Dodavatel: MSM, spol. s r. o.

2 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel MSM, spol. s r. o.

2023-03-13   FN Motol - Biluminální endobronchiální kanyly (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky biluminálních endobronchiálních kanyl bez optiky, sloužících k jednostranné selektivní ventilaci v průběhu operačního výkonu nebo v intenzivní, příp. pooperační péči, a dále biluminálních endobronchiálních kanyl s optikou, které lze navíc použít k intubaci bez nutnosti použití bronchoskopu pro potřeby FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB s.r.o. MSM, spol. s r. o.
2022-07-22   FN Motol - Joversol (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Joversol, a to dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MSM, spol. s r. o.