2023-07-31   Dodávky kancelářských potřeb pro Krajskou zdravotní, a.s., 2023 II (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek kancelářských potřeb na dobu 8 měsíců, dle konkrétních požadavků zadavatele vymezených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Officeo s.r.o.
2023-06-30   Meziresortní společný nákup kancelářských potřeb pro resorty MZe a MK (Ministerstvo zemědělství)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb, jejichž seznam s požadovanými parametry je uveden v Příloze č. 3 ZD. Zadavatel v této příloze uvádí, s ohledem na dosavadní zkušenosti, předpokládané množství kancelářských potřeb v průběhu následujících 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Husitské muzeum v Táboře Officeo s.r.o.
2023-04-25   Kancelářské potřeby a drogistické zboží – III (Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tonerů, kancelářských potřeb a drogistického zboží (dále jen „zboží“) a konfigurace stávajícího programového vybavení účastníka zadávacího řízení pro potřeby realizace nákupů přes e-shop. Zadavatel bude na základě uzavřené smlouvy pořizovat zboží pro zajištění svého provozu. Zadavatel stanovil pro účely zadávacího řízení seznam položek nejčastěji pořizovaných, které uvedl v tabulce „Nabídkový formulář“. Těmito položkami specifikuje zadavatel předmět plnění veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LUKSÍK - PROMEX s.r.o. Officeo s.r.o.
2023-03-17   Dodávky kancelářských potřeb 2023 - 2025 (Český úřad zeměměřický a katastrální)
Dodávka kancelářských potřeb pro resortní organizace centrálního zadavatele uvedené v příloze č. 1 ZD v předpokládaném objemu a rozsahu specifikovaných ZD a jejími přílohami na období 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Officeo s.r.o.
2023-01-04   Dodávky kancelářských potřeb pro Krajskou zdravotní, a.s., 2022 II (Krajská zdravotní, a.s.)
Průběžné dodávky kancelářských potřeb v rámci plnění rámcové dohody na 12 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Officeo s.r.o.
2022-10-12   Nákup kancelářských potřeb a drobného občerstvení - rámcová dohoda (Vojenský technický ústav, s.p.)
Předmětem plnění jsou kancelářské potřeby (vč. papíru a tonerů do tiskáren) a drobné občerstvení v plném rozsahu katalogu dodavatelů. Informativní a rámcový popis předmětu plnění je uveden v příloze zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Officeo s.r.o.
2022-10-11   Dodávka kancelářských potřeb pro resort MPO 2022 - 2026 (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek je dodávka kancelářských potřeb dle zadavatelem stanovené specifikace vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Officeo s.r.o.
2022-05-25   FN Motol - Papír xerografický (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bílého a barevného xerografického papíru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Officeo s.r.o.
2021-12-14   Dodávky kancelářských potřeb pro resort dopravy 2022 - 2025 (Státní fond dopravní infrastruktury)
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky kancelářských potřeb pro resort dopravy. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu tří let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Officeo s.r.o.
2021-10-15   Dodávky kancelářských potřeb pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021 II (Krajská zdravotní, a.s.)
Průběžné dodávky kancelářských potřeb v rámci plnění rámcové dohody pro každou část na 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ACTIVA spol. s r.o. Officeo s.r.o.
2021-07-19   Dodávka kancelářských potřeb z papíru, plastů a ostatního kancelářského zboží pro Fakultní nemocnici Hradec Králové (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kancelářských potřeb, potištěných obálek a memorand dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Officeo s.r.o.
2021-03-04   SÚKL VZ04/2021 - Kancelářské potřeby (Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv - organizační složka státu)
Předmětem veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena s jedním účastníkem, jsou dodávky kancelářských potřeb a hygienických potřeb, dle aktuálních potřeb zadavatele pro objekty uvedené v čl. 2.3 zadávací dokumentace, a to po dobu 4 let ode dne účinnosti rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Officeo s.r.o. Officeo, s.r.o.
2020-10-29   Dodávky drogistického zboží (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich částí jsou dodávky drogistického sortimentu v nepřetržitém režimu pro zajištění zásobování jednotlivých pracovišť zadavatele v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách, a to včetně dopravy na místo určení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALTER, s.r.o. Officeo s.r.o. Velkoobchod ŠAS, s.r.o.
2019-05-28   Dodávky xerografického papíru pro resort dopravy 2019 - 2021 (Státní fond dopravní infrastruktury)
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky xerografického papíru pro resort dopravy. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu dvou let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Office Depot, s.r.o. Officeo s.r.o.
2018-08-20   Dodávky kancelářských potřeb pro resort dopravy 2018 - 2021 (Státní fond dopravní infrastruktury)
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky kancelářských potřeb pro resort dopravy. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s 1 účastníkem a to na dobu 3 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Office Depot, s.r.o. Officeo s.r.o.