) v rozsahu a podle: - SMLOUVY, - tabulky číslo 2 s názvem „Požadované parametry nabízeného vozidla“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2018-06-11   Dodávka vozidla pro svoz odpadu (Technické služby Opava s.r.o.)
Jedná se o nákup nového vozidla- vozidlo pro svoz odpadu s lineárním stlačováním v počtu dvou kusů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2017-03-24   Speciální kompaktní zametací stroj s doplňky (Roudnické městské služby)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciální kompaktního zametacího stroje s doplňky. Nový zametací stroj bude tovární výroby, dodaný výrobcem nebo akreditovaným dodavatelem daného výrobce. V rámci výběru požadujeme stroj, který splňuje certifikaci PM 10. Podrobná specifikace je uveřejněna v rámci zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2016-01-12   Pořízení vozidla na svoz komunálního odpadu Technické služby Benešov, s.r.o (Technické služby Benešov, s.r.o.)
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je svozové vozidlo s lisovací nástavbou, vážícím zařízením a vyklápěčem. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2015-09-03   Separace a svoz odpadů (Jan Klíčník)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka svozového vozidla na kontejnery, nádob pro sběr odpadů a systému čipů pro tyto nádoby, včetně dalšího příslušenství. Veškeré dodané zboží bude tvořit ucelený systém pro svoz a separaci odpadů a bude vzájemně kompatibilní a plně funkční jako celek. Zadavatel požaduje dodání nového, nepoužitého zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o. ELKOPLAST CZ, s.r.o.
2015-08-18   Rozšíření svozu a separace odpadů ve městě Český Brod (Technické služby Český Brod)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení svozového vozidla na svoz bioodpadu a skla, vážící zařízení, vyklápěč, hydraulický jeřáb, 1 050 ks nádob o objemu 240 l, 150 ks o objemu 120 l, 10 ks nádob na sklo o objemu 3,2 m³ a 10 ks nádob na sklo o objemu 3,5 m³. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2015-04-03   Dodávka svozového vozu na odpad (Technické služby VM s.r.o.)
Předmětem plnění je dodávka 1 ks svozového vozu na svoz separovaných odpadů a komunálních odpadů. Součástí dodávky je třínápravový podvozek s předním pohonem a nástavba na odpad s lineárním stlačováním, s úpravou i pro svoz bioodpadů a vyklápěčem odpadových nádob. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2013-06-26   Velkokapacitní vozidlo 3osé pro svoz směsného komunálního a objemného odpadu včetně vážícího systému (Technické služby Zlín, s.r.o.)
Dodávka 1 kusu velkokapacitního 3osého svozového vozidla určeného pro svoz směsného komunálního a objemného odpadu včetně vážícího systému pro vážení množství odpadu. Bližší informace viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2013-02-15   Nákup 2 kusů samosběrných čistících vozů (TS a.s.)
Nákup 2 kusů samosběrných čistících vozů na úklid komunikací v rámci operačního programu Životní prostředí, (1 velký samosběrný vůz na úklid silnic a 1 malý samosběrný vůz na úklid chodníků). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o. Hanes s.r.o.,
2012-02-22   Velkokap. vozidlo 3osé pro svoz směsného komunálního a objemného odpadu včetně vážícího systému (Technické služby Zlín, s.r.o.)
Dodávka 1 kusu velkokapacitního vozidla pro svoz směsného komunálního objemného odpadu včetně vážícího systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.