Veřejné zakázky: Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky na zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči v Česko

2024-01-26   LP s obsahem ponesimodu 2024 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky PONESIMOD Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Videomanagement II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu mobilního záznamového zařízení pro centrální operační sály (COS), a nahrávacího zařízení s videomaticí pro II. Interní kliniku, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu FN Olomouc. Více informací viz Zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Počítačový tomograf včetně příslušenství pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks počítačového tomografu pro potřeby RDG oddělení, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně realizace stavební připravenosti, pozáručního servisu na 96 měsíců, demontáže stávajícího přístroje, ekologické likvidace stávajícího přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   LP s obsahem amivantamabu 2024 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky AMIVANTAMAB. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   ZP - Dodávky léčebných aferéz pro výkon nespecifické imunoadsorpční terapie (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to léčebných aferéz - nespecifické kolony, potřebných k léčbě pacientů na pracovišti zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zadavatel upozorňuje, že je u nabízených Zdravotnických prostředků požadována kompatibilita s přístrojem ART Universal a ADAsorb. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   FN Motol - Dodávky kardioplegických setů I (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardioplegických setů pro zajištění mimotělního oběhu a srdeční nebo ventilační podpory (dále jen „SZM“) pro potřeby KKVC pro dospělé – Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávky diagnostických souprav pro genotypizaci HCV metodou real-time PCR (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro genotypizaci HCV metodou real-time PCR dle specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Skiagrafický RTG komplet (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na dodávku přístrojového vybavení a zdravotnické techniky: Skiagrafický RTG komplet – 1 ks Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Mobilní ultrazvukový přístroj s fúzní jednotkou (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu mobilního ultrazvukového přístroje pro Urologickou kliniku, včetně fúzní jednotky a součástí dodávky. Zařízení slouží k cílené transrektální biopsii s využitím hluboké integrace software i hardware do ultrazvuku. Dále zajištění záručního a pozáručního servisu, provedení zaškolení personálu FN Olomouc, a připojení do PACS FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., včetně... (Krajská zdravotní, a.s.)
1. Navýšení kapacity centrální sterilizace (CS I), která bude sloužit ke sterilizaci pro provoz stávajících operačních sálů a dalších pracovišť Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a dále zejména pro nově vzniklé operační sály a jiná pracoviště v novém pavilonu MNUL. 2. Rozšíření centrální sterilizace o mytí a sušení endoskopů. 3. Nahrazení a rozšíření stávající dezinfekční a sterilizační techniky (sterilizátory a myčky) za novou, včetně obnovy inventáře a veškerého vybavení CS I. 4. Zlepšit logistiku … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Léčiva respiračního systému z ATC R07AX30 a R07AX31 2024 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků k léčbě respiračního systému splňujících požadavky SÚKL. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   G12 - Medicínské AIO počítače (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 52 ks medicínských dotykových AIO počítačů (All in One) určených k provozu v pacientském prostředí a dodávka 32 ks stolních držáků k těmto počítačům, dle specifikace uvedené v zadávacích podmínkách a dále zajištění bezplatného záručního servisu a zajištění pozáručního servisu, to vše v rozsahu definovaném zadávacími podmínkami a jejími přílohami. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   ZP - Dodávky Elektrofyziologie VI (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to zavaděčů pro arteriální přístup a transseptálních jehel, potřebných k léčbě pacientů s poruchami srdečního rytmu na pracovišti zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávka telemanipulačního/robotického operačního systému (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chirurgického telemanipulačního operačního systému pro miniinvazivní výkony s příslušenstvím. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále zajištění následného provádění záručního a pozáručního fullservisního zabezpečení po dobu 8 let (2 roky záruka + 6 let pozáruční servis) a průběžné dodávky spotřebního materiálu určeného pro robotickou operativu po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   ZP - Dodávky geometrických prostorových mitrálních prstenců s asistenčním systémem navigace neochord (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to geometrických prostorových mitrálních prstenců s asistenčním systémem navigace neochord určených pro opravy mitrální chlopně (anuloplastiku), potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Předpokládaná spotřeba … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Cytostatika 2024 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii zhoubných onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 23 850 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení po dobu tří let od podpisu kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávky jednorázových vyšetřovacích podložek pod pacienty pro Krajskou zdravotní a.s. 2024 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek jednorázových vyšetřovacích podložek pod pacienty uvedených v příloze č. 2 – Technická specifikace této zadávací dokumentace po dobu účinnosti rámcové dohody (24 měsíců), včetně jejich závozu v rámci všech odštěpných závodů zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Genetický analyzátor NGS včetně sekvenačních kitů a servisních služeb (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem veřejné zakázky je: dodávka genetického analyzátoru NGS pro Oddělení genomiky ÚHKT, opakovaná průběžná dodávka sekvenčních kitů k dodanému přístroji, poskytování pozáručního servisu k dodanému přístroji. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávky personálního prádla - trička, polokošile (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky personálního prádla - triček a polokošil pro zdravotnické zařízení IKEM. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávky hygienických prostředků a dávkovačů pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek hygienických prostředků a dávkovačů uvedených v příloze č. 2 – Technická specifikace této zadávací dokumentace po dobu účinnosti rámcové dohody (24 měsíců), včetně jejich závozu v rámci všech odštěpných závodů zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Přístrojové vybavení pro Hamzovu léčebnu k rozvoji rehabilitační péče – chytrá bradla (Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé)
Dodávka zdravotnických prostředků včetně montáže, instalace a uvedení dodaného zařízení do provozu, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy, dále viz. ZD Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   LP s obsahem ceritinibu 2024 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky CERITINIB Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Dezinfekční přípravky pro Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, a.s., nemocnici Středočeského kraje (Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky dezinfekčních přípravků dle podrobné specifikace do Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje po dobu účinnosti smlouvy. Blíže viz. zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Dodávka spotřebního materiálu – laboratorní plasty (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu (laboratorních plastů). Jedná se o dodávky pro Ostravskou univerzitu v rámci projektu LERCO dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí a to do 31.12.2027. Popis požadované dodávky včetně její specifikace je uveden pro každou část zvlášť v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Antiparazitární prostředek pro psy 2024-2026 - Rámcová dohoda (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou průběžné dodávky antiparazitárního prostředku pro psy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   LP s obsahem teriparatidu 2024 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků s obsahem teriparatidu. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Interferony beta – 1A 2024 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky interferon beta – 1A. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   TEP kyčle I (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky TEP kyčle formou konsignačního skladu formou konsignačního skladu, viz příloha ZD, technická specifikace po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Léčivý přípravek s obsahem účinné látky pembrolizumab (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivého přípravku s obsahem účinné látky pembrolizumab v celkovém předpokládaném objemu 8 400 ampulí. Dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení po dobu tří let od podpisu kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Neurostimulátory a neuromodulace (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky neurostimulátorů a neuromodulací s bezplatnou výpůjčkou 1 ks Navigačního systému a 1 ks Generátoru po dobu 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   SZM pro infuzní terapii a katetrizaci močového ústrojí III (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro infuzní terapii a katetrizaci močového ústrojí (dále jen „zdravotnický materiál“) pro pracoviště ÚHKT, a to v předpokládaném množství a skladbě dle položkového ceníku uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Automatický elektroforetický analyzátor (Nemocnice Tábor, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, instruktáž obsluhy a uvedení do provozu automatického elektroforetického analyzátoru včetně průběžných dodávek reagencií a veškerého spotřebního materiálu Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Ranibizumab (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s léčivou látkou ranibizumab pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Léčivé přípravky 2024 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených zejména pro výdej na lékařský předpis v ústavních lékárnách FN Plzeň v celkovém předpokládaném objemu 147 200 balení léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Léčivé přípravky s obsahem inhalačních sympatomimetik v kombinaci – veřejná lékárna (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Prostřednictvím předmětné veřejné zakázky zadavatel hodlá naplnit své potřeby v oblasti pořízení léčivých přípravků pro zajištění činnosti veřejné části lékárny v oblasti výdeje léčivých přípravků na lékařský předpis, které v souladu s právními předpisy není zadavatel oprávněn při výdeji léčivých přípravků zaměnit. Předmětem veřejné zakázky je dodávka konkrétních léčivých přípravků s obsahem inhalačních sympatomimetik v kombinaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Mikroskop pro zákrokový sál (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka 1 ks mobilního operačního mikroskopu pro ambulantní výkony na předním segmentu oka pro Oční kliniku zadavatele Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Pevná a tekutá kultivační média (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky hotových kultivačních médií určených pro růst, kultivaci a stanovení citlivosti bakterií v Petriho miskách o průměru 90 mm a ve zkumavkách pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   LF HK – Ph.D. Infra pro UK – Vybavení pro chovnou část Vivária (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky vybavení pro chovnou část Vivária na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky a další požadavky zadavatele veřejné zakázky jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci, v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Léčivý přípravek s účinnou látkou L-asparaginase (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   CMTF/UPOL – přístroj biofeedback (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přístroje biofeedback s příslušenstvím. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   LP s obsahem lorlatinibu 2024 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky lorlatinib Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Dodávky léků – ORENCIA 2024 (Revmatologický ústav)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou dodávky léčivého přípravku abatacept – L04AC10 Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Konektor bezjehlový (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky konektorů bezjehlových pro FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Endoskopy (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu: 1 ks flexibilního videoendoskopu pro Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 2 ks endoskopů pro II. Interní kliniku - gastroenterologickou a geriatrickou, a 1 ks radiální sondy k endosonografu pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena u každé příslušné části této veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Operační mikroskop (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu operačního mikroskopu včetně fluorescenčních modulů a součástí dodávky, pro Neurochirurgickou kliniku, dále zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Stříkačky injekční dvojdílné (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky stříkaček injekčních dvojdílných pro FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Ruxolitinib (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Mepolizumab (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Hemihydrát upadacitinibu II (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   TRIFLURIDIN, TIPIRACIL-HYDROCHLORID (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »