Dodavatel: Multima a.s.

4 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Multima a.s.

2023-03-17   Poskytování IT specialistů pro podporu vývoje SW a aplikací (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatelů poskytnout zadavateli na svůj náklad a nebezpečí IT služby a garantovat personální kapacitu pro tyto služby a poskytnout odborné výstupy a konzultace z těchto služeb vyplývající. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Multima a.s.
2022-08-05   Programátorské práce Sharepoint 2019 (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: - Převod stávajících funkcionalit a aplikací vytvořených v původním prostředí Sharepoint 2010 do nového prostředí Sharepoint 2019. - Programování nových aplikací dle potřeb zadavatele v prostředí Sharepoint 2019. - Pro naplnění účelu této veřejné zakázky musí dodavatel disponovat znalostí technologií Sharepoint Framework SPFX, SharePoint Designer Workflows, React, SQL, Javascript, HTML, CSS, C#, ASP.NET a znalostí práce s relační databází. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Multima a.s.
2021-07-14   Odborná podpora v oblasti Microsoft (Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborných činností týkající se architektury, vývoje, testování, školení a provozní podpory vybraných produktů společnosti Microsoft Corporation, se sídlem One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 (dále jen „Výrobce“) (dále to celé jen „Činnosti“), a to na základě uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ uzavřené s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců, na jejímž základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky (prováděcí smlouvy) … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Multima a.s.
2018-04-04   Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK (Kraj Vysočina)
Předmětem zakázky je doplnění infrastruktury Technologického centra Kraje Vysočina o další software nutný pro provoz dalších nových služeb TCK. Veřejná zakázka je rozdělena na následující části, přičemž nabídku je dodavatel oprávněn podat na libovolnou část či počet částí veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont CZ a.s. DYNATECH s.r.o. Multima a.s. PragoData Consulting, s.r.o. QCM, s.r.o. TESCO SW a.s.